Důležité!

Rozhodnutím vlády ČR dochází od 27.12.2020 k opětovnému zákazu činnosti ve všech provozovnách služeb, včetně masáží. Proto se naše provozovna znovu uzavírá - sami bohužel netušíme na jak dlouho. Věřte, že je nám to opravdu moc líto....

O své předplacené služby nepřijdete - jejich platnost se dle situace adekvátně prodlouží. A hned jak to bude možné, dostojíme všem našim závazkům. Prosíme, buďte trpěliví. O našem nejbližším možném otevření a Vašich dalších návštěvách po novém roce Vás budeme včas informovat.

Každopádně Vám velice děkujeme za Vaši celoroční podporu a zájem. V roce 2021 Vám i všem Vašim blízkým přejeme hlavně pevné zdraví, hodně sil, pohody a radostné mysli. Neztrácejme naději a společně doufejme, že se již brzo vrátí čas, kdy budeme moci zase normálně pracovat a žít.

Vaše masérka Alena Malovcová

Vážení zákazníci,
připravuji pro Vás nové webové stránky pro pohodlné prohlížení mé prezentace na Vašich mobilních zařízeních. Realizace si vyžádá trochu času a úsilí, proto Vás prosím o dočasnou shovívavost, pokud by snad tyto současné stránky nebyly ve všech ohledech zcela přesné
(poslední aktualizace proběhla v lednu 2020). Omlouvám se Vám za způsobené komplikace a jsem připravena Vám případné nesrovnalosti objasnit - mailem, SMS zprávou, telefonicky nebo osobně. Děkuji za pochopení! Malovcová

BIOENERGIE LIDSKÉHO TĚLA

AURA

Lidské tělo čerpá svoji energii z kosmu, hvězd, přírody, okolních věcí a bytostí.

Fyzické hmotné tělo prostupuje a obklopuje jemný biomagnetický energetický ochranný štít (aura), který se skládá ze 7 energetických vrstev (jemněhmotných aurických těl); každá z vrstev proniká vrstvou předešlou a sahá ještě o 5-10 cm dále od fyzického těla:

 • éterické neboli energetické tělo (3-5 cm od fyzického těla)
 • astrální neboli emocionální tělo (5-10 cm od fyzického těla)
 • mentální tělo (10-20 cm od fyzického těla)
 • kauzální neboli karmické tělo (20-30 cm od fyzického těla)
 • satvické neboli intuitivní tělo (50-60 cm od fyzického těla)
 • spirituální neboli nebeské tělo (70-80 cm od fyzického těla)
 • kérické tělo (90-100 cm od fyzického těla).

AURA každého jedince je naprosto jedinečná a výjimečná. Obsahuje informace o tělesném a duševním stavu bytosti, kterou obklopuje. Její vzhled se neustále mění v závislosti na momentálním zdravotním stavu a náladě daného člověka. Mívá různou barvu podle povahy a sklonů jedince; základní barva je dána životním číslem každého jedince, což je numerický součet všech číslic data narození (např. životním číslem člověka narozeného 19.2.1999 je číslo 4: výpo-
čet 1+9+2+1+9+9+9=40; 4+0=4).

| Nahoru |
| Nádí | Prána | Elementy | Meridiány | Čakry | Kundaliní |

NÁDÍ

Aurickým éterickým tělem, které je přesnou kopií fyzického hmotného těla (kopíruje siluetu lidského těla ve vzdálenosti 3-5 cm) prochází tisíce tenkých energetických kanálků a nervů (nádí); na lidském těle je až 350 000 nádí, nejdůležitějšími jsou:

 • sušumná, která se nachází v páteřním míšním kanálu, směřuje spirálovitě vzhůru, sahá od kořenové čakry až po příkazovou čakru, souvisí se Zemí, je hlavní cestou, kudy proudí nervová energie a má střední sílu a výdrž
 • idá, která je umístěna na levé straně těla, protíná všechny hlavní čakry - od kořenové čakry až po příkazovou čakru, souvisí s Měsícem, chladem, pravou mozkovou hemisférou a parasympatickým nervovým systémem (řídícím relaxaci) a je zásobována prostřednictvím dýchání levou nosní dírkou
 • pingalá, která je umístěna na pravé straně těla, protíná všechny hlavní čakry - od kořenové čakry až po příkazovou čakru, je spojována se Sluncem, horkem, levou mozkovou hemisférou a sympatickým nervovým systémem (řídícím stimulaci) a je zásobována prostřednictvím dýchání pravou nosní dírkou.

| Nahoru |
| Aura | Prána | Elementy | Meridiány | Čakry | Kundaliní |

PRÁNA

Hlavní úlohou nádí je rozvádět po celém těle absolutní, univerzální životní sílu pocházející ze Slunce a z kosmu (prána, ki nebo čchi). Prána představuje původní zdroj všech forem jemných energií, které se projevují v různých životních formách a oblastech bytí, na různých úrovních a frekvencích. Nezbytnou podstatou existence života ve vesmíru jsou kosmické energie ovládané dvěmi protichůdnými, dynamickými sílami JIN a JANG, které se (zkombinovány v různých poměrech sil) navzájem prolínají, proměňují, doplňují a vytvářejí spolu jednotu a energetickou rovnováhu všech existujících fenoménů. Kosmické energie propojuje hmota, které síla energie JIN dává formu a síla energie JANG ji uvádí do pohybu.

Nahoru

Energie JIN

 • Energie JIN
  • - vzniká rotací Země kolem vlastní osy jako odstředivá síla
  • - vychází z centra planety a směřuje do vesmíru
  • - má tyto charakteristické vlastnosti, je
   • - ženská
   • - rostlinná
   • - umělá
   • - nevědomá
   • - duševní
   • - citová (emoce)
   • - klidná
   • - pasivní
   • - přijímající
   • - slabá
   • - poslušná
   • - přístupná
   • - rozptylující
   • - mrtvá
   • - minulá
   • - černá
   • - zelená
   • - modrá
   • - fialová
   • - tmavá
   • - chladná
   • - vlhká
   • - ostrá
   • - kyselá
   • - dutá
   • - řídká
   • - lehká
   • - měkká
   • - hladivá
   • - pomalá
   • - záporná (mínus)
   • - dlouhá
   • - velká
   • - odstředivá
   • - vnitřní
   • - svislá (vertikální)
   • - dolní
   • - levá
   • - prostor
   • - moře
   • - údolí
   • - rovník
   • - severní
   • - východní
   • - zimní
   • - jarní
   • - večerní
   • - noční (12-24h)
  • - v těle zodpovídá za resorpci, zpracování a ukládání látek
  • - prochází těmito orgány a částmi těla
   • - dolní končetiny
   • - břicho
   • - plné orgány
  • - ovlivňuje
   • - játra (1-3h)
    • - souvisí se šlachosvalovým systémem a nervy
    • - zajišťuje metabolickou transformaci energií
    • - člověk pociťuje útlum mozkové činnosti
   • - plíce (3-5h)
    • - souvisí s kůží
    • - zajišťuje prohlubování dechu
    • - člověk pociťuje největší úzkost a strach
   • - slezinu a slinivku (9-11h)
    • - souvisí s měkkým vazivem a podkožím
    • - zajišťuje odbourávání starých červených krvinek a tvorbu protilátek (slezina), regulaci krevního cukru a produkci trávicích enzymů (slinivka)
    • - tělo je schopno strávit sladkosti
    • - člověk může podávat velké duševní výkony
   • - srdce (11-13h)
    • - souvisí s cévním systémem
    • - zajišťuje metabolickou aktivitu
    • - člověk pociťuje potřebu spánku nebo procházky
   • - ledviny (17-19h)
    • - souvisí s kostním systémem
    • - zajišťuje čištění krve a vylučování vody
    • - člověk pociťuje zvýšenou potřebu tekutin
   • - osrdečník (19-21h)
    • - souvisí s cévním oběhovým systémem
    • - zajišťuje rozvod kyslíku a živin k buňkám
    • - tělo nejlépe vstřebává antibiotika a hojivé masti
    • - člověk je nejvnímavější k okolním vjemům.

Energie JANG

 • Energie JANG
  • - vzniká spirálovitým pohybem celé galaxie jako dostředivá síla
  • - přichází z vesmíru a směřuje do centra Země
  • - má tyto charakteristické vlastnosti, je
   • - mužská
   • - živočišná
   • - přírodní
   • - vědomá
   • - tělesná
   • - intelektuální (rozum)
   • - pohyblivá
   • - aktivní
   • - oplodňující
   • - agresivní
   • - vzpurná
   • - vůdčí
   • - soustředěná
   • - živá
   • - budoucí
   • - bílá
   • - žlutá
   • - hnědá
   • - červená
   • - světlá
   • - teplá
   • - suchá
   • - hořká
   • - slaná
   • - plná
   • - hustá
   • - těžká
   • - tvrdá
   • - tlaková
   • - rychlá
   • - kladná (plus)
   • - krátká
   • - malá
   • - dostředivá
   • - vnější
   • - vodorovná (horizontální)
   • - horní
   • - pravá
   • - čas
   • - pevniny
   • - hory
   • - póly
   • - jižní
   • - západní
   • - letní
   • - podzimní
   • - ranní
   • - denní (0-12h)
  • - v těle zodpovídá za příjem živin z prostředí, jejich přípravu
   k resorpci a evakuační funkce
  • - prochází těmito orgány a částmi těla
   • - hlava
   • - záda
   • - duté orgány
  • - ovlivňuje
   • - žlučník (23-1h)
    • - souvisí se šlachosvalovým systémem
    • - zajišťuje metabolické vyrovnání a transformaci energií
    • - člověk mívá poruchy spánku
   • - tlusté střevo (5-7h)
    • - souvisí s kůží a sliznicemi
    • - zajišťuje čištění organismu
    • - člověk pociťuje potřebu vyprazdňování
   • - žaludek (7-9h)
    • - souvisí s podkožím a měkkým vazivem
    • - zajišťuje likvidaci hlenů a příjem nové potravy
    • - člověk potřebuje teplo a doplnit vitamíny
   • - tenké střevo (13-15h)
    • - souvisí se střevním a cévním systémem
    • - zajišťuje vstřebávání pevných látek z potravy
    • - snižuje se citlivost zubů
    • - zvyšuje se fyzická aktivita
   • - močový měchýř (15-17h)
    • - souvisí s kosterním systémem
    • - zajišťuje hospodaření s vodou a minerály
    • - tělo dokáže přijmout vydatné jídlo
    • - nejvhodnější čas na sportovní výkony
   • - tři ohřívače (21-23h)
    • - souvisí s nervohumorálním systémem
    • - zajišťuje uspořádání hormonálních hladin
    • - kontroluje základní tělesné funkce
    • - tělo se připravuje na spánek.

| Nahoru |
| Aura | Nádí | Elementy | Meridiány | Čakry | Kundaliní |

ELEMENTY

V nekonečném koloběhu kosmických energií jsou jednotlivé elementární energetické prvky na sobě závislé, navzájem se zásobují energií, ovlivňují se, přeměňují a transformují do sebe, reagují společně s ostatními a vytvářejí jeden dynamický celek. Každý element je konkrétní formou energie, má své specifické kvality, vlastnosti, pocity a koresponduje s okolním světem (barvami, vůněmi, chutěmi, zvuky, materiály a tvary).

Všechny živé struktury a organismy jsou vytvořeny různou kombinací 5 základ-
ních elementů (přírodních sil = živlů), které jsou v určité fázi kontinuálního procesu postupných proměn kosmických energií JIN a JANG.

| Nahoru |

SYMBOLY

 • Symboly 5elementů jsou
  • dřevo
   • - ovládá roky 1904, 1905, 1914, 1915, 1924, 1925, 1934, 1935, 1944, 1945, 1954, 1955, 1964, 1965, 1974, 1975, 1984, 1985, 1994, 1995, 2004, 2005, 2014, 2015, ...
   • - náleží k měsícům březen, duben, květen (jaro)
   • - váže se k ránu a ke vzrůstajícímu půlměsíci
   • - světovou stranou je východ
   • - sezónním ovzduším je větrno
   • - převládající chuť je kyselá, mastná a vůně citrusová, bylinno-travnatá
   • - typickou barvou je zelená, modrozelená
   • - základním citovým projevem je hněv, zlost a zvukem je křik
   • - dominantním geometrickým tvarem je obdélník na výšku (sloup)
   • - tělesná forma je podlouhlá a vývojová etapa je zrození, dětství
   • - úzce souvisí s těmito orgány, žlázami a částmi těla
    • - játra
    • - žlučník
    • - kyčle
    • - kolena
   • - zodpovídá také za
    • - zrak
    • - slzy
    • - žluč
    • - tkáně
    • - svaly
    • - šlachy
    • - vazivo
    • - nehty
    • - nervy
  • oheň
   • - ovládá roky 1906, 1907, 1916, 1917, 1926, 1927, 1936, 1937, 1946, 1947, 1956, 1957, 1966, 1967, 1976, 1977, 1986, 1987, 1996, 1997, 2006, 2007, 2016, 2017, ...
   • - náleží k měsícům červen, červenec (léto)
   • - váže se k poledni a k měsíci v úplňku
   • - světovou stranou je jih
   • - sezónním ovzduším je teplo, horko
   • - převládající chuť je hořká, spálená a vůně květinová
   • - typickou barvou je červená, růžová
   • - základním citovým projevem je radost a zvukem je smích
   • - odpovídajícím geometrickým tvarem je trojúhelník (pyramida)
   • - tělesná forma je zaostřená a vývojová etapa je růst, dospívání
   • - úzce souvisí s těmito orgány, žlázami a částmi těla
    • - srdce
    • - osrdečník
    • - trojitý ohřívač
    • - tenké střevo
    • - tenké střevo
    • - rameno
    • - loket
   • - zodpovídá také za
    • - řeč
    • - jazyk
    • - hmatová tělíska
    • - krevní oběh
    • - lymfa
    • - hormony
    • - trávicí enzymy
    • - pot
    • - sliz
    • - chlupy
    • - cévy
    • - nervy
  • země
   • - ovládá roky 1908, 1909, 1918, 1919, 1928, 1929, 1938, 1939, 1948, 1949, 1958, 1959, 1968, 1969, 1978, 1979, 1988, 1989, 1998, 1999, 2008, 2009, 2018, 2019, ...
   • - náleží k měsícům srpen, září (pozdní léto)
   • - váže se k odpoledni a k měsíci zahalenému mraky
   • - světovou stranou je střed
   • - sezónním ovzduším je vlhko
   • - převládající chuť je sladká, voňavá a vůně pryskyřično-dřevitá
   • - typickou barvou je žlutá, zlatá, oranžová, hnědá
   • - základním citovým projevem je starost, neklid a zvukem je vzlyk, zpěv
   • - odpovídajícím geometrickým tvarem je obdélník
    na šířku
    , čtverec, krychle
   • - tělesná forma je oblá a vývojová etapa je dozrávání, stabilita
   • - úzce souvisí s těmito orgány, žlázami a částmi těla
    • - žaludek
    • - slezina
    • - slinivka břišní
    • - prsa
    • - rty
    • - jazyk
    • - hrtan
    • - čelistní kloub
    • - koleno
   • - zodpovídá také za
    • - svaly
    • - podkoží
    • - tuk
    • - lymfa
    • - chuť
    • - sliny
    • - nosní hlen
    • - ušní maz
  • kov
   • - ovládá roky 1910, 1911, 1920, 1921, 1930, 1931, 1940, 1941, 1950, 1951, 1960, 1961, 1970, 1971, 1980, 1981, 1990, 1991, 2000, 2001, 2010, 2011, 2020, 2021, ...
   • - náleží k měsícům říjen, listopad (podzim)
   • - váže se k večeru a k ubývajícímu půlměsíci
   • - světovou stranou je západ
   • - sezónním ovzduším je sucho
   • - převládající chuť je ostrá, pálivá, shnilá a vůně vzdušná
   • - typickou barvou je bílá, šedá, stříbrná
   • - základním citovým projevem je smutek, obavy a zvukem je pláč
   • - odpovídajícím geometrickým tvarem je kruh, koule (dóm)
   • - tělesná forma je hranatá a vývojová etapa je stárnutí
   • - úzce souvisí s těmito orgány, žlázami a částmi těla
    • - plíce
    • - tlusté střevo
    • - nos
    • - mozek
    • - rameno
    • - loket
    • - zápěstí
   • - zodpovídá také za
    • - kůže
    • - kostní dřeň a morek
    • - dech
    • - čich
    • - nervy
    • - hleny
    • - kožní maz
    • - slzy
    • - sperma
    • - stolice
    • - ochlupení
    • - vlasy
    • - vousy
  • voda
   • - ovládá roky 1912, 1913, 1922, 1923, 1932, 1933, 1942, 1943, 1952, 1953, 1962, 1963, 1972, 1973, 1982, 1983, 1992, 1993, 2002, 2003, 2012, 2013, 2022, 2023, ...
   • - náleží k měsícům prosinec, leden, únor (zima)
   • - váže se k noci a k měsíci v novu
   • - světovou stranou je sever
   • - sezónním ovzduším je chladno
   • - převládající chuť je slaná, hnilobná a vůně kořeněná, dráždivá
   • - typickou barvou je modrá, černá
   • - základním citovým projevem je strach a zvukem je sten
   • - geometrické tvary jsou nepostižitelné, nepřesné či vlnité
   • - tělesná forma je plochá a vývojová etapa je stáří, smrt, početí
   • - úzce souvisí s těmito orgány, žlázami a částmi těla
    • - ledviny
    • - močový měchýř
    • - kolena
    • - kotníky
    • - uši
   • - zodpovídá také za
    • - kosti
    • - svaly
    • - sluch
    • - sliny
    • - pot
    • - moč
    • - nehty.

| Nahoru |

MONÁDA

Základní principy bytí i rozdílná polarita energií jsou symbolicky zobrazovány čínskou monádou (kruhem rozděleným sinusoidou na dvě poloviny odlišných barev - nejčastěji bílou a černou, uvnitř s malými kroužky opačných barev; sinusoida představuje vlnu pohybu a kroužky zárodky opačné energie). Monáda rozvinutá do prostoru je spirála.

| Nahoru |

PENTAGRAM

Proud energií a nekonečných množství proměn v prostoru a čase, vztahy mezi dy-
namikou přírody a lidského organismu, okruh vzájemného působení jednotlivých elementárních prvků a energetický program organismu schematicky znázorňuje energetická růžice (kompas života), jejímž základem je pentagram (pravidelný pětiúhelník vepsaný v kruhu = pěticípá hvězda nakreslená 5 přímými tahy; kruh představuje vesmír a obíhající planety a pětiúhelník člověka, jeho orgány a jednotlivá životní období). V rámci vzájemného působení uvnitř energetické růžice existují mezi elementy zákonité vztahy tvoření, ničení, ovládání a přizpůsobování (zákony tvoření působí ve stejné polaritě na vedlejší element
ve směru hodinových ručiček a zákony ničení působí ve stejné polaritě na vedlej-
ší element proti směru ručiček; zákony ovládání naopak působí v opačné polaritě ob jeden element ve směru hodinových ručiček a zákony přizpůsobování působí
v opačné polaritě ob jeden element proti směru ručiček).

| Nahoru |
| Aura | Nádí | Prána | Meridiány | Čakry | Kundaliní |

MERIDIÁNY

Energetický systém člověka je „protkán“ velkým množstvím energetických kanálků a nervů (nádí), jež vytvářejí energetické dráhy (meridiány). Po nich zajišťují průtok energie, krve a šťáv k jednotlivým tělním orgánům a k povrchu těla. Cyklus toku energie, a tím i maximálních a minimálních činností jednotlivých tělních orgánů, je 24-hodinový (orgánové hodiny). V závislosti
na denním rytmu je rozdělen po 2 hodinách na 12 částí a ke každé je přiřazen vždy 1 životně důležitý orgán. Rytmické kolísání činností jednotlivých orgánů se děje v průběhu celého dne a projevuje se změnami dechu, tělesné teploty, tlaku, tepu a kolísáním celkové fyzické a psychické výkonnosti.

Smyslem práce s meridiány je zajistit jejich průchodnost. Nejčastěji se používá 12 hlavních párových drah a 2 řídící nepárové dráhy:

 • meridián žlučníku (řadí se k elementu dřeva a má energii JANG; sestupně prochází těmito orgány a místy na těle - zevní oční koutek, spánek, záhlaví, přední hrudník, boční břicho, zevní kyčle, dolní končetina, zevní nehet prsteníčku; dá se ovlivňovat 44 energetickými a akupunkturními body)
 • meridián jater (řadí se k elementu dřeva a má energii JIN; vzestupně prochází těmito orgány a místy na těle - nehet palce, přední a vnitřní dolní končetina, břišní stěna, hrudník, 6.mezižebří; dá se ovlivňovat 14 energetickými a akupunkturními body)
 • meridián plic (řadí se k elementu kovu a má energii JIN; sestupně prochází těmito orgány a místy na těle - střed těla, tlusté střevo, žaludek, bránice, plíce, trachea, 2.mezižebří, biceps, přední paže, předloktí, dlaň, proximální nehet palce; dá se ovlivňovat 11 energetickými a akupunkturními body)
 • meridián tlustého střeva (řadí se k elementu kovu a má energii JANG; vzestupně prochází těmito orgány a místy na těle - radiálně nehet ukazováčku, hřbet ruky, předloktí, postranní paže, rameno, krk, brada, nos, nasolabiální rýha; dá se ovlivňovat 20 energetickými a akupunkturními body)
 • meridián žaludku (řadí se k elementu země a má energii JANG; sestupně prochází těmito orgány a místy na těle - spánek, tváře, přední krk, přední hrudník, břicho, přední stehno, bérec, hřbet nohy, zevní ukazováček; dá se ovlivňovat 45 energetickými a akupunkturními body)
 • meridián sleziny a slinivky (řadí se k elementu země a má energii JIN; vzestupně prochází těmito orgány a místy na těle - nehet palce, vnitřní noha, přední břišní stěna, postranní hrudník; dá se ovlivňovat 21 energetickými a akupunkturními body)
 • meridián srdce (řadí se k elementu ohně a má energii JIN; sestupně prochází těmito orgány a místy na těle - srdečně-cévní svazek, plíce, podpažní jamka, arterie, přední a vnitřní paže, radiální nehet malíčku; dá se ovlivňovat 9 ener-
  getickými a akupunkturními body)
 • meridián tenkého střeva (řadí se k elementu ohně a má energii JANG; vzestupně prochází těmito orgány a místy na těle - zevní nehet malíčku, vnitřní a zadní předloktí, radiální rameno, lopatka, postranní krk, tváře, horní ušní lalůček; dá se ovlivňovat 19 energetickými a akupunkturními body)
 • meridián močového měchýře (řadí se k elementu vody a má energii JANG; sestupně prochází těmito orgány a místy na těle - vnitřní oko, zátylek, podél páteře, hýždě, zadní stehno, lýtko, zevní nehet malíku; dá se ovlivňovat 67 e-
  nergetickými a akupunkturními body)
 • meridián ledvin (řadí se k elementu vody a má energii JIN; vzestupně prochází těmito orgány a místy na těle - střed plosky nohy, vnitřní noha, bérec, stehno, střední břišní stěna, hrudník, klíční kost; dá se ovlivňovat 27 energetickými a akupunkturními body)
 • meridián osrdečníku (řadí se k elementu ohně a má energii JIN; sestupně prochází těmito orgány a místy na těle - hrudník, perikardus, bránice, 4.mezižebří, přední hrudník, paže, předloktí, špička prostředníčku; dá se ovlivňovat 9 energetickými a akupunkturními body)
 • meridián trojitého ohřívače (řadí se k elementu ohně a má energii JANG; vzestupně prochází těmito orgány a místy na těle - zevní prsteníček, vnější předloktí, paže, zadní rameno, šíje, boční krk, hlava, ušní boltec, horní úpon boltce; dá se ovlivňovat 23 energetickými a akupunkturními body)
 • meridián přední-střední (má energii JING; vzestupně prochází těmito orgány a místy na těle - kostrč, podél páteře, střed hlavy, čelo, hřbet nosu, uzdička horního rtu; dá se ovlivňovat 27 energetickými a akupunkturními body)
 • meridián zadní-střední (má energii JANG; vzestupně prochází těmito orgány a místy na těle - urogenitální oblast, přední střed těla, brada; dá se ovlivňovat
  24 energetickými a akupunkturními body).

Nahoru

ENERGETICKÉ A AKUPUNKTURNÍ BODY

Na meridiánech se nacházejí aktivní energetické a akupunkturní body, které odpovídají za stav konkrétních tělních orgánů a vyznačují se zvýšenou citlivostí. Ovládání meridiánů a příslušných tělních orgánů se provádí přímou stimulací aktivních energetických a akupunkturních bodů na energetických drahách, a to ve směru toku energie (tonizace, povzbuzení) nebo v protisměru toku energie (sedace, uklidnění). Jejich aktivací lze podpořit tvorbu a proudění energie JIN a usměrnit tok energie JANG.

| Nahoru |
| Aura | Nádí | Prána | Elementy | Čakry | Kundaliní |

ČAKRY

Energetické kanálky a nervy (nádí) sousedních vibračních polí jsou navzájem propojeny energetickými centry (čakrami). Čakry jsou rychle rotující energetické kruhovité víry o průměru asi 10cm, které se podobají trychtýřovitým květním kalichům lotosových květů s rozdílným počtem okvětních lístků. Leží v osové linii středu těla a otvírající se vpřed, vzhůru nebo dolů. Otáčivý pohyb čaker způsobuje vtahování energie do nitra nebo proudění energie ven. Jednotlivé čakry se otáčejí doleva ve směru proudění energie JIN nebo doprava ve směru proudění energie JANG.

Čakry do sebe akumulují okolní kosmické energie různých frekvencí a dále je rozvádějí po celém těle, ovlivňují všechny životní tělesné funkce a vypovídají
o psychické stabilitě a celkovém zdraví jedince. V každé čakře jsou vibrace všech energií, avšak jedna vždy dominuje a určuje její hlavní funkci. Na lidském těle se nachází až 88000 čaker. Hlavní čakry jsou umístěny tam, kde se protíná
21 nádí a vedlejší čakry jsou umístěny tam, kde se protíná 14 nádí.

Nejčastěji se pracuje pouze se 7 hlavními a s 2 vedlejšími čakrami

 • základní kořenová čakra - múládhára
  (nachází se na hrázi mezi konečníkem a genitáliemi; je spojená s kos-
  trčí a pánevním pletencem; otevírá se dolů; otáčí se doleva - u žen a doprava - u mužů; zodpovídá za správnou funkci těchto orgánů, žláz a částí těla - dolní končetiny, kosti, páteř, klouby, zuby, nehty, řiť, konečník, vnější pohlavní orgány, prostata, tlusté střevo, ledviny, nadledvinky a ovlivňuje také stavbu buněk, tvorbu krve a čich)
 • sakrální křížová čakra, zvaná též čakra vitality či sexu - svádhišthána
  (nachází se v podbřišku, mezi pohlavními orgány, uprostřed
  mezi stydkou kostí a pupkem - na úrovni ochlupení genitálií; je spojená s křížovou kostí; otevírá se dopředu; otáčí se doprava - u žen a doleva - u mužů; zodpovídá za správnou funkci těchto orgánů, žláz a částí těla - pánev, hýždě, ledviny, nadledvinky, močový měchýř, vnitřní pohlavní orgány, prostata, varlata, vagína, vaječníky, mléčné žlázy a ovlivňuje také kůži, krev, mízu, trávicí šťávy, sperma a chuť)
 • pupeční čakra solar-plexu, zvaná též sluneční čakra - manipúra
  (nachází se v oblasti břicha - 2 prsty, cca 3-4 cm pod pupkem - v místě epigastrického plexu; otevírá se dopředu; otáčí se doleva - u žen a doprava - u mužů; zodpovídá za správnou funkci těchto orgánů, žláz a částí těla - spodní část zad, dutina břišní, játra, žaludek, žlučník, dvanácterník, slezina, slinivka, zažívací a trávicí systém, vegetativní nervový systém, trojitý ohřívač a ovlivňuje také pokožku a zrak)
 • srdeční čakra, zvaná též čakra harmonie či lásky - anáhata
  (nachází se uprostřed hrudi, na prsní kosti - v blízkosti 5.hrudního obratle; otevírá se dopředu; otáčí se doprava - u žen a doleva - u mu-
  žů; zodpovídá za správnou funkci těchto orgánů, žláz a částí těla - horní část zad, hrudník, horní končetiny, srdce, dutina hrudní, dolní část plic, brzlík a ovlivňuje také kůži, krev, krevní oběh a hmat)
 • komunikační krční čakra, zvaná též hrtanová či hrdelní čakra - višuddhi
  (nachází se mezi krční jamkou a ohryzkem - na 1.krčním obratli v blíz-
  kosti hlasivek; je spojená s krční páteří; otevírá se dopředu; otáčí se doleva - u žen a doprava - u mužů; zodpovídá za správnou funkci těchto orgánů, žláz a částí těla - krk, šíje, hrdlo, spodní čelist, uši, ramena, paže, ústrojí hlasu, hlasivky, hrtan, hltan, průdušky, horní část plic a ovlivňuje také štítnou žlázu, příštítné žlázy a sluch)
 • příkazová čelní čakra, zvaná též čakra třetího oka, vnitřního oka či oka moudrosti - ádžňá
  (nachází se uprostřed čela, mezi obočím - 1 prst, cca 1-2 cm nad koře-
  nem nosu ; otevírá se dopředu; otáčí se doprava - u žen a doleva -
  u mužů; zodpovídá za správnou funkci těchto orgánů, žláz a částí těla - obličej, čelo, oči, uši, nos, tváře, dutiny, malý mozek, pravá a levá mozková hemisféra, podvěsek mozkový a ovlivňuje také centrální nervový systém a všechny smysly)
 • korunní temenní čakra - sahasrára
  (nachází se mimo tělo - nahoře, uprostřed, těsně - cca 1-2cm - nad te-
  menem hlavy; otevírá se nahoru; otáčí se doleva - u žen a doprava -
  u mužů; zodpovídá za správnou funkci těchto orgánů, žláz a částí těla - lebka, velký mozek, šišinka mozková a ovlivňuje také nadsmyslové vnímání)
 • chodidlová čakra
  (nachází se na dolních končetinách - ve středu chodidel; ovlivňuje fyzické zdraví)
 • dlaňová čakra
  (nachází se na horních končetinách - ve středu dlaní; ovlivňuje duševní zdraví).

V případě potřeby se pracuje i s dalšími vedlejšími čakrami - za zmínku stojí např.

 • emocionální brániční čakra, zvaná též ezoterická či léčitelská čakra - suria
  (nachází se v oblasti břicha, mezi nadledvinkami a solar-plexem - nad pupeční čakrou; obnovuje energetické procesy; ovlivňuje fyzické zdraví; zodpovídá za léčitelské schopnosti, řídí emoce a posiluje vůli
 • myšlenková brzlíková čakra, zvaná též filozofická či magická čakra - vadžadhara
  (nachází se v oblasti hrudi, mezi hrudní pletení a brzlíkem - nad srdeční čakrou; ovlivňuje imunitu a vyvolává velkou kosmickou iluzi)
 • vedlejší komunikační týlová čakra, zvaná též čakra studnice snů
  (nachází se v týlovém vazu, těsně nad krkem a pod lebkou; otevírá se dozadu; ovlivňuje limbický systém mozku a umožňuje mentální kontrolu ostatních - u lidí se silným vnímáním a rozšířenými duševními schopnostmi)
 • světelná čakra, zvaná též vizionářská čakra
  (nachází se ve středu hlavy, poblíž podvěsku mozkového; příznivě reaguje
  na sluneční záření; zprostředkovává obnovu životní energie z vitálních zdrojů; umožňuje dostávat a interpretovat vize z vyšších vibračních zdrojů - u lidí se silným vnímáním a rozšířenými duševními schopnostmi)
 • mezidimenzionální čakra „univerzální žena“, zvaná též čakra touhy či soucitu
  (nachází se těsně nad lebkou vlevo; řídí levou - ženskou stranu těla; zodpovídá za kreativní nadání a je zdrojem touhy po lásce a soucitu)
 • mezidimenzionální čakra „univerzální muž“, zvaná též čakra reality či účelu
  (nachází se těsně nad lebkou vpravo; řídí pravou - mužskou stranu těla; zodpovídá za schopnost vnímat realitu a účelově jednat podle plánu; je zdrojem přání a harmonie).
 • | Nahoru |
  | Aura | Nádí | Prána | Elementy | Meridiány | Kundaliní |

  KUNDALINÍ

  Cílem harmonizace čaker je jejich otevření a aktivace, a tím dosažení volného proudění energií všemi směry. Hlavní energií je kosmická energie kundaliní (šakti), která bývá zobrazována jako had stočený u kořene nádí - sušumná.

  U většiny lidí proudí kundaliní jen velmi slabě. Rozvojem vědomí se kundaliní probouzí, spirálovitě stoupá vzhůru páteřním kanálem a aktivuje jednotlivé čakry. Po otevření všech čaker, odstranění bloků a zprůchodnění toku kundaliní je fyzické tělo opět přístupné proudění všech kosmických energií. Rozvíjejí se všechny lidské schopnosti a plně se uplatňuje lidský potenciál. Vnitřní bytí splývá s vnějším světem, a tím se dovršuje cesta k dokonalosti. Člověk dosahuje konečného naplnění a absolutního osvícení a fyzické tělo je osvobozeno z kolo-
  běhu reinkarnací.

  | Nahoru |
  | Aura | Nádí | Prána | Elementy | Meridiány | Čakry |

  ÚVODEM ** O MNĚ ** VZDĚLÁNÍ ** STUDIUM ** LICENČNÍ DIPLOMY, OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY ** ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ ** PRAXE
  AKTUÁLNĚ POSKYTOVANÉ MASÉRSKÉ SLUŽBY ** POUŽÍVANÉ PŘÍPRAVKY (ZNAČKY TĚLOVÉ KOSMETIKY) ** DOPORUČENÁ LITERATURA ** MASÁŽNÍ SALÓN
  ADRESA A DOPRAVNÍ SPOJENÍ ** UPOZORNĚNÍ ** ORIENTACE ** GPS ** PARKOVÁNÍ ** MHD ** ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKTY ** ** WEB ** MAIL ** TELEFON
  PROVOZNÍ DOBA ** VOLNO / ZAVŘENO ** PROVOZNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ** SMLUVNÍ VZTAH ** KOMUNIKACE ** REZERVACE ** NÁVŠTĚVA ** INFORMOVANÝ SOUHLAS
  ÚHRADA ** PŘEDPLATNÉ ** OSTATNÍ USTANOVENÍ ** REKLAMACE ** ÚČINNOST ** CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** ZÁKLADNÍ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
  DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** PODROBNÝ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
  ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** SPECIÁLNÍ KOMBINOVANÁ OŠETŘENÍ ** INTUITIVNÍ OŠETŘENÍ
  REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE ** RELAXAČNÍ MASÁŽE ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
  MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** DRUHY MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** REKONDIČNÍ MASÁŽE ** ŠVÉDSKÁ KLASICKÁ MASÁŽ ** SPORTOVNÍ MASÁŽ ** TĚHOTENSKÁ MASÁŽ
  SENIORSKÁ MASÁŽ ** DĚTSKÁ MASÁŽ ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** BREUSSOVA MASÁŽ ** MĚKKÉ TECHNIKY A MÍČKOVÁNÍ ** MOXOVÁNÍ
  BAŇKOVÁNÍ ** GUA-SHA ** DORNOVA METODA ** JEMNÉ MOBILIZACE ** SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE A PLOVOUCÍ TECHNIKA ** MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ DRENÁŽ
  ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ ** REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ ** KINEZIOLOGICKÝ TAPING ** REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE
  ŠPANĚLSKÁ ČAKROVÁ MASÁŽ ** MASÁŽ DRAHÝMI KAMENY ** ESENCIÁLNÍ ENERGETICKÁ MASÁŽ ** ANTISTRESOVÁ MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ
  JAPONSKÁ ZEN-SHIATSU MASÁŽ ** JAPONSKÁ AMMA MASÁŽ VSEDĚ ** INDICKÁ CHAMPI MASÁŽ ** ÁJURVÉDSKÁ MARMA MASÁŽ ** ČÍNSKÁ THUINA MASÁŽ
  RELAXAČNÍ MASÁŽE ** AROMA MASÁŽ ** HAVAJSKÁ LOMI-LOMI MASÁŽ ** MASÁŽ HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY
  MASÁŽ BYLINNÝMI, SOLNÝMI, RÝŽOVÝMI A KOKOSOVÝMI MĚŠCI ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
  REKONDIČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** REVITALIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** HARMONIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK
  RELAXAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** ZÁJMOVÉ MASÉRSKÉ KURZY ** PORADENSTVÍ V OBORU MASÉRSKÝCH SLUŽEB
  MASÁŽE ** DOTEKY A MASÁŽE ** HISTORIE A SOUČASNOST MASÁŽÍ ** KONTRAINDIKACE MASÁŽÍ ** DOPORUČENÍ PŘED A PO MASÁŽI
  DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL ** DOPORUČENÍ PŘI REDUKCI TĚLESNÉ HMOTNOSTI ** ANATOMIE LIDSKÉHO TĚLA ** LIDSKÉ TĚLO ** KOSTRA ** SVALY
  NERVY ** KREV ** MÍZA ** DÝCHÁNÍ ** TRÁVENÍ ** VYLUČOVÁNÍ ** ŽLÁZY ** KŮŽE ** ROZMNOŽOVÁNÍ ** BIOENERGIE LIDSKÉHO TĚLA ** AURA ** NÁDÍ
  PRÁNA ** ELEMENTY ** MERIDIÁNY ** ČAKRY ** KUNDALINÍ ** AROMATERAPIE ** KRYSTALOTERAPIE
  OČISTNÉ A OCHRANNÉ AFIRMACE PRO OZDRAVENÍ TĚLA, MYSLI A DUŠE ** CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ ** CVIČENÍ PRO HARMONIZACI ORGANISMU
  CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ A DRŽENÍ TĚLA ** CVIČENÍ PRO EFEKTIVNÍ PROTAŽENÍ A POSÍLENÍ HYBNÝCH SVALŮ
  CVIČENÍ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY ** FOTOGALERIE ** BANNER ** LOGO ** QR CODE