Vážení zákazníci,
připravuji pro Vás nové webové stránky pro pohodlné prohlížení mé prezentace na Vašich mobilních zařízeních. Realizace si vyžádá trochu času a úsilí, proto Vás prosím o dočasnou shovívavost, pokud by snad tyto současné stránky nebyly ve všech ohledech zcela přesné
(poslední aktualizace proběhla v květnu 2018). Omlouvám se Vám za způsobené komplikace a jsem připravena Vám případné nesrovnalosti objasnit - mailem, SMS zprávou, telefonicky nebo osobně. Děkuji za pochopení! Malovcová

MASÁŽNÍ SALÓN

PROVOZNÍ PODMÍNKY

KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

Sjednat, změnit či zrušit termín na masérské služby, případně se mě dotázat na cokoliv - co Vás kolem masáží zajímá - můžete osobně, telefonicky, SMS zprávou či mailem.

Osobně mě zastihnete v masážním salónu po celou provozní dobu, ale budete, prosím, muset vyčkat na přestávku mezi jednotlivými zákazníky. Pokud je to možné, domluvte si termín Vaší návštěvy předem, abych na Vás měla dostatek času.

Telefonicky se se mnou nejlépe spojíte mimo mojí provozní dobu v masážním salónu, protože během práce mívám telefon vypnutý, abych nerušila své zákazníky a mohla se jim zcela věnovat - ideální je:

SEZÓNNÍ KOMUNIKAČNÍ DOBA (ZÁŘÍ - ČERVEN)

PONDĚLÍ 8:30 - 9:30 h  a  12:30 - 14.00 h
ÚTERÝ 8:30 - 9:30 h  a  12:30 - 14:00 h  a  19:30 - 20:30 h
STŘEDA 8:30 - 9:30 h  a  12:30 - 14:00 h  a  19:30 - 20:30 h
ČTVRTEK 8:30 - 9:30 h  a  12:30 - 14:00 h
PÁTEK 8:30 - 9:30 h  a  12:30 - 14:00 h

MIMOSEZÓNNÍ KOMUNIKAČNÍ DOBA (ČERVENEC - SRPEN)

ÚTERÝ 8:30 - 9:30 h  a  12:30 - 14:00 h  a  19:30 - 20:30 h
STŘEDA 8:30 - 9:30 h  a  12:30 - 14:00 h  a  19:30 - 20:30 h
ČTVRTEK 8:30 - 9:30 h  a  12:30 - 14:00 h

Zanecháte-li mně vzkaz v hlasové schránce nebo pošlete-li mně SMS zprávu či mail, ozvu se Vám zpět, jak nejdříve to bude možné - snažím se na vše reagovat ještě týž nebo následující den, v krajním případě nejpozději do týdne. Na všechny telefonáty, vzkazy, zprávy či maily (kromě skrytých čísel, anonymů a spamů) odpovídám zpět, takže nedostanete-li ode mě žádnou odpověď, zřejmě jsem Vaši informaci či dotaz neobdržela. V takovém případě mě, prosím, kontaktujte znovu. Děkuji.

OBJEDNÁNÍ, ZMĚNA A ZRUŠENÍ TERMÍNŮ NA MASÉRSKÉ SLUŽBY

Upozorňuji, že termíny návštěv masážního salónu je třeba sjednat s předstihem - osobně, telefonicky, SMS zprávou či mailem. Po vzájemné domluvě Vám ráda zarezervuji termíny i na několik měsíců předem. Objednané termíny považuji za oboustranně závazné !

Zrušení nebo změna termínu je možná nejpozději 1 pracovní den před sjednaným datem (minimálně však 24 h předem). Při pozdní omluvě (tj. v den konání nebo později) či při neomluvené absenci zákazník zpětně uhradí poskytovateli masérských služeb za způsobenou ztrátu jednorázový kompenzační poplatek 200 Kč v hotovosti. Výjimku tvoří pouze osobní zdravotní důvody potvrzené lékařem, vážné rodinné události a náhlé pracovní povinnosti doložené zaměstnavatelem. Nedostaví-li se zákazník opakovaně na domluvenou návštěvu nebo nebude-li ochoten respektovat dané provozní podmínky, nebude dále objednáván.

Na kompenzační poplatek 200 Kč má nárok i zákazník, a to v případě, že provozovatel masérských služeb o své vůli zruší jeho sjednaný termín bez předem udaného důvodu a umožnění následné adekvátní náhrady. Výjimku tvoří pouze osobní zdravotní důvody, vážné rodinné události, náhlé pracovní překážky, havárie (např. porucha kanalizace, výpadek dodávky vody, elektřiny, plynu, ...) a jiné živelné pohromy znemožňující provozovateli masérských služeb dostát svým závazkům.

Čas termínů jednotlivých návštěv masážního salónu je pouze orientační - upřednostňuji individuální přístup ke každému zákazníkovi.

ÚHRADA, FORMY ČERPÁNÍ A PLATNOST PŘEDPLACENÝCH MASÉRSKÝCH SLUŽEB

U všech nabízených masérských ošetření - masážních technik, masáží, zábalů, peelingů - a u konzultací je cena účtována za úkon a osobu, u kurzů pak za úkon a skupinu osob - dle aktuálně platného ceníku. Za masérské služby se platí hotově - před nebo po uskutečnění masérského ošetření, kurzu či konzultace. Po předchozí domluvě lze vystavit fakturu a masérské služby uhradit bezhotovostně - převodem na bankovní účet poskytovatele masérských služeb. Platba platební kartou, ani platebními poukázkami, není možná. Zákonná povinnost účtování elektronické evidence tržeb (EET) nastane od 1.6.2018.

Nabízím možnost předplacení masérských služeb formou permanentky - druh prováděných zdravotně-regeneračních technik a masáží, speciálních kombinovaných ošetření, sportovních, rekondičních, revitalizačních, harmonizačních a relaxačních masáží, balneoterapeutických zábalů a peelingů - jejich rozsah, množství, čas a cena jsou přesně uvedeny v aktuálně platném ceníku. Předplacené masérské služby lze čerpat (jednorázově nebo postupně) pouze nepeněžní formou, tj. masérským ošetřením. V závislosti na množství objednaných masérských služeb a předpokládané frekvenci návštěv je platnost permanentky 3-6 měsíců od data vystavení. Nevyčerpanou částku, ani její část, nelze zákazníkovi zpětně proplatit v hotovosti. Po uplynutí doby platnosti permanentky propadá hodnota nevyčerpané částky ve prospěch poskytovatele masérských služeb.

Na přání vystavuji kreditní karty (nejčastěji pro organizace) nebo dárkové poukazy (pro jednotlivce) - na jméno konkrétní osoby a v libovolné předem uhrazené hodnotě nebo v libovolném předem sjednaném počtu, délce či kombinaci různých druhů prováděných zdravotně-regeneračních technik a masáží, speciálních kombinovaných ošetření, sportovních, rekondičních, revitalizačních, harmonizačních a relaxačních masáží, balneoterapeutických zábalů a peelingů nebo nabízených dárkových masážních balíčků, případně též zájmových masérských kurzů a teoretických či praktických masérských konzultací. Předplacené masérské služby lze čerpat (jednorázově nebo postupně) pouze nepeněžní formou, tj. masérským ošetřením, kurzem či konzultací. Požaduje-li zákazník masérské služby ve vyšší hodnotě, než byla původně sjednaná částka, doplatí poskytovateli masérských služeb případný cenový rozdíl v hotovosti - dle aktuálně platného ceníku. V závislosti na výši celkové předplacené částky je platnost kreditní karty nebo dárkového poukazu 3-6 měsíců od data vystavení. Nevyčerpanou částku, ani její část, nelze zákazníkovi zpětně proplatit v hotovosti. Po uplynutí doby platnosti kreditní karty nebo dárkového poukazu propadá hodnota nevyčerpané částky ve prospěch poskytovatele masérských služeb.

Pořádám zájmové masérské kurzy, v rámci kterých vyučuji základům z teorie a praxe rekondičních a relaxačních masáží, jež jsou nejvhodnější pro praktikování masáží v soukromém životě (pozor: zájmové masérské kurzy nenahrazují rekvalifikační masérské kurzy, ani jiné odborné vzdělání - nezbytně nutné a potřebné pro získání živnostenského oprávnění a k provozování profesionální masérské praxe !) - jejich témata, rozsah a ceny jsou přesně uvedeny v aktuálně platném ceníku. Náplň jednotlivých zájmových masérských kurzů lze po dohodě přizpůsobit konkrétním potřebám a specifickým požadavkům jejich účastníků. Termíny konání kurzů se nevypisují předem, ale domlouvají se individuálně. Při závazné rezervaci zájmového masérského kurzu se vybírá nevratná záloha 200 Kč v hotovosti (na studijní materiály), která je při uskutečnění masérského kurzu odečtena od celkové ceny kurzovného a zákazník doplatí poskytovateli masérských služeb zbylý cenový rozdíl v hotovosti - nejpozději v den konání kurzu. Pokud se zájmový masérský kurz neuskuteční z důvodu pozdní omluvy (tj. v den konání nebo později) či neomluvené absence účastníka, propadá hodnota předplacené částky ve prospěch poskytovatele masérských služeb. Zruší-li sjednaný termín kurzu poskytovatel masérských služeb, a to o své vůli, bez předem udaného důvodu a umožnění následné adekvátní náhrady, bude záloha vrácena zákazníkovi zpět v plné výši. Akceptovatelné výjimky jsou uvedeny v textu výše (viz sekce OBJEDNÁNÍ, ZMĚNA A ZRUŠENÍ TERMÍNŮ NA MASÉRSKÉ SLUŽBY).

Laické veřejnosti, absolventům zájmových masérských kurzů i začínajícím profesionálním masérům poskytuji poradenství v oboru masérských služeb, a to formou jednorázových teoretických či praktických masérských konzultací - jejich témata rozsah a ceny jsou přesně uvedeny v aktuálně platném ceníku. Náplň jednotlivých konzultací lze přizpůsobit konkrétním potřebám a specifickým požadavkům jejich účastníků. Termíny konání konzultací se domlouvají individuálně.

Děkuji Vám za přečtení a respektování výše uvedených provozních podmínek a těším se na Vaši návštěvu!

| Nahoru |

| Adresa a dopravní spojení | Odpovědná osoba a kontakty | Provozní doba |

O MNĚ ** VZDĚLÁNÍ ** STUDIUM ** LICENČNÍ DIPLOMY, OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY ** ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ ** PRAXE V OBORU
AKTUÁLNĚ POSKYTOVANÉ MASÉRSKÉ SLUŽBY ** POUŽÍVANÉ PŘÍPRAVKY (ZNAČKY TĚLOVÉ KOSMETIKY) ** SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMY A SPŘÁTELENÉ WEBY
DOPORUČENÁ LITERATURA ** MASÁŽNÍ SALÓN ** ADRESA A DOPRAVNÍ SPOJENÍ ** UPOZORNĚNÍ ** ORIENTACE ** GPS ** PARKOVÁNÍ ** MHD
ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKTY ** ** WEB ** MAIL ** TELEFON ** PROVOZNÍ DOBA ** DOVOLENÁ / VOLNO ** PROVOZNÍ PODMÍNKY
KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM ** OBJEDNÁNÍ, ZMĚNA A ZRUŠENÍ TERMÍNŮ NA MASÉRSKÉ SLUŽBY
ÚHRADA, FORMY ČERPÁNÍ A PLATNOST PŘEDPLACENÝCH MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** SOUHRNNÝ PŘEHLED MASÉRSKÝCH SLUŽEB
REKONDIČNÍ MASÁŽE ** ŠVÉDSKÁ KLASICKÁ MASÁŽ ** SPORTOVNÍ MASÁŽ ** TĚHOTENSKÁ MASÁŽ ** SENIORSKÁ MASÁŽ ** DĚTSKÁ MASÁŽ
ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** BREUSSOVA MASÁŽ ** MĚKKÉ TECHNIKY A MÍČKOVÁNÍ ** MOXOVÁNÍ ** BAŇKOVÁNÍ ** GUA-SHA
DORNOVA METODA ** JEMNÉ MOBILIZACE ** SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE A PLOVOUCÍ TECHNIKA ** MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ DRENÁŽ ** ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ
REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ ** KINEZIOLOGICKÝ TAPING ** SPECIÁLNÍ KOMBINOVANÁ OŠETŘENÍ ** REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE
ŠPANĚLSKÁ ČAKROVÁ MASÁŽ MASÁŽ DRAHÝMI KAMENY ** RŮŽOVÁ ENERGETICKÁ MASÁŽ - PRO ŽENY ** ANTISTRESOVÁ MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ
JAPONSKÁ ZEN-SHIATSU MASÁŽ ** JAPONSKÁ AMMA MASÁŽ VSEDĚ ** INDICKÁ CHAMPI MASÁŽ ** ÁJURVÉDSKÁ MARMA MASÁŽ ** ČÍNSKÁ THUINA MASÁŽ
RELAXAČNÍ MASÁŽE ** AROMA MASÁŽ ** HAVAJSKÁ LOMI-LOMI MASÁŽ ** MASÁŽ HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY
MASÁŽ HORKÝMI MUŠLEMI A STUDENÝMI MOŘSKÝMI LASTURAMI ** MASÁŽ BYLINNÝMI, SOLNÝMI, RÝŽOVÝMI A KOKOSOVÝMI MĚŠCI
BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY REKONDIČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK
REVITALIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** HARMONIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK - PRO ŽENY ** RELAXAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ
ZÁJMOVÉ MASÉRSKÉ KURZY ** PORADENSTVÍ V OBORU MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** SOUHRNNÝ PŘEHLED MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** JEDNORÁZOVÉ ÚHRADY ** PŘEDPLATNÉ
MASÁŽE ** DOTEKY A MASÁŽE ** HISTORIE A SOUČASNOST MASÁŽÍ ** KONTRAINDIKACE MASÁŽÍ ** DOPORUČENÍ PŘED A PO MASÁŽI
DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL ** DOPORUČENÍ PŘI REDUKCI TĚLESNÉ HMOTNOSTI ** ANATOMIE LIDSKÉHO TĚLA ** LIDSKÉ TĚLO ** KOSTRA ** SVALY
NERVY ** KREV ** MÍZA ** DÝCHÁNÍ ** TRÁVENÍ ** VYLUČOVÁNÍ ** ŽLÁZY ** KŮŽE ** ROZMNOŽOVÁNÍ ** BIOENERGIE LIDSKÉHO TĚLA ** AURA ** NÁDÍ
PRÁNA ** ELEMENTY ** MERIDIÁNY ** ČAKRY ** KUNDALINÍ ** AROMATERAPIE ** KRYSTALOTERAPIE
OČISTNÉ A OCHRANNÉ AFIRMACE PRO OZDRAVENÍ TĚLA, MYSLI A DUŠE ** CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ ** CVIČENÍ PRO HARMONIZACI ORGANISMU
CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ A DRŽENÍ TĚLA ** CVIČENÍ PRO EFEKTIVNÍ PROTAŽENÍ A POSÍLENÍ HYBNÝCH SVALŮ
CVIČENÍ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY ** FOTOGALERIE ** BANNER ** LOGO ** QR CODE