Důležité!

Se souhlasem vlády ČR od úterý 4.5.2021 obnovujeme činnost provozovny masážního salonu v režimu 1 na 1!
Jsme připraveni dostát všem hygienickým nařízením a doporučením.
Od návštěvníků budeme muset - dočasně - požadovat nejenom krytí obličeje respirátorem a dezinfekci rukou,
ale i doložení jejich negativity na SARS-CoV-2
. Prosíme, počítejte s tím.

V případě komplikací nebo nemožnosti dodržet sjednaný termín či při potřebě domluvit si termín nový nás informujte s dostatečným předstihem, abychom si mohli smysluplně a účelně upravit své aktuální pracovní plány.
Upřednostňujeme mailovou komunikaci.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

Vaše masérka Alena Malovcová

Vážení zákazníci,
připravuji pro Vás nové webové stránky pro pohodlné prohlížení mé prezentace na Vašich mobilních zařízeních. Realizace si vyžádá trochu času a úsilí, proto Vás prosím o dočasnou shovívavost, pokud by snad tyto současné stránky nebyly ve všech ohledech zcela přesné
(poslední aktualizace proběhla v dubnu 2021). Omlouvám se Vám za způsobené komplikace a jsem připravena Vám případné nesrovnalosti objasnit - mailem, SMS zprávou, telefonicky nebo osobně. Děkuji za pochopení! Malovcová

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

CVIČENÍ PRO HARMONIZACI ORGANISMU

 • tato sestava fyzických a mentálních cviků vychází ze starého cvičení čchi-kung a makko-ho, které jsou součástí tradiční čínské a japonské medicíny
 • cvičení čchi-kung a makko-ho pomáhají člověku vybudovat si fyzicky a psychicky odolný organismus, udržet si zdraví, preventivně působí proti nemocem, rozvíjejí duševní schopnosti, intuitivní myšlení a fantazii, zlepšují sebeovládání, dávají životu vyšší kvalitu a významně prodlužují jeho aktivní část
 • přispívají k protažení těla a energetických drah (meridiánů), ke stimu-
  laci toku energie, k aktivaci vnitřních tělesných orgánů a tím i k celko-
  vé harmonizaci organismu
 • cvičení ČCHI-KUNG postupně startuje, povzbuzuje a vylaďuje celé tělo - v této sestavě se provádí jemnou tlakovou a poklepovou masáží, a to převážně v sedu nebo ve stoje (cviky 1.-16.)
 • cvičení MAKKO-HO působí přímo na příslušné tělesné orgány - v této sestavě se provádí cíleným protahováním energetických drah (meridi-
  ánů) a jejím prodýcháváním v jednotlivých pozicích, a to převážně
  v kleku, v sedu nebo vlehu (cviky 17.-28.); toto cvičení je vhodné přizpůsobit aktuální denní době, kdy se cvičí a začínat cvikem odpo-
  vídajícím dané hodině biorytmického cyklu (např. v 8h začít cvičit cvikem 19. působícím na právě aktivní meridián žaludku, v návaznosti pokračovat cviky následujících cyklů - 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 17., 18. a vždy končit relaxačním cvikem 29.)
 • komplet uvedených cvičení lze rozdělit na 2 samostatné celky - např. cvičení čchi-kung cvičit jako celou sestavu ráno a cvičení makko-ho cvičit jako celou sestavu večer nebo např. cvičení čchi-kung cvičit jako celou sestavu ráno a cvičení makko-ho rozdělit na jednotlivé cviky a provádět je jednotlivě v dobu, kdy má konkrétní tělesný orgán maximum své aktivity (např. při potřebě výraznější podpory činnosti ledvin cvičit v 18 hodin pouze cvik 24.), čímž se výrazně zvýší účinnost stimulace jednotlivých tělesných orgánů
 • cvičení čchi-kung a makko-ho se vždy praktikují v duševní pohodě, ne-
  násilně, uvolněně, klidně, pomalu, plynule, pečlivě, důkladně, tech-
  nicky přesně a řízeně
 • při cvičení je třeba mít neustálou kontrolu nad prováděnými cviky, plně se soustředit a uvědomovat si každý pohyb svého těla, což sni-
  žuje působení stresu a redukuje riziko zranění
 • u obousměrných cviků se obvykle začíná protažením a aktivací levé, přední, dolní a vnitřní strany těla - u žen a pravé, zadní, horní a vnější strany těla - u mužů (pokud není potřeba dodržovat jiný, přesně urče-
  ný postup)
 • svaly a okolní tkáně se při cvičení zapojují pouze do příjemného poci-
  tu mírného tahu, tlaku nebo napětí (nikdy necvičit přes bolest, ne-
  pružit a nešvihat)
 • každá nová cvičební pozice se zaujímá ve výdechu, v ní se setrvává
  ve výdrži 30-60 sekund (obvykle na 3 nádechy a 3 výdechy) - s každým výdechem se tělo a dráhy více protahují a uvolňují
 • mezi cviky se nechávají krátké 10-30 sekundové přestávky (podle ob-
  tížnosti cviků a aktuálního zdravotního stavu cvičícího)
 • rytmus pohybu se přizpůsobuje dechu - zlepšuje to krevní oběh a odstraňuje svalové napětí
 • při nesrozumitelnosti cvičebních pokynů cvik neprovádět a požádat
  o pomoc trenéra
 • při nejasnostech o vhodnosti cvičení se předem poradit s lékařem
 • při zdravotních obtížích vůbec necvičit a vyhledat odborné lékařské vyšetření!
 • doporučení: pravidelně 1x denně (minimálně 10 minut), 2-3x týdně (minimálně 20-30 minut) nebo 1x týdně (minimálně 60-90 minut).

| Nahoru |
| Harmonizace organismu | Čchi-kung | Makko-ho |
| Správné dýchání a držení těla | Radža-jóga | Hatha-jóga | Power-jóga |
| Protažení a posílení hybných svalů | Stretching |
| Formování postavy | Bodystyling |

CVIČENÍ ČCHI-KUNG

 1. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), dlaně třít o sebe dokud nebudou teplé - potom je položit na obličej a třít jimi opakovaně přes čelo a oči ke spánkům, přes nos a tváře k uším a přes ústa a bradu ke krku, nakonec promnout ušní lalůčky, zpět
 2. Čchi-kung
 3. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže vzpažit, ohnout je v loktech, uvolnit zápěstí a prsty - roztaženými prsty projet vlasy ve směru růstu vlasů v několika řadách postupně od středu hlavy do stran (temeno, týl), zpět
 4. Čchi-kung
 5. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže vzpažit, ohnout je v loktech, uvolnit zápěstí, prsty sevřít v pěst - jemně poklepat pěstičkami na vrchol hlavy (temeno), zpět
 6. Čchi-kung
 7. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže vzpažit, ohnout je v loktech a uvolnit, dlaně přitisknout na uši, prsty směřovat vzad do středu hlavy, palce dolů, ramena a lopatky tlačit vzad - jemně poklepat střídavě ukazováčky a prostředníčky zezadu do hlavy (týl), zpět
 8. Čchi-kung
 9. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže vzpažit, ohnout je v loktech a uvolnit, prsty proplést (P dlaň vložit do L dlaně,
  L palec nahoře - u žen, L dlaň vložit do P dlaně, P palec nahoře - u mu-
  žů), spojené ruce položit dlaněmi dozadu na hlavu (týl), palce směřovat
  na krk, ramena a lopatky tlačit vzad - postupně zacvakat zuby, poválet jazyk v ústech (opírat ho o patro a zuby - ve směru a v protisměru hodinových ručiček), maximálně otevřít ústa, vypláznout jazyk a současně vykulit oči, nakonec zavřít oči a v prostoru pohybovat bulvami (doprava-doleva, nahoru-dolů a ve tvaru písmenek Y, X, A, H a O), zpět
 10. Čchi-kung
 11. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže vzpažit, ohnout je v loktech a uvolnit, prsty proplést (P dlaň vložit do L dlaně,
  L palec nahoře - u žen, L dlaň vložit do P dlaně, P palec nahoře - u mu-
  žů), spojené ruce položit dlaněmi dozadu na krk (šíji), palce přitisknout k ostatním prstům, ramena a lopatky tlačit vzad - tlačit rukama vpřed a současně krkem vzad, výdrž, zpět
 12. Čchi-kung
 13. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), vzpažit P paži, ohnout ji v loktu a uvolnit, P dlaň položit na L stranu krku zezadu, připažit L paži a položit ji volně na L stehno - prsty a dlaní P ruky promačkat L šíji, zpět, naopak
 14. Čchi-kung Čchi-kung
 15. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), předpažit P paži, ohnout ji v loktu a uvolnit, P dlaň položit shora na L rameno, L dlaní podepřít P loket ve výši P ramene - prsty a dlaní P ruky promačkat L tra-
  pézy a proklepat L rameno, zpět, naopak
 16. Čchi-kung Čchi-kung
 17. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže připažit, propnout je v loktech a zpevnit, dlaně otočit k tělu, prsty sevřít v pěst, lopatky tlačit vzad a dolů - ramena opakovaně zvednout vysoko k uším a spustit hluboko dolů, poté kroužit rameny vzad, zpět
 18. Čchi-kung Čchi-kung Čchi-kung Čchi-kung
 19. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), předpažit P paži, ohnout ji v loktu a uvolnit, P dlaň položit na L rameno zepředu, L paži mírně předpažit a uvolnit - prsty a dlaní P ruky promačkat L paži postupně zepředu, z vnější strany, zezadu i z vnitřní strany (od ramene k zápěstí), nakonec promačkat dlaň, hřbet a prsty L ruky, zpět, naopak
 20. Čchi-kung Čchi-kung
 21. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže předpažit, ohnout je v loktech, uvolnit zápěstí, prsty sevřít v pěst - jemně poklepat pěstičkami přes hrudník zleva doprava (mimo oblast bradavek - u mužů a celých prsou - u žen), zpět
 22. Čchi-kung
 23. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže předpažit, ohnout je v loktech, uvolnit zápěstí a prsty - jemně vytírat otevřenými dlaněmi břicho ve směru hodinových ručiček (vlevo dolů a vpravo nahoru), zpět
 24. Čchi-kung
 25. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže předpažit, ohnout je v loktech, uvolnit zápěstí a prsty, spojit dlaně, překřížit palce (P dlaň vložit do L dlaně, L palec nahoře - u žen, L dlaň vložit do P dlaně, P palec nahoře - u mužů) a položit je volně do klína - kroužit celým trupem ve směru a v protisměru hodinových ručiček
  (v předklonu nádech, v záklonu výdech), zpět
 26. Čchi-kung Čchi-kung
 27. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - u žen, P noha vpřed - u mužů), obě paže zapažit, ohnout je v loktech, uvolnit zápěstí, prsty sevřít v pěst a položit je
  na záda pod žebra - pěstičkami vytírat oblast kolem páteře směrem
  ke kosti křížové, přes ledviny směrem ke kosti pánevní a přes boky
  ke kosti kyčelní, zpět
 28. Čchi-kung
 29. klek vzpřímený roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, trup zrotovat vlevo, L paži zapažit, ohnout ji
  v loktu, uvolnit zápěstí, prsty L ruky sevřít v pěst a položit ji na L hýždi - L pěstí vytírat oblast L hýždě a potom promačkat celou L nohu postupně zezadu a z vnější strany (od hýždě k vnějšímu kotníku), zpět, naopak
 30. Čchi-kung Čchi-kung
 31. sed vzpřímený roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, P nohu natáhnout, L nohu pokrčit v koleně, L pa-
  ži předpažit, ohnout ji v loktu, uvolnit zápěstí, prsty L ruky sevřít v pěst a položit ji na L stehno - promačkat celou L nohu postupně zepředu a
  z vnitřní strany (od třísel k vnitřnímu kotníku), nakonec L nohu vytočit do strany, opřít ji vnějším kotníkem o L stehno a promačkat chodidlo, nárt a prsty L nohy, zpět, naopak
 32. Čchi-kung Čchi-kung

  | Nahoru |
  | Harmonizace organismu | Čchi-kung | Makko-ho |
  | Správné dýchání a držení těla | Radža-jóga | Hatha-jóga | Power-jóga |
  | Protažení a posílení hybných svalů | Stretching |
  | Formování postavy | Bodystyling |

  CVIČENÍ MAKKO-HO

 33. klek vzpřímený roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže zapažit, propnout je v loktech a zpevnit, za zády L dlaň vložit do P dlaně, překřížit palce (stejně u žen i u mužů) - zapažit spojené napnuté paže, výdrž, zpět (meridián plic: střed těla, tlusté střevo, žaludek, bránice, plíce, průdušnice, 2. mezi-
  žebří, biceps, vnitřní a přední strana paže, předloktí, dlaň, vnější strana palce ruky; 3-5 hodin); alternativa cviku: ve stoje
 34. Makko-ho
 35. klek vzpřímený roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže zapažit, propnout je v loktech a zpevnit, za zády spojit ruce, chytit za ukazováčky (L ukazováček zaháknout za P ukazováček - stejně u žen i u mužů) - dosednout na pa-
  ty, předklonit se hluboko vpřed, čelo tlačit ke kolenům, rovná záda, zapažit spojené napnuté paže, výdrž, zpět (meridián tlustého střeva: přední strana ukazováčku ruky, hřbet ruky, předloktí, vnější strana paže, rameno, krk, brada, nos; 5-7 hodin); alternativa cviku: stoj vzpřímený mírně roznožný
 36. Makko-ho
 37. klek vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, dosednout na zem mezi nohy, obě paže vzpažit, propnout je v loktech a zpevnit, přitisknout na uši, prsty proplést
  (P dlaň vložit do L dlaně, L palec nahoře - stejně u žen i u mužů), dlaně sevřít pevně k sobě - vytáhnout vzhůru za pažemi, výdrž, zpět (meridián žaludku: spánek, tváře, přední strana krku, přední strana hrudníku, břicho, přední strana dolní končetiny, nárt nohy, vnější strana ukazováčku nohy; 7-9 hodin)
 38. Makko-ho
 39. klek vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, dosednout na zem mezi nohy, obě paže vzpažit, propnout je v loktech a zpevnit, přitisknout na uši, spojit dlaně, překřížit palce a malíčky (L dlaň vložit do P dlaně, P palec a malíček nahoře - stejně u žen i u mužů), obě ruce přetočit dlaněmi vzhůru - dolehnout trupem na zem a vytáhnout se za dlaněmi do dálky, výdrž, zpět (meridián sleziny a slinivky: přední strana palce nohy, vnitřní strana dolní končetiny, přední strana břicha, vnější strana hrudníku;
  9-11 hodin); alternativa cviku: vzpor na předloktích nebo na dlaních opřených pod tělem (prsty rukou směřovat k chodidlům), podsadit pánev a protáhnout trup do mostu, záklon, pohled vzhůru, výdrž, zpět
 40. Makko-ho
 41. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, opřít je chodidly o sebe, chodidla přiblížit co nejvíce k tělu, obě paže předpažit, propnout je v loktech a zpevnit, prsty proplést (P dlaň vložit do L dlaně, L palec nahoře - stejně u žen i u mužů), spojené ruce položit sevřenými dlaněmi na nárty a prsty nohou - trup vytáhnout vzhůru, kolena tlačit dolů, výdrž, zpět (meridián srdce: srdce, plíce, podpaží, vnitřní a přední strana paže, přední strana malíčku ruky;
  11-13 hodin)
 42. Makko-ho
 43. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, opřít je chodidly o sebe, chodidla přiblížit co nejvíce k tělu, obě paže předpažit, propnout je v loktech a zpevnit, prsty proplést (P dlaň vložit do L dlaně, L palec nahoře - stejně u žen i u mužů), spojené ruce položit sevřenými dlaněmi na nárty a prsty nohou - hluboký předklon, vyhrbit, zakulatit a zabalit záda (postupně od krční páteře ke kostrči), předklonit trup, přitáhnout ho ke špičkám nohou, obě paže pokrčit, ohnout je v loktech, lokty tlačit kolena dolů a čelo položit na spojené ruce a nohy, výdrž, zpět (meridián tenkého střeva: vnější strana malíčku ruky, zadní a vnitřní strana předloktí, rameno, lopatka, vnější strana krku, tváře, uši; 13-15 hodin)
 44. Makko-ho
 45. sed vzpřímený snožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy tisknout celou plochou k sobě, kolena propnout, palce rukou zaháknout za malíčky nohou - trup vytáhnout vzhůru, mírný předklon, paty zvednout nad zem, špičky nohou ohnout
  k holením, zesílit tlak palci rukou do malíčků nohou, výdrž, zpět (meridián močového měchýře: vnitřní oční koutek, zátylek, páteř, hýždě, zadní strana dolní končetiny, vnější strana malíčku nohy;
  15-17 hodin)
 46. Makko-ho
 47. sed vzpřímený snožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy tisknout celou plochou k sobě, kolena propnout, dlaně rukou opřít o chodidla a prsty nohou - hluboký předklon, trup přitáhnout ke špičkám nohou, paty mírně nadzvednout nad zem, špičky nohou ohnout k holením, zesílit tlak dlaněmi do chodi-
  del nohou a čelo položit na kolena, výdrž, zpět (meridián ledvin: střed chodidla, vnitřní strana chodidla, vnitřní kotník, Achillova šlacha, vnitřní strana dolní končetiny, tříslo, přední strana břicha, hrudník,
  1. mezižebří, prsní a klíční kost; 17-19 hodin)
 48. Makko-ho
 49. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (L noha vpřed - stejně u žen i u mužů), obě paže předpažit, překří-
  žit, ohnout je v loktech, uvolnit zápěstí a prsty, L dlaň položit na P ko-
  leno a P dlaň položit na L koleno (P ruka vpřed - stejně u žen i u mužů) - trup vytáhnout vzhůru, kolena stlačit dolů, výdrž, zpět (meridián osrdečníku: hrudník, osrdečník, bránice, 4. mezižebří, přední strana hrudníku, paže, předloktí a přední strana prostředníčku ruky;
  19-21 hodin)
 50. Makko-ho
 51. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, nohy překřížit do tureckého nebo lotosového sedu (P noha vpřed - stejně u žen i u mužů), obě paže předpažit, překřížit, ohnout je v loktech, uvolnit zápěstí a prsty, P dlaň položit
  na L koleno a L dlaň položit na P koleno (L ruka vpřed - stejně u žen i
  u mužů) - trup přitáhnout ke špičkám nohou, hluboký předklon, kolena stlačit dolů, výdrž, zpět (meridián trojitého ohřívače: vnější strana prostředníčku ruky, vnější strana předloktí, paže, zadní strana ramene, šíje, vnější strana krku, hlava, uši; 21-23 hodin)
 52. Makko-ho
 53. sed vzpřímený široce rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, špičky nohou ohnout k holením, předpažit, obě paže propnout v loktech a zpevnit, prsty proplést (P dlaň vložit do L dlaně, L palec nahoře - stejně u žen i u mužů), dlaně sevřít pevně k sobě - trup zrotovat vlevo, vytáhnout ho vzhůru, mírný předklon vlevo nad L nohou, napnuté paže směřují ke špičce L nohy, výdrž, zpět, naopak (meridián žlučníku: vnější oční koutek, spánek, záhlaví, přední strana hrudníku, vnější strana břicha, vnější strana kyčle, vnější strana dolní končetiny, vnější strana prsteníčku nohy; 23-1 hodin)
 54. Makko-ho Makko-ho
 55. sed vzpřímený široce rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, špičky nohou ohnout k holením, předpažit, obě paže propnout v loktech a zpevnit, prsty proplést (P dlaň vložit do L dlaně, L palec nahoře - stejně u žen i u mužů), dlaně sevřít pevně k sobě - trup zrotovat vlevo, přitáhnout ho ke špičce L nohy, hluboký předklon nad L nohou, napnuté paže směřují ke špičce L nohy, ukazováčkem L ruky se zaháknout za pa-
  lec L nohy, výdrž, zpět, naopak (meridián jater: přední strana palce nohy, přední a vnitřní strana dolní končetiny, břicho, hrudník, 6. mezi-
  žebří; 1-3 hodin)
 56. Makko-ho Makko-ho Makko-ho Makko-ho
 57. klek vzpřímený mírně roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, dosednout na paty, mírný předklon, opřít předloktí a dlaně před tělem (prsty rukou směřují rovně vpřed) - zakulatit záda (postupně od krční páteře ke kostrči), předklonit trup, opřít čelo, ruce položit vedle těla (dlaně směřují vzhůru), uvolnit, prodýchat, výdrž, relax, zpět.
 58. Makko-ho

| Nahoru |
| Harmonizace organismu | Čchi-kung | Makko-ho |
| Správné dýchání a držení těla | Radža-jóga | Hatha-jóga | Power-jóga |
| Protažení a posílení hybných svalů | Stretching |
| Formování postavy | Bodystyling |

ÚVODEM ** O MNĚ ** VZDĚLÁNÍ ** STUDIUM ** LICENČNÍ DIPLOMY, OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY ** ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ ** PRAXE
AKTUÁLNĚ POSKYTOVANÉ MASÉRSKÉ SLUŽBY ** POUŽÍVANÉ PŘÍPRAVKY (ZNAČKY TĚLOVÉ KOSMETIKY) ** DOPORUČENÁ LITERATURA ** MASÁŽNÍ SALÓN
ADRESA A DOPRAVNÍ SPOJENÍ ** UPOZORNĚNÍ ** ORIENTACE ** GPS ** PARKOVÁNÍ ** MHD ** ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKTY ** ** WEB ** MAIL ** TELEFON
PROVOZNÍ DOBA ** VOLNO / ZAVŘENO ** PROVOZNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ** SMLUVNÍ VZTAH ** KOMUNIKACE ** REZERVACE ** NÁVŠTĚVA ** INFORMOVANÝ SOUHLAS
ÚHRADA ** PŘEDPLATNÉ ** OSTATNÍ USTANOVENÍ ** REKLAMACE ** ÚČINNOST ** CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** ZÁKLADNÍ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** PODROBNÝ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** SPECIÁLNÍ KOMBINOVANÁ OŠETŘENÍ ** INTUITIVNÍ OŠETŘENÍ
REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE ** RELAXAČNÍ MASÁŽE ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** DRUHY MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** REKONDIČNÍ MASÁŽE ** ŠVÉDSKÁ KLASICKÁ MASÁŽ ** SPORTOVNÍ MASÁŽ ** TĚHOTENSKÁ MASÁŽ
SENIORSKÁ MASÁŽ ** DĚTSKÁ MASÁŽ ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** BREUSSOVA MASÁŽ ** MĚKKÉ TECHNIKY A MÍČKOVÁNÍ ** MOXOVÁNÍ
BAŇKOVÁNÍ ** GUA-SHA ** DORNOVA METODA ** JEMNÉ MOBILIZACE ** SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE A PLOVOUCÍ TECHNIKA ** MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ DRENÁŽ
ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ ** REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ ** KINEZIOLOGICKÝ TAPING ** REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE
ŠPANĚLSKÁ ČAKROVÁ MASÁŽ ** MASÁŽ DRAHÝMI KAMENY ** ESENCIÁLNÍ ENERGETICKÁ MASÁŽ ** ANTISTRESOVÁ MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ
JAPONSKÁ ZEN-SHIATSU MASÁŽ ** JAPONSKÁ AMMA MASÁŽ VSEDĚ ** INDICKÁ CHAMPI MASÁŽ ** ÁJURVÉDSKÁ MARMA MASÁŽ ** ČÍNSKÁ THUINA MASÁŽ
RELAXAČNÍ MASÁŽE ** AROMA MASÁŽ ** HAVAJSKÁ LOMI-LOMI MASÁŽ ** MASÁŽ HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY
MASÁŽ BYLINNÝMI, SOLNÝMI, RÝŽOVÝMI A KOKOSOVÝMI MĚŠCI ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
REKONDIČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** REVITALIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** HARMONIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK
RELAXAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** ZÁJMOVÉ MASÉRSKÉ KURZY ** PORADENSTVÍ V OBORU MASÉRSKÝCH SLUŽEB
MASÁŽE ** DOTEKY A MASÁŽE ** HISTORIE A SOUČASNOST MASÁŽÍ ** KONTRAINDIKACE MASÁŽÍ ** DOPORUČENÍ PŘED A PO MASÁŽI
DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL ** DOPORUČENÍ PŘI REDUKCI TĚLESNÉ HMOTNOSTI ** ANATOMIE LIDSKÉHO TĚLA ** LIDSKÉ TĚLO ** KOSTRA ** SVALY
NERVY ** KREV ** MÍZA ** DÝCHÁNÍ ** TRÁVENÍ ** VYLUČOVÁNÍ ** ŽLÁZY ** KŮŽE ** ROZMNOŽOVÁNÍ ** BIOENERGIE LIDSKÉHO TĚLA ** AURA ** NÁDÍ
PRÁNA ** ELEMENTY ** MERIDIÁNY ** ČAKRY ** KUNDALINÍ ** AROMATERAPIE ** KRYSTALOTERAPIE
OČISTNÉ A OCHRANNÉ AFIRMACE PRO OZDRAVENÍ TĚLA, MYSLI A DUŠE ** CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ ** CVIČENÍ PRO HARMONIZACI ORGANISMU
CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ A DRŽENÍ TĚLA ** CVIČENÍ PRO EFEKTIVNÍ PROTAŽENÍ A POSÍLENÍ HYBNÝCH SVALŮ
CVIČENÍ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY ** FOTOGALERIE ** BANNER ** LOGO ** QR CODE