Důležité!

Se souhlasem vlády ČR od úterý 4.5.2021 obnovujeme činnost provozovny masážního salonu v režimu 1 na 1!
Jsme připraveni dostát všem hygienickým nařízením a doporučením.
Od návštěvníků budeme muset - dočasně - požadovat nejenom krytí obličeje respirátorem a dezinfekci rukou,
ale i doložení jejich negativity na SARS-CoV-2
. Prosíme, počítejte s tím.

V případě komplikací nebo nemožnosti dodržet sjednaný termín či při potřebě domluvit si termín nový nás informujte s dostatečným předstihem, abychom si mohli smysluplně a účelně upravit své aktuální pracovní plány.
Upřednostňujeme mailovou komunikaci.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

Vaše masérka Alena Malovcová

Vážení zákazníci,
připravuji pro Vás nové webové stránky pro pohodlné prohlížení mé prezentace na Vašich mobilních zařízeních. Realizace si vyžádá trochu času a úsilí, proto Vás prosím o dočasnou shovívavost, pokud by snad tyto současné stránky nebyly ve všech ohledech zcela přesné
(poslední aktualizace proběhla v dubnu 2021). Omlouvám se Vám za způsobené komplikace a jsem připravena Vám případné nesrovnalosti objasnit - mailem, SMS zprávou, telefonicky nebo osobně. Děkuji za pochopení! Malovcová

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ A DRŽENÍ TĚLA

 • tato sestava dechových a tělesných cviků vychází ze starého cvičení radža-jóga a hatha-jóga, které jsou součástí tradiční indické medicíny a filozofie, ale také ze současného stylu cvičení power-jóga
 • cvičení radža-jóga, hatha-jóga a power-jóga pomáhají člověku zklidnit mysl, zvýšit odolnost proti stresu, osvojit si mravní zásady, vládnout pevnou vůlí, zlepšit duševní i fyzické zdraví, žít v klidu a v harmonii
  s vesmírem
 • součástí cvičení RADŽA-JÓGA a HATHA-JÓGA je soubor mravních disciplín (jáma, nijáma), meditací (dhárana, dhjána), dechových cvi-
  čení (pránájáma), tělesných cvičení (ásany), svalových stahů tělesných otvorů (bandhy), očistných technik (satkríja) a stylizovaných póz (mudry)
 • modernější styl cvičení POWER-JÓGA se většinou praktikuje formou dynamických pohybových sestav - na sebe plynule navazujících prota-
  hovacích, posilovacích, rovnovážných a směrových pozic tělesných cvičení, které postupně procvičují celý organismus a ovlivňují správné držení těla (např. cvičebními sestavami „Pozdrav Slunci“, „Pozdrav Měsíci“, „Pět Tibeťanů“ či „Osm kusů brokátů“)
 • základem cvičení radža-jóga, hatha-jóga a power-jóga je plný dech, což je takové dýchání, při kterém se plíce plně a rovnoměrně pro-
  vzdušňují za součinnosti všech „dechových“ svalů; má 3 fáze - břišní, hrudní a podklíčkový dech, přičemž každá fáze probíhá v předním, zadním, pravém a levém kvadrantu; nácvik plného dechu se provádí nejprve vleže na zádech či vleže na břiše, později též ve vzporu klečmo, v kleku, v sedu nebo ve stoje; začíná se dílčím procvičováním jednotlivých fází dechu, nakonec se všechny fáze spojí do plynulé dechové vlny
 • břišní dech (brániční, abdominální) je uvolňující a zklidňující dýchání, které zabezpečují především břišní svaly a bránice; ovlivňuje hlavně játra, žaludek, tlusté a tenké střevo, ledviny, močový měchýř a po-
  hlavní orgány, zvyšuje krevní tlak; nejčastěji takto dýchají muži;
  při břišním dýchání pojme dolní část plic až 60% ze svého celkového objemu (= vitální kapacita plic)
 • hrudní dech (dolní žeberní, kostální) je aktivizující dýchání, které zabezpečují především dolní mezižeberní svaly; ovlivňuje hlavně krev-
  ní oběh, srdce, slezinu a žlučník; nejčastěji takto dýchají ženy;
  při hrudním dýchání pojme střední část plic až 30% ze svého celkového objemu (= vitální kapacita plic)
 • podklíčkový dech (horní žeberní, klavikulární) je povrchové dýchání, které zabezpečují především horní mezižeberní svaly a částečně také šikmé svaly krku; ovlivňuje hlavně hrtan, hltan, jícen, průdušky a plíce, je prevencí proti astmatu a alergiím; při podklíčkovém dýchání pojme horní část plic až 10% ze svého celkového objemu (= vitální kapacita plic)
 • dechová vlna je syntézou břišního, hrudního a podklíčkového dechu - probíhá na 1 nádech a 1 výdech, přičemž výdech by měl být úplný a
  2x delší než nádech; při plném dýchání pojmou plíce až 100% ze svého celkového objemu (= vitální kapacita plic)
 • u zdravého dospělého člověka by se klidová frekvence dýchání měla pohybovat mezi 12-16 dechovými cykly za minutu, dech by měl být nenásilný, uvolněný, klidný, pomalý a plynulý
 • komplet uvedených cvičení lze rozdělit na 3 samostatné celky a střídat je - např. cvičení radža-jóga (cviky 1.-12.) cvičit jako celou sestavu rá-
  no a cvičení hatha-jóga (cviky 13.-33.) cvičit jako celou sestavu večer nebo např. cvičení power-jóga (cviky 34.-41.) cvičit jako celou sestavu ráno a cvičení hatha-jóga (cviky 13.-33.) cvičit jako celou sestavu ve-
  čer - pravidelnost a vytrvalost zvyšuje účinnost cvičení (po 10-ti lek-
  cích bude rozdíl cítit a po 20-ti lekcích začne být i vidět)
 • cvičení radža-jóga, hatha-jóga a power-jóga se provádějí pečlivě, důkladně, technicky přesně a řízeně
 • při cvičení je třeba mít neustálou kontrolu nad prováděnými cviky, plně se soustředit a uvědomovat si každý pohyb svého těla, což sni-
  žuje působení stresu a redukuje riziko zranění
 • svaly a okolní tkáně se při cvičení zapojují pouze do příjemného poci-
  tu mírného tahu, tlaku nebo napětí (nikdy necvičit přes bolest, ne-
  pružit a nešvihat)
 • u uvolňovacích a přípravných cviků se rytmus pohybu přizpůsobuje dechu - zlepšuje to krevní oběh a odstraňuje svalové napětí
 • u protahovacích cviků se pohyb a dech synchronizují (nádech je
  při vyklenutí břišní stěny vpřed, při zvedání hrudního koše vzhůru,
  při rozevírání žeber do stran a při zvětšování objemu plic - např.
  při záklonu, při návratu z předklonu či z rotace; výdech je pak
  při zplošťování břišní stěny, při klesání hrudního koše, při stahování žeber zpět a při zmenšování objemu plic - např. při předklonu,
  při návratu ze záklonu a při rotaci) - celkově to zklidňuje organismus
 • u posilovacích cviků se dýchá proti odporu pohybu (nádech je
  při zplošťování břišní stěny, při klesání hrudního koše, při stahování žeber zpět a při zmenšování objemu plic - např. při předklonu,
  při návratu ze záklonu a při rotaci; výdech je pak při vyklenutí břišní stěny vpřed, při zvedání hrudního koše vzhůru, při rozevírání žeber
  do stran a při zvětšování objemu plic - např. při záklonu, při návratu
  z předklonu či z rotace) - aktivuje to organismus, zvyšuje svalové napětí a zintenzivňuje cvičení
 • při nesrozumitelnosti cvičebních pokynů cvik neprovádět a požádat
  o pomoc trenéra
 • při nejasnostech o vhodnosti cvičení se předem poradit s lékařem
 • při zdravotních obtížích vůbec necvičit a vyhledat odborné lékařské vyšetření!
 • doporučení: pravidelně 1x denně (minimálně 10 minut), 2-3x týdně (minimálně 20-30 minut) nebo 1x týdně (minimálně 60-90 minut).

| Nahoru |
| Harmonizace organismu | Čchi-kung | Makko-ho |
| Správné dýchání a držení těla | Radža-jóga | Hatha-jóga | Power-jóga |
| Protažení a posílení hybných svalů | Stretching |
| Formování postavy | Bodystyling |

CVIČENÍ RADŽA-JÓGA

 1. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, P ruku položit na břicho v úrovni pupku, L ruku na hrudník v úrovni dolního okraje hrudní kosti - při nádechu se břišní stěna vyklenuje vpřed, bránice klesá dolů do břišní dutiny a dolní část plic se naplňuje vzduchem - při výdechu se opět břišní stěna zplošťuje, bránice stoupá vzhůru a vytlačuje vzduch z plic (břišní dech - přední kvadrant)
 2. Radža jóga
 3. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, obě ruce položit na boky v úrovni dolních žeber (prsty směřují vpřed, palce vzad) - při nádechu se břišní stěna vyklenuje vpřed, bránice klesá dolů do břišní dutiny a dolní část plic se naplňuje vzduchem - při výdechu se opět břišní stěna zplošťuje, bránice stoupá vzhůru a vytlačuje vzduch z plic (břišní dech - pravý a levý kvadrant)
 4. Radža jóga
 5. leh na břiše, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, čelo opřít o zem, obě ruce položit na bedra v úrovni kyčelní kosti (prsty směřují vpřed, palce vzad), obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, vytáhnout je
  za špičkami vzad - při nádechu se břišní stěna vyklenuje vpřed, bránice klesá dolů do břišní dutiny a dolní část plic se naplňuje vzduchem
  - při výdechu se opět břišní stěna zplošťuje, bránice stoupá vzhůru a vytlačuje vzduch z plic (břišní dech - zadní kvadrant)
 6. Radža jóga
 7. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, P ruku položit na břicho v úrovni pupku, L ruku na hrudník v úrovni dolního okraje hrudní kosti - při nádechu se hrudní koš zvedá vzhůru, žebra se rozevírají do stran a střední část plic se naplňuje vzduchem - při výdechu opět hrudní koš klesá, žebra se stahují zpět a vytlačují vzduch z plic (hrudní dech - přední kvadrant)
 8. Radža jóga
 9. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, obě ruce položit do podpaží v úrovni horních žeber (prsty směřují vpřed, palce vzad) - při nádechu se hrudní koš zvedá vzhůru, žebra se rozevírají do stran a střední část plic se naplňuje vzduchem -
  při výdechu opět hrudní koš klesá, žebra se stahují zpět a vytlačují vzduch z plic (hrudní dech - pravý a levý kvadrant)
 10. Radža jóga
 11. leh na břiše, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, čelo opřít o zem, obě ruce položit do podpaží v úrovni horních žeber (prsty směřují vpřed, palce vzad), obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, vytáhnout je za špičkami vzad - při nádechu se hrudní koš zvedá vzhůru, žebra se rozevírají do stran a střední část plic se naplňuje vzduchem - při výde-
  chu opět hrudní koš klesá, žebra se stahují zpět a vytlačují vzduch z plic (hrudní dech - zadní kvadrant)
 12. Radža jóga
 13. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, obě ruce překřížit a položit na klíční kosti ve středu hrudníku - při nádechu se klíční kosti zvedají mírně vzhůru, plicní hroty se rozevírají do stran a horní část plic se naplňuje vzduchem - při výde-
  chu opět klíční kosti klesají, plicní hroty se stahují zpět a vytlačují vzduch z plic (podklíčkový dech - přední kvadrant)
 14. Radža jóga
 15. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, obě ruce překřížit a položit na klíční kosti poblíž ramen (prsty směřují vpřed, palce vzad) - při nádechu se klíční kosti zvedají mírně vzhůru, plicní hroty se rozevírají do stran a horní část plic se naplňuje vzduchem - při výdechu opět klíční kosti klesají, plicní hroty se stahují zpět a vytlačují vzduch z plic (podklíčkový dech - pravý a levý kvadrant)
 16. Radža jóga
 17. leh na břiše, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, čelo opřít o zem, obě ruce překřížit a položit nad horní část lopatek, obě nohy propnout
  v kolenou a zpevnit, vytáhnout je za špičkami vzad - při nádechu se klíční kosti zvedají mírně vzhůru, plicní hroty se rozevírají do stran a horní část plic se naplňuje vzduchem - při výdechu opět klíční kosti klesají, plicní hroty se stahují zpět a vytlačují vzduch z plic (podklíčkový dech - zadní kvadrant)
 18. Radža jóga
 19. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, P ruku položit na břicho v úrovni pupku, L ruku na hrudník v úrovni dolního okraje hrudní kosti - při nádechu se břišní stěna vyklenuje vpřed, bránice klesá dolů do břišní dutiny, hrudní koš a klíční kosti se postupně zvedají vzhůru, žebra a plicní hroty se rozevírají
  do stran a plíce se naplňují vzduchem - při výdechu se opět břišní stěna zplošťuje, bránice stoupá vzhůru, hrudní koš a klíční kosti postupně klesají, žebra a plicní hroty se stahují zpět a vytlačují vzduch z plic - nejprve ze zadní a potom i z přední části plic (plný dech - přední kvadrant)
 20. Radža jóga
 21. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, obě ruce položit na boky v úrovni dolních žeber (prsty směřují vpřed, palce vzad) - při nádechu se břišní stěna vyklenuje vpřed, bránice klesá dolů do břišní dutiny, hrudní koš a klíční kosti se postupně zvedají vzhůru, žebra a plicní hroty se rozevírají do stran a plíce se naplňují vzduchem - při výdechu se opět břišní stěna zplošťuje, bránice stoupá vzhůru, hrudní koš a klíční kosti postupně klesají, žebra a plicní hroty se stahují zpět a vytlačují vzduch z plic, nejprve ze zadní a potom i z přední části plic (plný dech - pravý a levý kvadrant)
 22. Radža jóga
 23. leh na břiše, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, čelo opřít o zem, obě ruce položit na bedra v úrovni kyčelní kosti (prsty směřují vpřed, palce vzad), obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, vytáhnout je
  za špičkami vzad - při nádechu se břišní stěna vyklenuje vpřed, bránice klesá dolů do břišní dutiny, hrudní koš a klíční kosti se postupně zvedají vzhůru, žebra a plicní hroty se rozevírají do stran a plíce se naplňují vzduchem - při výdechu se opět břišní stěna zplošťuje, bránice stoupá vzhůru, hrudní koš a klíční kosti postupně klesají, žebra a plicní hroty se stahují zpět a vytlačují vzduch z plic, nejprve ze zadní a potom i z před-
  ní části plic (plný dech - zadní kvadrant)
 24. Radža jóga

  | Nahoru |
  | Harmonizace organismu | Čchi-kung | Makko-ho |
  | Správné dýchání a držení těla | Radža-jóga | Hatha-jóga | Power-jóga |
  | Protažení a posílení hybných svalů | Stretching |
  | Formování postavy | Bodystyling |

  CVIČENÍ HATHA-JÓGA

 25. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, obě ruce položit na boky v úrovni dolních žeber (prsty směřují vzad, palce vpřed) - opřít se do loktů, zvednout trup, pánev tlačit vzhůru, hýždě uvolnit, výdrž, zpět (pozice velryby = setubandhásana); alternativa cviku: leh na zádech, rovná záda, hlavu
  v prodloužení páteře, bradu vzhůru, bedra přitisknout k zemi, zpevnit břicho, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, dlaněmi uchopit kotníky nohou - opřít se do loktů, zvednout trup, pánev tlačit vzhůru, hýždě uvolnit, výdrž, zpět (pozice můstku = khadarásana)
 26. Hatha jóga Hatha jóga
 27. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, obě paže volně připažit, dlaně otočit
  k tělu - zvednout boky a pokrčené rozevřené nohy, stehna přitáhnout kolmo k tělu, kolena dát do podpaží, dlaněmi uchopit kotníky nohou a zesílit tlak kolen dolů, výdrž, zpět (pozice brouka)
 28. Hatha jóga
 29. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem, obě ruce položit na boky v úrovni dolních žeber (prsty směřují vzad, palce vpřed) - opřít se do loktů, zpevnit paže, zvednout trup a pokrčené nohy nahoru, za hlavou nohy propnout v kolenou a zpevnit, výdrž (mezipozice pluhu = halásana) - zdvihnout trup a protáhnout nohy vzhůru, výdrž (pozice svíčky = sarvangásana), zpět do lehu s nohami za hlavou a do lehu s nohami volně položenými
  na zemi
 30. Hatha jóga Hatha jóga
 31. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho, bedra přitisknout k zemi, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, celou plochou je tisknout k sobě, chodidla opřít o zem, obě paže upažit, otočit je dlaněmi k zemi - nadzvednout L bok, pokrčené nohy zrotovat vpravo, položit je na zem (P nohy je dole, L noha nahoře těsně nad ní), obě ruce přetočit dlaněmi vzhůru, celou plochou je tisknout k zemi, výdrž, zpět, naopak (pozice výkrutu břicha = džathara parhartanásana)
 32. Hatha jóga Hatha jóga
 33. sed vzpřímený snožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, tisknout je celou plochou k sobě, špičky nohou ohnout k holením, dlaně opřít vedle trupu o zem (prsty směřují vpřed), výdrž (mezipozice hole = dandásana) - obě paže vzpažit a vytáhnout vzhůru, dlaně otočit k sobě, hluboký předklon, trup přitáhnout ke špičkám nohou, paty mírně nadzvednout nad zem, dlaněmi uchopit kotníky nohou a čelo položit
  na kolena, výdrž, zpět (pozice kleští = paščimóttanásana)
 34. Hatha jóga Hatha jóga
 35. sed vzpřímený rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě nohy pokrčit v kolenou a uvolnit, opřít je chodidly o sebe, spojená chodidla přiblížit co nejvíce k tělu, obě paže předpažit, propnout je v loktech a zpevnit, prsty proplést, spojené ruce položit sevřenými dlaněmi na nárty a prsty nohou - hluboký předklon, vyhrbit, zakulatit a zabalit záda (postupně od krční páteře ke kostrči), předklonit trup, přitáhnout ho ke špičkám nohou, paže pokrčit, ohnout je v loktech a uvolnit, lokty tlačit kolena dolů a čelo položit na spojené ruce a nohy, uvolnit, prodýchat, výdrž, relax, zpět (pozice švece = bad-
  dhakonásana)
 36. Hatha jóga Hatha jóga
 37. sed vzpřímený snožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, tisknout je celou plochou k sobě, špičky nohou ohnout k holením, dlaně opřít vedle trupu o zem (prsty směřují vpřed), výdrž (mezipozice hole = dan-
  dásana) - P nohu překřížit přes L nohu, P chodidlo opřít vně vedle steh-
  na L nohy na zem (rovnoběžně), zrotovat trup vlevo, dlaněmi se opřít vně vedle L stehna na zem, hlavu otočit vlevo vzad, výdrž, zpět, zachovat stejnou pozici nohou, zrotovat trup vpravo, dlaněmi se opřít vně vedle P stehna na zem, hlavu otočit vpravo vzad, výdrž, zpět, naopak (pozice zkrutu páteře = meruvakrásana)
 38. Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga
  Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga
 39. sed vzpřímený roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, špičky nohou ohnout k holením, dlaně opřít vedle trupu o zem (prsty směřují vpřed), výdrž - P nohu ohnout v koleně a vnějším kotníkem ji opřít
  o L stehno, dlaní L ruky uchopit kotník P nohy, dlaní P ruky uchopit koleno P nohy a zatlačit ho dolů k zemi, výdrž, zpět, naopak (pozice protažení páteře = trianga paščimóttanásana)
 40. Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga
 41. sed vzpřímený roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, špičky nohou ohnout k holením, dlaně opřít vedle trupu o zem (prsty směřují vpřed), výdrž - P nohu ohnout v koleně a vnějším kotníkem ji opřít
  o L stehno, dlaní L ruky uchopit kotník P nohy, dlaní P ruky uchopit koleno P nohy a zatlačit ho dolů k zemi, výdrž, zpět, naopak (pozice polovičního motýlka = sarvahitásana)
 42. Hatha jóga Hatha jóga
 43. klek vzpřímený mírně roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže upažit, dlaň L ruky otočit vzhůru a dlaň P ruky dolů, P nohu unožit vpravo, propnout ji v koleně a zpevnit, chodidlo P nohy opřít o zem - hluboký čistý úklon vpravo k na-
  tažené noze, dlaň P ruky sunout po P noze a opřít ji vně vedle chodidla P nohy na zem, L ruku vzpažit a vytáhnout vzhůru, pohled směřuje
  do dlaně L ruky, výdrž - zachovat stejnou pozici nohou, obě paže upažit, dlaň P ruky otočit vzhůru a dlaň L ruky dolů, hluboký čistý úklon vlevo, dlaň L ruky opřít vně kotníku L nohy na zem, P ruku vytáhnout vzhůru, pohled směřuje do dlaně P ruky, výdrž, zpět, naopak (pozice závory = parighásana)
 44. Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga
  Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga
 45. klek vzpřímený mírně roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže připažit, dlaně otočit k tělu - hluboký hrudní záklon, hlavu vyvěsit vzad, dlaněmi uchopit kotníky nohou, boky tlačit vpřed, výdrž, zpět (pozice velblouda = uštrásana)
 46. Hatha jóga Hatha jóga
 47. klek vzpřímený mírně roznožný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, dosednout na paty, dlaně položit na steh-
  na (mezipozice diamantového sedu = vadžrásana) - obě paže vzpažit a vytáhnout je vzhůru, rovný předklon, čelo a předloktí položit na zem, zakulatit záda (postupně od kostrče ke krční páteři), uvolnit, prodýchat, výdrž, relax, zpět (pozice zajíce = šašankásana)
 48. Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga
 49. leh na břiše, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, čelo opřít o zem, zpevnit břicho a hýždě, obě paže pokrčit v loktech a uvolnit, opřít je dlaněmi o zem v úrovni hrudníku (prsty směřují vpřed), obě nohy snožit, propnout je v kolenou a zpevnit, vytáhnout za špičkami vzad - vzpor
  na rukách do napnutých paží, trup zvednout vzhůru, hlavu zaklonit, pánev nechat na zemi, výdrž, zpět (pozice kobry = bhudžangásana); alternativa cviku: vzpor na předloktích (pozice sfingy)
 50. Hatha jóga Hatha jóga
 51. leh na břiše, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, čelo opřít o zem, zpevnit břicho a hýždě, obě paže připažit, propnout je v loktech a zpevnit, dlaně otočit k tělu, nohy propnout v kolenou a zpevnit, vytáhnout je za špičkami vzad - zapažit napnuté paže vzad, přiblížit dlaně k sobě, trup zvednout vzhůru, hlavu nechat v prodloužení páteře, hrudník a pánev nechat na zemi, zvednout jen napnuté nohy, přiblížit chodidla k sobě, výdrž, zpět (pozice kobylky = šalabhásana)
 52. Hatha jóga Hatha jóga
 53. podpor klečmo, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu dolů, zpevnit břicho, obě paže propnout v loktech a zpevnit, opřít je dlaněmi o zem - zakulatit záda (postupně od kostrče ke krční páteři), ohnout hlavu dolů, bradu přitáhnout k hrudníku, výdrž, zpět - prohnout záda, zaklonit hlavu vzad, bradu vzhůru, výdrž, zpět (pozice kočky = mardža-
  riásana)
 54. Hatha jóga Hatha jóga
 55. podpor klečmo, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu dolů, zpevnit břicho, obě paže propnout v loktech a zpevnit, opřít je dlaněmi o zem - L nohu propnout v koleně, zanožit mírně vpravo a opřít ji o nárt (nad úrovní P nohy), P nohu více ohnout v koleně, chodidlo P nohy opřít o L koleno, pokrčit obě paže v loktech a uvolnit, udělat klik, zůstat
  ve vzporu na předloktích (prsty směřují vpřed), pánev a napnutou L no-
  hu tlačit vzhůru, výdrž, zpět, naopak (pozice poloviční kobylky = šalab-
  hásana)
 56. Hatha jóga Hatha jóga
 57. podpor klečmo, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu dolů, zpevnit břicho, obě paže propnout v loktech a zpevnit, opřít je dlaněmi o zem, nárty nohou ohnout k holením, nohy opřít o špičky - vzpor na ru-
  kách a chodidlech do napnutých paží a nohou, trup a pánev zvednout vzhůru, hlavu svěsit dolů, výdrž, zpět (pozice psa = švanásana)
 58. Hatha jóga Hatha jóga
 59. stoj vzpřímený spatný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže propnout v loktech a zpevnit, připažit, dlaně otočit k tělu - obě paže plynule upažit a vzpažit (bočním obloukem), pokrčit je v loktech a uvolnit, ruce otočit hřbety k sobě a stáhnout je těsně nad temeno hlavy, výdrž, zpět (pozice hory = tadása-
  na)
 60. Hatha jóga Hatha jóga
 61. stoj vzpřímený spatný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže propnout v loktech a zpevnit, připažit, dlaně rukou otočit k tělu - obě paže plynule upažit a vzpažit (bočním obloukem), ruce otočit dlaněmi k sobě, vytáhnout je vzhůru, mírný podřep, pánev tlačit vzad, výdrž - předklonit trup, zakulatit záda (postupně od kostrče ke krční páteři), vyvěsit hlavu a paže, uvolnit, prodýchat, výdrž, relax, zpět (pozice židle = utkatásana)
 62. Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga
 63. stoj vzpřímený široce rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže připažit, propnout je
  v loktech zpevnit, dlaně otočit k tělu, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, chodidla dát rovnoběžně - obě paže upažit, dlaně otočit dolů, přenést váhu vpravo, pokrčit P nohu v koleně, chodidlo P nohy vytočit vpravo, mírný podřep na P noze, výdrž - přetočit trup a paže zcela vpravo, spojit dlaně, vytáhnout je vpřed, výdrž - vzpažit napnuté semknuté paže, vytáhnout je vzhůru, mírně zaklonit hlavu a podívat se na ruce, výdrž - propnout obě nohy v kolenou, srovnat hlavu do prodlou-
  žení páteře, bradu vpřed, přetočit trup a chodidlo P nohy zpět, obě paže plynule upažit a připažit (bočním obloukem), uvolnit, zpět (pozice bojovníka = virabhadrásana)
 64. Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga
  Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga
 65. stoj vzpřímený široce rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže propnout v loktech a zpevnit, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, chodidla vytočit šikmo vpřed (ve směru kolen) - obě paže plynule upažit a vzpažit (bočním obloukem), ruce otočit dlaněmi k sobě, spojit je a vytáhnout vzhůru, výdrž - hluboký rovný podřep na plných chodidlech, obě paže pokrčit v loktech a stáhnout je do úrovně břicha, lokty vzpříčit kolena a roztáhnout je do stran, výdrž - předklonit trup, zakulatit záda (postupně od kostrče ke krční páteři), vyvěsit hlavu a paže, uvolnit, prodýchat, výdrž, relax, zpět (pozice žáby = mandukiása-
  na)
 66. Hatha jóga Hatha jóga Hatha jóga

  | Nahoru |
  | Harmonizace organismu | Čchi-kung | Makko-ho |
  | Správné dýchání a držení těla | Radža-jóga | Hatha-jóga | Power-jóga |
  | Protažení a posílení hybných svalů | Stretching |
  | Formování postavy | Bodystyling |

  CVIČENÍ POWER-JÓGA

 67. postoj čelem na severozápad - stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit
  k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - hluboký uvolněný předklon, zakulatit záda a pomalu se vzpřimovat (postupně od kostrče ke krční páteři) s představou zvedání pomyslné středně těžké činky rukama sevřenýma v pěst těsně před tělem až do vzpažení nad hlavou, obě paže propnout v loktech a zpevnit, hřbety rukou ohnout kolmo k zápěstím, dlaně vytočit vzhůru (prsty směřují k sobě, palce vpřed), dlaněmi zatlačit silou vzhůru, mírný záklon hrudníku a hlavy, bradu vzhůru, výdrž - hlavu srovnat zpět do prodloužení páteře, bradu vpřed, obě paže plynule upažit do úrovně ramen, dlaněmi zatlačit silou do stran, výdrž - obě paže propnout v loktech, zápěstích a prstech, dlaně otočit dolů (prsty směřují do stran, palce vpřed), přetočit je vzhůru (prsty směřují do stran, palce vzad) a hřbety rukou tlačit silou dolů a paže protáhnout za palci vzad, ramena a lopatky stáhnout dolů, výdrž - obě paže srovnat zpět, držet je stále v úrovni ramen, propnout lokty, zápěstí a prsty, dlaně otočit vpřed (prsty směřují do stran, palce vzhůru), silou zavřít předloktí až těsně k hrudníku, dlaně sevřít v pěst a silou je přitáhnout
  k ramenům (palce směřují vzhůru), ramena a lopatky stáhnout dolů, výdrž - otevřít sevřené pěsti, dlaně přetočit ven (prsty směřují k sobě, palce dolů), obě paže propnout v loktech a zpevnit, silou odtlačit ruce od těla až do úplného předpažení, paže nechat v úrovni ramen, ramena a lopatky stáhnout dolů, výdrž - obě paže mírně přetočit (dlaně směřují vpřed, prsty vzhůru, palce k sobě), napnuté paže připažit a silou je zapažit vzad (dlaně směřují vzad, prsty dolů, palce k sobě), ramena a lopatky stáhnout dolů, výdrž - obě paže připažit, dlaně otočit k tělu, uvolnit, výdrž, relax; otočit se o 45° vpravo
 68. Power jóga Power jóga Power jóga Power jóga
  Power jóga Power jóga Power jóga Power jóga
 69. postoj čelem na sever - stoj vzpřímený široce rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit
  k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - mírný podřep, těžiště váhy zachovávat uprostřed, obě paže předpažit (předním obloukem) do úrovně ramen, propnout je v loktech a zpevnit, překřížit v zápěstích (P paže je nahoře, L paže dole), ukazováček L ruky natáhnout rovně vpřed, ostatní prsty L ruky sevřít v pěst, všechny prsty P ruky sevřít v pěst, napnutou
  L paži upažovat vlevo až do jejího úplného upažení za nataženým ukazováčkem a současně P ruku ohnout v loktu a pěstí silou přejíždět těsně nad napnutou L paži a hrudníkem s představou napínání pomyslné tětivy luku vpravo až do jejího úplného upažení za loktem, pěst P ruky zastavit u P ramene, pohledem sledovat napínanou pomyslnou tětivu luku, hlavu otáčet ve směru pohledu, výdrž - obě paže vrátit protipohy-
  bem zpět do předpažení stále v úrovni ramen, propnout je v loktech a zpevnit, překřížit v zápěstích - změnit polohu paží (L paže je nahoře,
  P paže dole), naopak, zpět - obě paže připažit, dlaně otočit k tělu, uvolnit, výdrž, relax; otočit se o 45° vpravo
 70. Power jóga Power jóga Power jóga
  Power jóga Power jóga Power jóga
 71. postoj čelem na severovýchod - stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit
  k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - hluboký uvolněný předklon, zakulatit záda (postupně od krční páteře ke kostrči), vyvěsit hlavu, dlaněmi uchopit špičky nohou, nohy propnout v kolenou a zpevnit, výdrž - narovnat záda (postupně od kostrče ke krční páteři), obě paže připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou, uvolnit, výdrž, relax; otočit se o 45° vpravo
 72. Power jóga Power jóga
 73. postoj čelem na východ - stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit
  k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - obě paže upažit v úrovni ramen, propnout je v loktech, zápěstích a prstech, dlaně otočit dolů (prsty směřují do stran, palce vpřed), přetočit dlaň L ruky vzhůru (prsty směřují do stran, palec vzad), hřbet L ruky, obě ramena a lopatky stáhnout dolů, otáčet trup, paže a hlavu vlevo, pohledem sledovat za-
  pažovanou L paži vzad, výdrž - obě paže vrátit protipohybem zpět do u-
  pažení stále v úrovni ramen - změnit polohu paží (přetočit dlaň L ruky dolů a dlaň P ruky vzhůru), naopak, zpět - obě paže připažit, dlaně otočit k tělu, uvolnit, výdrž, relax; otočit se o 45° vpravo
 74. Power jóga Power jóga Power jóga Power jóga
 75. postoj čelem na jihovýchod - stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit
  k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - obě paže upažit v úrovni ramen, propnout je v loktech a zpevnit, hřbety rukou ohnout kolmo k zápěstím, dlaně vytočit do stran (prsty směřují vzhůru, palce vpřed), silou zavřít předloktí až těsně k hrudníku, ruce spojit, opřít je o sebe dlaněmi (prsty směřují vzhůru, palce k tělu), silou do nich zatlačit, výdrž - zpevnit celé tělo, propnout nohy v kolenou, postavit se na špičky, semknuté ruce vzpažit nad hlavu, protáhnout trup a hlavu vzhůru, výdrž - klesnout do postavení na paty, semknuté ruce spustit dolů až do úrov-
  ně břicha, výdrž, zpět - obě paže předpažit, upažit a připažit, dlaně otočit k tělu, uvolnit, výdrž, relax; otočit se o 45° vpravo
 76. Power jóga Power jóga
 77. postoj čelem na jih - stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit
  v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - obě ruce položit na bedra v úrovni kyčelní kosti (prsty směřují vzad, palce vpřed), kroužit v bocích vlevo, zastavit pohyb - kroužit v bocích vpravo, zastavit pohyb - obě paže připažit, dlaně otočit k tělu, uvolnit, výdrž, relax; otočit se o 45° vpravo
 78. Power jóga Power jóga
 79. postoj čelem na jihozápad - stoj vzpřímený široce rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit
  k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - obě paže pokrčit v loktech a uvolnit, lokty držet těsně u těla v úrovni pasu, předloktí směřovat rovnoběžně vpřed, dlaně otočit vzhůru a sevřít je v pěst, zaujmout pevný postoj, boxovat střídavě L pěstí vpřed, P pěstí vzad a P pěstí vpřed, L pěstí vzad - přenést váhu těla vpravo (propnout koleno L nohy a zpevnit), zaujmout pevný postoj, boxovat střídavě L pěstí vpřed,
  P pěstí vzad a P pěstí vpřed, L pěstí vzad - těžiště těla vrátit na střed, zaujmout pevný postoj, boxovat střídavě L pěstí vpřed, P pěstí vzad a
  P pěstí vpřed, L pěstí vzad - přenést váhu těla vlevo (propnout koleno
  P nohy a zpevnit), zaujmout pevný postoj, boxovat střídavě L pěstí vpřed, P pěstí vzad a P pěstí vpřed, L pěstí vzad - těžiště těla vrátit
  na střed, obě paže připažit, dlaně otočit k tělu, uvolnit, výdrž, relax; otočit se o 45° vpravo
 80. Power jóga Power jóga
 81. postoj čelem na západ - stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit
  k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - obě paže propnout v loktech a zpevnit, hřbety rukou ohnout kolmo k zápěstím, dlaně vytočit dolů (prsty směřují do stran, palce vpřed), L paži předpažit a vzpažit (předním obloukem), vytáhnout ji vzhůru (dlaň L ruky směřuje vzhůru, prsty do stran, palec vzad), výdrž - rovný úklon vpravo až do protažení napnuté horní L paže kolmo vzhůru, výdrž - těžiště těla vrátit na střed, vyměnit ruce, L paži předpažit a připažit, současně P paži předpažit a vzpažit (předním obloukem), vytáhnout ji vzhůru (dlaň P ruky směřuje vzhůru, prsty do stran, palec vzad), výdrž - rovný úklon vlevo až do pro-
  tažení napnuté horní P paže kolmo vzhůru, výdrž - těžiště těla vrátit
  na střed, P paži předpažit a připažit, obě dlaně otočit k tělu, uvolnit, výdrž, relax; otočit se o 45° vpravo do původního postoje čelem na severozápad.
 82. Power jóga Power jóga Power jóga Power jóga

| Nahoru |
| Harmonizace organismu | Čchi-kung | Makko-ho |
| Správné dýchání a držení těla | Radža-jóga | Hatha-jóga | Power-jóga |
| Protažení a posílení hybných svalů | Stretching |
| Formování postavy | Bodystyling |

ÚVODEM ** O MNĚ ** VZDĚLÁNÍ ** STUDIUM ** LICENČNÍ DIPLOMY, OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY ** ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ ** PRAXE
AKTUÁLNĚ POSKYTOVANÉ MASÉRSKÉ SLUŽBY ** POUŽÍVANÉ PŘÍPRAVKY (ZNAČKY TĚLOVÉ KOSMETIKY) ** DOPORUČENÁ LITERATURA ** MASÁŽNÍ SALÓN
ADRESA A DOPRAVNÍ SPOJENÍ ** UPOZORNĚNÍ ** ORIENTACE ** GPS ** PARKOVÁNÍ ** MHD ** ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKTY ** ** WEB ** MAIL ** TELEFON
PROVOZNÍ DOBA ** VOLNO / ZAVŘENO ** PROVOZNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ** SMLUVNÍ VZTAH ** KOMUNIKACE ** REZERVACE ** NÁVŠTĚVA ** INFORMOVANÝ SOUHLAS
ÚHRADA ** PŘEDPLATNÉ ** OSTATNÍ USTANOVENÍ ** REKLAMACE ** ÚČINNOST ** CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** ZÁKLADNÍ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** PODROBNÝ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** SPECIÁLNÍ KOMBINOVANÁ OŠETŘENÍ ** INTUITIVNÍ OŠETŘENÍ
REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE ** RELAXAČNÍ MASÁŽE ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** DRUHY MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** REKONDIČNÍ MASÁŽE ** ŠVÉDSKÁ KLASICKÁ MASÁŽ ** SPORTOVNÍ MASÁŽ ** TĚHOTENSKÁ MASÁŽ
SENIORSKÁ MASÁŽ ** DĚTSKÁ MASÁŽ ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** BREUSSOVA MASÁŽ ** MĚKKÉ TECHNIKY A MÍČKOVÁNÍ ** MOXOVÁNÍ
BAŇKOVÁNÍ ** GUA-SHA ** DORNOVA METODA ** JEMNÉ MOBILIZACE ** SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE A PLOVOUCÍ TECHNIKA ** MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ DRENÁŽ
ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ ** REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ ** KINEZIOLOGICKÝ TAPING ** REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE
ŠPANĚLSKÁ ČAKROVÁ MASÁŽ ** MASÁŽ DRAHÝMI KAMENY ** ESENCIÁLNÍ ENERGETICKÁ MASÁŽ ** ANTISTRESOVÁ MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ
JAPONSKÁ ZEN-SHIATSU MASÁŽ ** JAPONSKÁ AMMA MASÁŽ VSEDĚ ** INDICKÁ CHAMPI MASÁŽ ** ÁJURVÉDSKÁ MARMA MASÁŽ ** ČÍNSKÁ THUINA MASÁŽ
RELAXAČNÍ MASÁŽE ** AROMA MASÁŽ ** HAVAJSKÁ LOMI-LOMI MASÁŽ ** MASÁŽ HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY
MASÁŽ BYLINNÝMI, SOLNÝMI, RÝŽOVÝMI A KOKOSOVÝMI MĚŠCI ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
REKONDIČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** REVITALIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** HARMONIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK
RELAXAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** ZÁJMOVÉ MASÉRSKÉ KURZY ** PORADENSTVÍ V OBORU MASÉRSKÝCH SLUŽEB
MASÁŽE ** DOTEKY A MASÁŽE ** HISTORIE A SOUČASNOST MASÁŽÍ ** KONTRAINDIKACE MASÁŽÍ ** DOPORUČENÍ PŘED A PO MASÁŽI
DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL ** DOPORUČENÍ PŘI REDUKCI TĚLESNÉ HMOTNOSTI ** ANATOMIE LIDSKÉHO TĚLA ** LIDSKÉ TĚLO ** KOSTRA ** SVALY
NERVY ** KREV ** MÍZA ** DÝCHÁNÍ ** TRÁVENÍ ** VYLUČOVÁNÍ ** ŽLÁZY ** KŮŽE ** ROZMNOŽOVÁNÍ ** BIOENERGIE LIDSKÉHO TĚLA ** AURA ** NÁDÍ
PRÁNA ** ELEMENTY ** MERIDIÁNY ** ČAKRY ** KUNDALINÍ ** AROMATERAPIE ** KRYSTALOTERAPIE
OČISTNÉ A OCHRANNÉ AFIRMACE PRO OZDRAVENÍ TĚLA, MYSLI A DUŠE ** CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ ** CVIČENÍ PRO HARMONIZACI ORGANISMU
CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ A DRŽENÍ TĚLA ** CVIČENÍ PRO EFEKTIVNÍ PROTAŽENÍ A POSÍLENÍ HYBNÝCH SVALŮ
CVIČENÍ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY ** FOTOGALERIE ** BANNER ** LOGO ** QR CODE