Důležité!

Se souhlasem vlády ČR od úterý 4.5.2021 obnovujeme činnost provozovny masážního salonu v režimu 1 na 1!
Jsme připraveni dostát všem hygienickým nařízením a doporučením.
Od návštěvníků budeme muset - dočasně - požadovat nejenom krytí obličeje respirátorem a dezinfekci rukou,
ale i doložení jejich negativity na SARS-CoV-2
. Prosíme, počítejte s tím.

V případě komplikací nebo nemožnosti dodržet sjednaný termín či při potřebě domluvit si termín nový nás informujte s dostatečným předstihem, abychom si mohli smysluplně a účelně upravit své aktuální pracovní plány.
Upřednostňujeme mailovou komunikaci.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

Vaše masérka Alena Malovcová

Vážení zákazníci,
připravuji pro Vás nové webové stránky pro pohodlné prohlížení mé prezentace na Vašich mobilních zařízeních. Realizace si vyžádá trochu času a úsilí, proto Vás prosím o dočasnou shovívavost, pokud by snad tyto současné stránky nebyly ve všech ohledech zcela přesné
(poslední aktualizace proběhla v dubnu 2021). Omlouvám se Vám za způsobené komplikace a jsem připravena Vám případné nesrovnalosti objasnit - mailem, SMS zprávou, telefonicky nebo osobně. Děkuji za pochopení! Malovcová

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

CVIČENÍ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY

 • tato sestava fyzických cviků vychází z novodobého cvičení body-
  styling, které se zaměřuje na zpevňování jednotlivých svalových skupin a tkání (především paží, prsou, břicha, zad, hýždí, stehen, lýtek) a na formování celé postavy
 • cvičení BODYSTYLING napomáhá ke zlepšení pohyblivosti, ke zvyšo-
  vání fyzické zdatnosti, výkonnosti a vytrvalosti, ke spalování tuků,
  k efektivnímu snižování hmotnosti a k obnovení tělesné vitality
 • cvičení zpevňuje vazivový systém kolem kloubů a kostí, zvyšuje množ-
  ství vlásečnic ve svalech a tkáních, posiluje srdce, zvětšuje kapacitu plic, zmírňuje problémy s křečovými žilami a vyhlazuje projevy celu-
  litidy
 • cvičení bodystyling je moderní metoda vytrvalostního, silového a dynamického aerobního cvičení, při kterém se využívá váhy vlastního těla nebo jednoduchých pomůcek a náčiní (posilovací gumy nebo pásy, kotníkové závaží, malé činky, tyče, overbaly, fitbaly, bosy, stepy, ...)
 • komplet uvedených cvičení lze cvičit jako celou sestavu nebo je možno vybrat si jen potřebné účinné cviky a cvičit je samostatně; nikdy ale nezačínat s protahováním a posilováním bez předchozího aktivního prohřátí svalů (např. rychlá chůze, běh, přeskoky přes švi-
  hadlo, ...)
 • pro účinné formování postavy je třeba cvičit v aerobní zóně při nízké nebo střední intenzitě a přiměřené srdeční tepové frekvenci - ideálně 40-60 minut
 • cvičení bodystyling se vždy praktikuje pečlivě, důkladně, technicky přesně, v maximálním rozsahu, řízeně pod svalovým napětím, v plné délce pohybu a s využitím maximální možné zátěže - při pomalém svalovém stahu roste objem svalu, při rychlém svalovém stahu roste síla (nikdy necvičit přes bolest)
 • při cvičení je třeba mít neustálou kontrolu nad prováděnými cviky, plně se soustředit a uvědomovat si každý pohyb svého těla, což sni-
  žuje působení stresu a redukuje riziko zranění
 • každá nová výchozí pozice musí být stabilní a pevná - vždy začínat procvičováním středu těla (svaly páteře a břicha) a pak postupovat směrem k periferiím (svaly dolních a horních končetin)
 • nejdříve je třeba naučit se správnému provedení cviků, teprve potom je možné přidat a postupně stupňovat zátěž
 • cvičí se v sériích - stejné cviky se opakují po sobě bez přestávky, pak následuje krátký 1-2 minutový odpočinek (podle stavu cvičícího, obtíž-
  nosti prováděných cviků a velikosti zátěže) a pokračuje se další sérií
  • - pro rozvoj maximální svalové síly a nitrosvalové koordinace se   obvykle cvičí 6-10 sérií po 2-4 opakováních při 90-100%   zátěži
  • - pro nárůst svalového objemu a zpevnění ochablého svalstva   se většinou cvičí 10-16 sérií po 6-12 opakováních při 70-80%   zátěži
  • - pro trénink silové vytrvalosti a redukci tělesné hmotnosti se   nejčastěji cvičí 16 a více sérií po 20 a více opakováních
     při 60% a menší zátěži
 • při překonávání zátěže je výdech, při uvolňování zátěže nádech (ná-
  dech by měl být 2x delší než výdech)
 • při nepříjemných pocitech během cvičení okamžitě uvolnit svalové napětí a změnit cvičební polohu
 • při nesrozumitelnosti cvičebních pokynů cvik neprovádět a požádat
  o pomoc trenéra
 • při stagnaci výkonu obměnit tréninkový plán
 • pro zlepšení a udržení stavu je vhodné (kromě pravidelného provádění účinných cviků na zpevnění tkání a svalů) využít přístroj myostimulá-
  tor
  (= elektronický přístroj, který nízkofrekvenčními elektrickými im-
  pulzy vyvolává svalovou kontrakci stimulovaných svalů) nebo bodyter (= elektronický přístroj, který rytmicky se opakujícími bioaktivními elektrickými impulzy a termostimulací infračerveným zářením posiluje svaly a odbourává tuky)
 • při nejasnostech o vhodnosti cvičení se předem poradit s lékařem
 • při poranění svalů či jiných zdravotních obtížích vůbec necvičit a vyhledat odborné lékařské vyšetření!
 • součástí účinného formování postavy je i redukce tělesné hmotnosti; kromě zvýšení fyzické aktivity je nezbytně nutné snížit energetický příjem potravy (při současném zachování dostatečného, komplexního a pravidelného příjmu živin, minerálních látek, stopových prvků, omega-3 nenasycených mastných kyselin, vlákniny a vitamínů, které tělo potřebuje pro svou optimální funkci) - více viz MASÁŽE (DOPO-
  RUČENÍ PŘI REDUKCI TĚLESNÉ HMOTNOSTI
  )
 • doporučení: pravidelně 1x denně (minimálně 10 minut), 2-3x týdně (minimálně 20-30 minut) nebo 1x týdně (minimálně 60-90 minut).

| Nahoru |
| Harmonizace organismu | Čchi-kung | Makko-ho |
| Správné dýchání a držení těla | Radža-jóga | Hatha-jóga | Power-jóga |
| Protažení a posílení hybných svalů | Stretching |
| Formování postavy | Bodystyling |

CVIČENÍ BODYSTYLING

 1. stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - poskoky (podřepy a výpony) na místě, paže volně
 2. Bodystyling Bodystyling
 3. stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla nohou vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - obě paže předpažit, pokrčit je v loktech a uvolnit, tricepsy přitáhnout k tělu, nadloktí držet pevně před hrudníkem, dlaně přiblížit k ramenům a volně je sevřít v pěst, mírný podřep, „rock and rollové“ výkopy střídavě L a P nohou rovně vpřed a současně propínání loktů do napnutých paží před tělem
 4. Bodystyling Bodystyling
 5. stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - obě paže předpažit, pokrčit je v loktech a uvolnit, tricepsy přitáhnout k tělu, nadloktí držet pevně před hrudníkem, dlaně přiblížit
  k ramenům a volně je sevřít v pěst, podřep, „rock and rollové“ výkopy střídavě L nohou šikmo vpravo a P nohou šikmo vlevo, mírná rotace trupu a hlavy do opačné strany a současně propínání loktů do napnutých paží šikmo před tělem (vždy protipohyb k vykopávané noze)
 6. Bodystyling Bodystyling
 7. stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - obě paže předpažit, pokrčit je v loktech a uvolnit, tricepsy přitáhnout k tělu, nadloktí držet pevně před hrudníkem, dlaně přiblížit
  k ramenům a volně je sevřít v pěst, podřep, „rock and rollové“ výkopy střídavě L nohou vlevo a P nohou vpravo, mírný předklon trupu vpřed a současně propínání loktů do napnutých paží rovně před tělem
 8. Bodystyling Bodystyling
 9. stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně rukou otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - běh na místě se zakopáváním střídavě P a L nohy k hýždím, paže pokrčit v loktech a volně jimi „doprovázet“ prováděný pohyb (běh)
 10. Bodystyling Bodystyling
 11. stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - podřepy na místě s vytáčením pánve a kolenou vlevo a současně s protipohybem trupu a paží vpravo („twist“), paže volně, zpět, naopak
 12. Bodystyling Bodystyling
 13. stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - krok P nohou vpřed, mírný podřep, váhu těla přenést na P no-
  hu, zvednout kotník a patu L nohy od země a postavit ji na bříška prstů, obě paže předpažit, pokrčit je v loktech a uvolnit, tricepsy směřují
  k hrudníku, dlaně jsou sevřeny pevně v pěst, P dlaň přiblížit k P rameni,
  L dlaň je mírně od těla - z podřepu rychle vstát, švihem přednožit L no-
  hu a vykopnout ji vysoko vzhůru a vpřed, současně mírný záklon trupu, obě paže silou přitáhnout k hrudníku - L nohu vrátit do původního postavení, napřímit trup, obě paže přetočit a zatnutými pěstmi provést boxerský úder vpřed (P, L), zpět, naopak
 14. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
  Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 15. stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - krok P nohou vpravo, podřep, váhu těla přenést na P nohu, obě paže předpažit, pokrčit je v loktech a uvolnit, tricepsy směřují k hrudní-
  ku, dlaně jsou sevřeny pevně v pěst, obě dlaně přiblížit k ramenům -
  z podřepu rychle vstát, švihem unožit L nohu a vykopnout ji vysoko vzhůru a vlevo, současně mírný úklon trupu, obě paže silou přitáhnout
  k hrudníku - L nohu vrátit do původního postavení, napřímit a mírně zrotovat trup vlevo, obě paže přetočit a zatnutými pěstmi provést boxerský úder vlevo (P, L), zpět, naopak
 16. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
  Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 17. stoj vzpřímený mírně rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže uvolnit v ramenou, loktech, zápěstích i prstech, připažit, dlaně otočit k tělu, obě nohy mírně pokrčit v kolenou a uvolnit, chodidla vytočit rovnoběžně (špičky směřují vpřed) - střídavě podřepy a dřepy na plných chodidlech, kolena nechávat nad špičkami chodidel, hýždě tlačit vzad, trup a paže naopak vpřed („squat“), výdrž, zpět
 18. Bodystyling Bodystyling
 19. stoj vzpřímený široce rozkročný, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho, obě paže propnout v loktech a zpevnit, připažit, dlaně otočit k tělu, nohy propnout v kolenou a zpevnit, chodidla vytočit šikmo vpřed (ve směru kolen) - dřep na plných chodidlech, obě paže plynule upažit (bočním obloukem), ruce otočit dlaněmi vpřed (prsty směřují do stran, palce nahoru), výdrž - předklonit trup, zakulatit záda (postupně od kostrče ke krční páteři), vyvěsit hlavu a paže, uvolnit, prodýchat, výdrž, relax, zpět
 20. Bodystyling Bodystyling
 21. klek, vzpor na předloktích (dlaně otočit k zemi), rovná záda, hlavu v pro-
  dloužení páteře, bradu dolů, zpevnit břicho a hýždě, zanožit L nohu vzad, propnout ji v koleně, zpevnit a opřít o špičku, vycentrovat a zafixovat pevnou pozici - zanožovat propnutou L nohu do prodloužení osy těla (pohyb vychází z kyčle), výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 22. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 23. klek, vzpor na předloktích (dlaně otočit k zemi), rovná záda, hlavu v pro-
  dloužení páteře, bradu dolů, zpevnit břicho a hýždě, propnout L nohu
  v koleně a zpevnit, zanožit ji vzad do prodloužení osy těla, vycentrovat a zafixovat pevnou pozici - ohýbat L nohu v koleně do pravého úhlu
  k trupu (pohyb vychází z kolene), výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 24. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 25. klek, vzpor na předloktích (dlaně otočit k zemi), rovná záda, hlavu v pro-
  dloužení páteře, bradu dolů, zpevnit břicho a hýždě, zanožit propnutou L nohu vzad do prodloužení osy těla a následně ji ohnout v koleně
  do pravého úhlu k trupu, chodidlo L nohy směřovat vzhůru, vycentrovat a zafixovat pevnou pozici - zanožovat vzad a vzhůru pokrčenou L nohu (pohyb vychází z kyčle), výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 26. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 27. klek, vzpor na předloktích (dlaně rukou otočit k zemi), rovná záda, hlavu
  v prodloužení páteře, bradu dolů, zpevnit břicho a hýždě, L nohu ohnout v kyčli a koleně do pravých úhlů, vycentrovat a zafixovat pevnou pozici - pánev nevytáčet ke straně, unožovat pokrčenou L nohu vlevo a vzhůru, výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 28. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 29. klek, vzpor na dlaních a kolenou, rovná záda, hlavu a stehna v prodlou-
  žení páteře, bradu dolů, zpevnit břicho a hýždě, ruce na šířku hrudníku, nadloktí těsně u těla, lokty směřovat vzad, obě nohy ohnout v kolenou a uvolnit, chodidla směřovat vzhůru, vycentrovat a zafixovat pevnou pozici - kliky („press-up“), výdrž v krajní poloze, zpět
 30. Bodystyling Bodystyling
 31. leh na břiše, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu dolů, zpevnit břicho a hýždě, obě paže vzpažit, pokrčit je v loktech a uvolnit, dlaně položit na uši (prsty směřují vzad), obě nohy mírně roznožit, propnout je v kolenou, zpevnit a opřít o špičky, vycentrovat a zafixovat pevnou pozici - pánev nechat na zemi, zvedat paže, trup a hlavu
  nad zem („back-lift“), výdrž v krajní poloze, zpět
 32. Bodystyling Bodystyling
 33. leh na P boku v ose těla, vzpor na P předloktí (dlaň P ruky otočit k ze-
  mi), rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vpřed, zpevnit břicho a hýždě, zvednout trup a P bok mírně nad zem, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit, vycentrovat a zafixovat pevnou pozici - pánev nevytáčet ke straně, unožovat napnutou horní L nohu stranou a vzhůru („side-lift“), výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 34. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 35. leh na P boku v ose těla, vzpažit P paži (dlaň P ruky otočit k zemi), rovná záda, hlavu v prodloužení páteře opřít o napnutou P paži, bradu vpřed, zpevnit břicho a hýždě, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit - pánev nevytáčet ke straně, unožit horní L nohu vlevo a vzhůru, vycentrovat a zafixovat pevnou pozici - přinožovat napnutou spodní
  P nohu, výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 36. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 37. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho a hýždě, obě paže připažit, propnout je v loktech a zpevnit, dlaně otočit k zemi, obě nohy mírně roznožit, pokrčit je v ko-
  lenou a uvolnit, chodidla opřít o zem - zvedat pánev vzhůru a současně snožovat nohy k sobě („hip-curls“), kolena a stehna vždy přitisknout celou plochou pevně k sobě, výdrž v krajní poloze, zpět
 38. Bodystyling Bodystyling
 39. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho a hýždě, obě paže připažit, propnout je v loktech a zpevnit, dlaně otočit k zemi, obě nohy mírně roznožit, P nohu pokrčit
  v koleně a uvolnit, chodidlo P nohy opřít o zem, L nohu propnout v kole-
  ně a zpevnit, nárt L nohy ohnout k holeni - zvedat pánev vzhůru a současně přednožovat napnutou L nohu (v krajní poloze chodidlo L nohy vždy směřuje vzhůru), výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 40. Bodystyling Bodystyling Bodystyling
  Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 41. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho a hýždě, obě paže vzpažit, pokrčit je v loktech a uvolnit, dlaně položit v týl, obě nohy mírně roznožit, pokrčit je v kolenou a uvolnit, chodidla opřít o zem - zvedat L nohu pokrčenou v koleně směrem vzhůru (v krajní poloze je stehno L nohy vždy do pravého úhlu
  k trupu) a současně zrotovat trup vpravo a předpažovat L paži šikmo před tělem vpravo, výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 42. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 43. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho a hýždě, obě paže vzpažit, propnout je v loktech a zpevnit, dlaně otočit vzhůru, obě nohy snožit, pokrčit je v kolenou a uvolnit (v krajní poloze jsou stehna vždy do pravého úhlu k trupu) - propnout L nohu v koleně a zpevnit, položit ji na zem a současně předpažit P paži šikmo před tělem vlevo, dlaň P ruky položit na L koleno („cross-over“), výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 44. Bodystyling Bodystyling
 45. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho a hýždě, obě paže vzpažit, propnout je v loktech a zpevnit, dlaně otočit vzhůru, obě nohy snožit, pokrčit je v kolenou, zpevnit a celou plochou je pevně tisknout k sobě (v krajní poloze jsou stehna vždy do pravého úhlu k trupu) - zvednout hlavu a ramena ze ze-
  mě, obě paže předpažit a hmitat jimi směrem k zemi, výdrž v krajní poloze, zpět
 46. Bodystyling
 47. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho a hýždě, obě paže vzpažit, propnout je v loktech a zpevnit, dlaně otočit vzhůru, obě nohy snožit, pokrčit je v kolenou, zpevnit a celou plochou je pevně tisknout k sobě (v krajní poloze jsou stehna vždy do pravého úhlu k trupu) - postupně zvednout hlavu a páteř ze země, obě paže mírně předpažit, vycentrovat a zafixovat pevnou pozici, výdrž v krajní poloze, zpět
 48. Bodystyling Bodystyling
 49. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho a hýždě, obě paže připažit, propnout je v loktech a zpevnit (dlaně otočit k tělu), obě nohy propnout v kolenou a zpevnit - zvednout L nohu, pokrčit ji v koleně a uvolnit, dlaněmi uchopit L koleno a přitáhnout ho k hrudníku, výdrž v krajní poloze - dlaněmi uchopit lýtko nebo podkolení L nohy (v krajní poloze je lýtko vždy do pravého úhlu
  ke stehnu) a celou plochu L stehna ho přitisknout k břichu a hrudníku, výdrž v krajní poloze - dlaněmi uchopit chodidlo nebo kotník L nohy, propnout L nohu v koleně, zpevnit a protáhnout celou zadní stranu
  L nohy, výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 50. Bodystyling Bodystyling Bodystyling
  Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 51. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho a hýždě, obě paže upažit, propnout je v loktech a zpevnit, dlaně otočit vzhůru, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit - zvednout L nohu, pokrčit ji v koleně a uvolnit, chodidlo L nohy položit na P koleno, dlaní P ruky uchopit L koleno a zrotovat ho vpravo za sou-
  časného přetočení hlavy vlevo, výdrž v krajní poloze, zpět - dlaní L ruky uchopit L koleno, zrotovat ho vlevo a přitáhnout do podpaží za součas-
  ného úklonu hlavy vlevo, výdrž v krajní poloze, zpět, naopak
 52. Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
  Bodystyling Bodystyling Bodystyling Bodystyling
 53. leh na zádech, rovná záda, hlavu v prodloužení páteře, bradu vzhůru, zpevnit břicho a hýždě, obě paže vzpažit, propnout je v loktech a zpevnit, dlaně otočit k sobě, obě nohy propnout v kolenou a zpevnit - protáhnout se současně za pažemi a chodidly (protitah), výdrž - přetočit se na P bok, nohy přitáhnout k tělu, relax 1-2 minuty, zpět, naopak.
 54. Bodystyling

| Nahoru |
| Harmonizace organismu | Čchi-kung | Makko-ho |
| Správné dýchání a držení těla | Radža-jóga | Hatha-jóga | Power-jóga |
| Protažení a posílení hybných svalů | Stretching |
| Formování postavy | Bodystyling |

ÚVODEM ** O MNĚ ** VZDĚLÁNÍ ** STUDIUM ** LICENČNÍ DIPLOMY, OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY ** ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ ** PRAXE
AKTUÁLNĚ POSKYTOVANÉ MASÉRSKÉ SLUŽBY ** POUŽÍVANÉ PŘÍPRAVKY (ZNAČKY TĚLOVÉ KOSMETIKY) ** DOPORUČENÁ LITERATURA ** MASÁŽNÍ SALÓN
ADRESA A DOPRAVNÍ SPOJENÍ ** UPOZORNĚNÍ ** ORIENTACE ** GPS ** PARKOVÁNÍ ** MHD ** ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKTY ** ** WEB ** MAIL ** TELEFON
PROVOZNÍ DOBA ** VOLNO / ZAVŘENO ** PROVOZNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ** SMLUVNÍ VZTAH ** KOMUNIKACE ** REZERVACE ** NÁVŠTĚVA ** INFORMOVANÝ SOUHLAS
ÚHRADA ** PŘEDPLATNÉ ** OSTATNÍ USTANOVENÍ ** REKLAMACE ** ÚČINNOST ** CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** ZÁKLADNÍ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** PODROBNÝ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** SPECIÁLNÍ KOMBINOVANÁ OŠETŘENÍ ** INTUITIVNÍ OŠETŘENÍ
REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE ** RELAXAČNÍ MASÁŽE ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** DRUHY MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** REKONDIČNÍ MASÁŽE ** ŠVÉDSKÁ KLASICKÁ MASÁŽ ** SPORTOVNÍ MASÁŽ ** TĚHOTENSKÁ MASÁŽ
SENIORSKÁ MASÁŽ ** DĚTSKÁ MASÁŽ ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** BREUSSOVA MASÁŽ ** MĚKKÉ TECHNIKY A MÍČKOVÁNÍ ** MOXOVÁNÍ
BAŇKOVÁNÍ ** GUA-SHA ** DORNOVA METODA ** JEMNÉ MOBILIZACE ** SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE A PLOVOUCÍ TECHNIKA ** MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ DRENÁŽ
ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ ** REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ ** KINEZIOLOGICKÝ TAPING ** REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE
ŠPANĚLSKÁ ČAKROVÁ MASÁŽ ** MASÁŽ DRAHÝMI KAMENY ** ESENCIÁLNÍ ENERGETICKÁ MASÁŽ ** ANTISTRESOVÁ MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ
JAPONSKÁ ZEN-SHIATSU MASÁŽ ** JAPONSKÁ AMMA MASÁŽ VSEDĚ ** INDICKÁ CHAMPI MASÁŽ ** ÁJURVÉDSKÁ MARMA MASÁŽ ** ČÍNSKÁ THUINA MASÁŽ
RELAXAČNÍ MASÁŽE ** AROMA MASÁŽ ** HAVAJSKÁ LOMI-LOMI MASÁŽ ** MASÁŽ HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY
MASÁŽ BYLINNÝMI, SOLNÝMI, RÝŽOVÝMI A KOKOSOVÝMI MĚŠCI ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
REKONDIČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** REVITALIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** HARMONIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK
RELAXAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** ZÁJMOVÉ MASÉRSKÉ KURZY ** PORADENSTVÍ V OBORU MASÉRSKÝCH SLUŽEB
MASÁŽE ** DOTEKY A MASÁŽE ** HISTORIE A SOUČASNOST MASÁŽÍ ** KONTRAINDIKACE MASÁŽÍ ** DOPORUČENÍ PŘED A PO MASÁŽI
DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL ** DOPORUČENÍ PŘI REDUKCI TĚLESNÉ HMOTNOSTI ** ANATOMIE LIDSKÉHO TĚLA ** LIDSKÉ TĚLO ** KOSTRA ** SVALY
NERVY ** KREV ** MÍZA ** DÝCHÁNÍ ** TRÁVENÍ ** VYLUČOVÁNÍ ** ŽLÁZY ** KŮŽE ** ROZMNOŽOVÁNÍ ** BIOENERGIE LIDSKÉHO TĚLA ** AURA ** NÁDÍ
PRÁNA ** ELEMENTY ** MERIDIÁNY ** ČAKRY ** KUNDALINÍ ** AROMATERAPIE ** KRYSTALOTERAPIE
OČISTNÉ A OCHRANNÉ AFIRMACE PRO OZDRAVENÍ TĚLA, MYSLI A DUŠE ** CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ ** CVIČENÍ PRO HARMONIZACI ORGANISMU
CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ A DRŽENÍ TĚLA ** CVIČENÍ PRO EFEKTIVNÍ PROTAŽENÍ A POSÍLENÍ HYBNÝCH SVALŮ
CVIČENÍ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY ** FOTOGALERIE ** BANNER ** LOGO ** QR CODE