Důležité!

Rozhodnutím vlády ČR dochází od 27.12.2020 k opětovnému zákazu činnosti ve všech provozovnách služeb, včetně masáží. Proto se naše provozovna znovu uzavírá - sami bohužel netušíme na jak dlouho. Věřte, že je nám to opravdu moc líto....

O své předplacené služby nepřijdete - jejich platnost se dle situace adekvátně prodlouží. A hned jak to bude možné, dostojíme všem našim závazkům. Prosíme, buďte trpěliví. O našem nejbližším možném otevření a Vašich dalších návštěvách po novém roce Vás budeme včas informovat.

Každopádně Vám velice děkujeme za Vaši celoroční podporu a zájem. V roce 2021 Vám i všem Vašim blízkým přejeme hlavně pevné zdraví, hodně sil, pohody a radostné mysli. Neztrácejme naději a společně doufejme, že se již brzo vrátí čas, kdy budeme moci zase normálně pracovat a žít.

Vaše masérka Alena Malovcová

Vážení zákazníci,
připravuji pro Vás nové webové stránky pro pohodlné prohlížení mé prezentace na Vašich mobilních zařízeních. Realizace si vyžádá trochu času a úsilí, proto Vás prosím o dočasnou shovívavost, pokud by snad tyto současné stránky nebyly ve všech ohledech zcela přesné
(poslední aktualizace proběhla v lednu 2020). Omlouvám se Vám za způsobené komplikace a jsem připravena Vám případné nesrovnalosti objasnit - mailem, SMS zprávou, telefonicky nebo osobně. Děkuji za pochopení! Malovcová

MASÁŽE

DOTEKY A MASÁŽE

Dotek je specifický způsob kontaktu a komunikace, který napomáhá k

 • citlivějšímu vnímání a reagování na potřeby lidského těla
 • rozvíjení schopnosti empatie
 • nalezení vlastní identity
 • vybudování si sebedůvěry, pocitu jistoty, spokojenosti, štěstí a žádoucnosti
 • obnovení životní síly.

Dotek je také instinktivním vyjádřením pocitů v mezilidských vztazích a záležitostí vzájemného sdílení prožitků. Ztráta fyzického kontaktu může vést až k vážným zdravotním, psychosomatickým a duševním poruchám. Proto se naučte magii doteku a provozujte ji co možná nejčastěji.

Po dlouhá staletí se jako jeden z prostředků k tlumení bolestí a uzdravování nemocných používalo přikládání rukou na bolestivá místa na těle. Nejjednodušším (a zřejmě i nejstarším) účinným způsobem takovéto léčby a nástrojem dotekové komunikace se stala masáž.

Masáže, jakožto starověké umění léčivých, systematicky prováděných doteků, ve svém důsledku

 • uvolňují napětí ve svalech a zlepšují svalový tonus
 • optimalizují kloubní pohyblivost
 • stimulují krevní oběh a lymfatický systém, odstraňují toxické odpadní látky
 • mobilizují trávicí soustavu - harmonizují proces asimilace a vylučování
 • regenerují buněčné enzymatické procesy, napomáhají obnově buněk a prospívají kvalitě kůže
 • omlazují a vylepšují celkový vzhled
 • uklidňují autonomní nervovou soustavu, podporují koncentraci a pozornost
 • zbavují pocitu neklidu, nervozity, nervového napětí, podrážděnosti, zlosti, apatie, frustrace, deprese, stresu, strachu, úzkosti, zoufalství, smutku a melancholie
 • působí na emocionální vyrovnanost a zvyšují sebevědomí a pocit vlastní důležitosti
 • obnovují rovnováhu fyzického a psychického zdraví jedince
 • pozitivně ovlivňují všechny aspekty života.

Na nejvyšší úrovni mohou masáže představovat určitou formu meditace.

| Nahoru |
| Historie a současnost masáží | Kontraindikace masáží | Doporučení |

HISTORIE A SOUČASNOST MASÁŽÍ

Historie masáží sahá až do 5.století před naším letopočtem, ale první dochované písemné zmínky o prováděných léčebných masážích pocházejí z 3.století
před našim letopočtem. Velkého rozkvětu masáže zaznamenaly až v průběhu našeho letopočtu - zejména pak v 5.století, 11.století, 16.století a 19.století, kdy byly vědecky propracovány systematické zdravotní masážní postupy a jejich estetické zásady. V různých kulturách se postupně vyvinuly specifické a originální terapeutické postupy - dnes existuje až 100 různých druhů masáží, které se vzájemně prolínají a doplňují.

Na Východě, především pak v Asii (např. v Japonsku, Číně, Tibetu, Indii, Indonésii, Malajsii či Thajsku), jsou masáže součástí celoživotního stylu, jehož principy jsou univerzálně použitelné pro každého, kdo chce prožít dlouhý, zdravý, kvalitní, tvůrčí, šťastný a spokojený život a dosáhnout harmonie těla, ducha a mysli v souladu s přírodními zákony, které plně respektuje. Východní masáže jsou diagnostickými, preventivními a léčebnými metodami alternativní přírodní medicíny. S přihlédnutím k individualitě a originalitě každého člověka se pracuje na všech úrovních lidského těla - fyzické, lymfatické, energetické i emocionální (každá konstituce vyžaduje odlišný přístup, použití jiného masážního oleje a bylin, ale i jiná stravovací a pohybová doporučení). Vše je řešeno v širších souvislostech - hledají se příčiny a současně se odstraňují důsledky vzniklých nežádoucích stavů. Tělo je vnímáno jako „soubor“ energetických center, drah a bodů, přes které lze působit na jednotlivé kosti, klouby, svaly a další orgány; jejich aktivací se spouštějí ozdravné procesy, které přispívají k obnovení celkového zdraví a přirozené rovnováhy v těle. Masáže se provádějí celotělově (holisticky) a intuitivně - střídavě klidnými, plynulými, jemnými a dlouhými doteky (tahy, kruhy, hlazením) a střídavě rychlejšími, rytmickými, silnějšími a razantnějšími hmaty (tlaky, stisky, promačkáváním). Podle rychlosti, plynulosti a důraznosti prováděných masážních pohybů tělo uklidňují, stimulují nebo povzbuzují. Jejich účinek je pomalejší (projeví se postupně až po určité době), ale trvalejší (zvláště pokud se člověk řídí danými doporučeními a žije v souladu se zásadami zdravého životního stylu a s příro-
dou) a kromě úlevy přinese i pocit štěstí.

Na Západě, zejména pak v Evropě (např. ve Švédsku, Německu, Španělsku, Itálii či Řecku), jsou masáže součástí péče o tělo a dobrou zdravotní kondici. Západní masáže jsou hlavně nápravnými a léčebnými metodami klasické medicíny. S přihlédnutím k individualitě a originalitě každého člověka se nejčastěji pracuje jen na fyzické či lymfatické úrovni lidského těla (každá konstituce vyžaduje odlišný přístup, použití jiného masážního oleje a bylin, ale i jiná pohybová doporučení). Napravují se již vzniklé zdravotní obtíže a léčí se jejich nežádoucí důsledky. Tělo je vnímáno jako „soubor“ jednotlivých kostí, kloubů, svalů a dalších orgánů, které se ošetřují přímo nebo reflexně. Masáže se provádějí většinou jen na konkrétních problematických partiích těla a podle přesných masážních postupů - střídavě rychlejšími, rytmickými, silnějšími a razantnějšími hmaty (hnětením, tepáním, chvěním) a střídavě klidnými, plynulými, jemnými a dlouhými doteky (roztíráním, třením, vytíráním).
Podle rychlosti, plynulosti a důraznosti prováděných masážních pohybů tělo uklidňují, stimulují nebo povzbuzují. Jejich účinek je rychlý a intenzivní (přináší okamžitou úlevu), ale krátkodobý (pro lepší kvalitu zdraví je potřeba řídit se danými doporučeními a tělo ošetřovat pravidelně).

I když jsou lidé rozdílně hmatově vnímaví, při troše zájmu, soustředění, citlivosti a energie se masáži lze poměrně snadno naučit, protože se v podstatě jedná o propracování činností, které v případě pocitu bolesti děláte zcela instinktivně. Nejprve je ale potřeba získat základní přehled a potřebné teoretické znalosti a posléze si osvojit důležité praktické dovednosti.

Moderní masážní postupy v sobě pojí tradice a moudrost Východu a současně volnost Západu. Kombinací účinných speciálních technik východní a západní medicíny, léčitelského umění a osobitého „rukopisu“ terapeuta a individuálních potřeb ošetřované osoby vznikají originální masérská „díla“, která přinášejí harmonii, radost i užitek.

| Nahoru |
| Doteky a masáže | Kontraindikace masáží | Doporučení |

KONTRAINDIKACE MASÁŽÍ

KONTRAINDIKACE je stav, kdy masáž nelze provádět vůbec (celková = absolutní) nebo ji nelze provádět na částech těla přímo souvisejících s určitým zdravotním problémem (částečná, místní = relativní), protože by dané skutečnosti mohly být na překážku k provedení zamýšleného ošetření anebo by mohly vyvolat nežádoucí reakce a mít nepříznivý dopad na zdravotní stav masírované osoby.

V případě jakýchkoliv nejasností o vhodnosti masáže je třeba poradit se předem s lékařem!

Při vážných zdravotních obtížích je nutné neprodleně vyhledat lékařskou pomoc a masáž odložit! Rovněž při neznámých či nejasných příčinách zdravotních potíží a bolestí je dobré co nejdříve absolvovat odborná lékařská vyšetření a do vyjasnění příčin komplikací masáž nepodstupovat.

CELKOVÁ KONTRAINDIKACE

Celková kontraindikace je trvalá - nastává při všech závažných, akutních, aktivních, nestabilizovaných, neléčených a nedoléčených stavech či onemocněních

 • při generalizovaných onkologických onemocněních (tumory, nádory, rakovina všeho druhu)
 • při srdečních, cévních a oběhových onemocněních (dysrytmie = srdeční arytmie, infarkt myokardu, angina pectoris, ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin, ischemická cévní mozková příhoda = mrtvice, ateroskleróza)
 • při nestabilním krevním tlaku (hypertenze = vysoký krevní tlak > 110/80 mm Hg, hypotenze = nízký krevní tlak < 90/60 mm Hg) a při sklonech k mdlobám a ztrátám vědomí
 • při krvácivých stavech, při závažnějších poruchách prokrvování a srážlivosti krve a při žilních a tepenných trombózách (leukémie, hemofilie, trombocytopenie, petechie = purpura)
 • při poraněních a onemocněních dutiny břišní a při gynekologických onemocněních, spojených se záněty nebo krvácením (appendicitis, adnexitis, cholecystitis, žlučníkový vřed, dvanácterníkový vřed, degenerativní choroby ledvin nebo jater, cirhóza, ledvinové kameny, cysty, hysteroktomie, pelvialgie, endometrióza, cervicitida)
 • při horečnatých, infekčních, virových, bakteriálních, septických nebo akutně zánětlivých onemocněních (febrilie = horečka, tachykardie, tachypnoe, septický šok, gangréna, absces, pásový opar, viróza, mononukleóza, tuberkulóza, parazitóza, úplavice, polyurie, malárie, hepatitida = zánět jater, icterus = žloutenka, žlučové kameny)
 • při aktivních plicních a dechových potížích a při zahlenění organismu (astma bronchiale, chronická bronchitida, senná rýma, alergická rinitida)
 • při očních onemocněních, souvisejících se zvýšeným nitroočním tlakem (glaukom = zelený zákal, katarakta = šedý zákal)
 • při onemocněních štítné žlázy (hypertyreóza = zvýšená činnost štítné žlázy, hypotyreóza = snížená činnost štítné žlázy)
 • při poruchách přijmu potravy (anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání, obžerství)
 • při metabolických, autoimunitních a neurodegenerativních onemocněních (diabetes mellitus = cukrovka, diabetes insipidus = žíznivka, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, fenylketonurie, HIV / AIDS)
 • při funkčních poruchách mozku, při nervových, neurologických a neurovegetativních onemocněních, spojených s poruchami vědomí, vnímání, chování, nálad, hybnosti, citlivosti či bolestivosti (epilepsie, mozková obrna, mentální retardace), při těžkých psychických poruchách, psychózách a psychopatiích, při hlubokém smutku a při agresivních stavech zuřivosti
 • při stavech pod vlivem alkoholu, drog, psychoaktivních, psychotropních, omamných a jiných návykových látek a léků (zejména silných antidepresiv, anxilolytik - proti úzkosti a analgetik - proti bolesti), při otravách (včetně otrav jídlem)
 • při kostních, kloubních a revmatických onemocněních (osteoporóza, osteoartróza, revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc)
 • po transplantacích tělesných orgánů, operacích a úrazech (zlomené kosti, dislokace obratlů)
 • při selhávání životně důležitých orgánů
 • při extrémním vyčerpání a celkové tělesné sešlosti
 • při stavech vyžadujících klid na lůžku
 • při neznámých či nejasných diagnózách, potížích a bolestech.

ČÁSTEČNÁ (MÍSTNÍ) KONTRAINDIKACE

Částečná kontraindikace je dočasná - do doby než se zdravotní problém vyřeší, vyhojí a zcela odezní - a týká se pouze míst bezprostředně souvisejících s určitým zdravotním problémem

 • v místech zanícených kloubů, šlach nebo měkkých tkání (akutní revmatismus, dekompenzované artrózy, akutní ataka dny)
 • v místech implantovaných kloubů
 • v místech rozsáhlejších zhmožděnin (modřin), zlomenin, vymknutin či podvrknutin
 • v místech otevřených, řezných, nezahojených a krvácejících poraněních
 • v místech popálenin, opařenin, poleptaných nebo jinak poškozených ploch na kůži, včetně čerstvých tetování
 • v místech kožních onemocnění (atopický ekzém, dermatitida, vyrážka, kopřivka, lupénka, pigmentové névy, mateřská znaménka, bradavice, nedoléčené jizvy)
 • v místech zanícených, hnisavých, plísňových nebo vředových afekcí (mykózy, kvasinky, plísně)
 • v místech pokousání zvířetem či uštknutí hadem
 • v místech zvětšených místních uzlin a otoků nejasného původu
 • v místech křečových žil (varixů), zánětu žil nebo bércových vředů
 • v oblasti beder při onemocněních ledvin
 • v oblasti břicha při onemocněních žlučníku
 • v oblasti břicha při úporné zácpě nebo průjmech
 • v oblasti břicha při nevyprázdněném močovém měchýři
 • v oblasti břicha, beder, kříže a pánve u těhotných žen, šestinedělek a žen během menstruace (PMS)
 • v oblasti hrudi při implantovaném kardiostimulátoru (umělé srdce)
 • v oblasti prsou při implantovaných silikonových výplních
 • v oblasti celých prsou u žen a na prsních bradavkách u mužů
 • v oblasti genitálií a v jejich nejbližším okolí
 • bezprostředně po sportovním výkonu
 • při alergiích (masážní oleje a směsi bylin - např. v bylinných měšcích - nesmí obsahovat látky, které by pro klienta byly alergeny, jež by mu mohly spouštět nežádoucí alergické reakce).

| Nahoru |
| Historie a současnost masáží | Doteky a masáže | Doporučení |

DOPORUČENÍ

Aby masáže mohly správně „zafungovat“, je vhodné dodržet následující doporučení:

DOPORUČENÍ PŘED MASÁŽÍ

 • je-li to možné, tak v den masáže odpočívat nebo dělat jen fyzicky či psychicky nenáročné činnosti !
 • nepít alkohol a neužívat drogy, ani psychotropní látky
 • nedávat si větší jídlo (jinak bude tělo muset pracovat na trávení a důkladně se neuvolní)
 • nepoužívat deodorant, ani tělový spray (jinak budou tyto přípravky blokovat léčivé účinky přírodních esenciálních olejů
 • nekoupat se v  horké vodě, ale dát si spíše studenou sprchu (jinak se oleje okamžitě vsáknou do pokožky)
 • při teplotě, horečce, rýmě, kašli, nachlazení, chřipce, angíně, nevolnosti, slabosti, kožních vyrážkách, plísních, vředech, nádorech, modřinách, hnisajících ložiscích či jiných zdravotních problémech a kontraindikacích masáž raději odložit!
 • při vážných zdravotních obtížích je nutné neprodleně vyhledat odborné lékařské ošetření a masáž odložit!
 • v případě nejasností o vhodnosti masáže je třeba poradit se předem
  s lékařem!

DOPORUČENÍ PO MASÁŽI

 • alespoň 5 minut po masáži ještě zůstat v klidu ležet a teprve potom pomalu vstát
 • co nejdříve po masáži vypít sklenici čisté vody
 • po zbytek dne pít hodně tekutin, aby se tělo mohlo důkladně detoxikovat
 • nepít alkohol a neužívat drogy, ani psychotropní látky
 • nekoupat se, ani se nesprchovat minimálně 12 hodin po ošetření, aby se oleje mohly účinně absorbovat do pokožky
 • neprovádět již žádné fyzicky nebo psychicky náročné činnosti!

DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • každý člověk by si měl být vědom své spoluodpovědnosti za kvalitu vlastního života !
 • pro dlouhý, zdravý, tvůrčí, šťastný a spokojený život je nezbytně nutné vést zdravý životní styl (životosprávu)
  • - myslet pozitivně
  • - řídit se zdravým rozumem
  • - cítit se příjemně
  • - radovat se ze života
  • - rozdávat lásku a dobrou náladu
  • - vést hodnotné lidské vztahy
  • - odstranit emoční problémy
  • - vyhýbat se stresu, chaosu a hluku
  • - nepřemáhat únavu a bolesti
  • - sledovat energetický stav těla (signály fyzické, psychické,    emocionální a behaviorální = týkající se chování)
  • - dostatečně a plnohodnotně odpočívat (spánek, relaxace)
  • - pobývat co nejvíce na zdravém vzduchu a slunci
  • - zachovávat pravidelný denní režim
  • - vykonávat přiměřený aktivní pohyb (práce, domácí činnosti,   sport, chůze)
  • - provozovat tělesná protahovací a dechová cvičení
  • - udržovat si optimální tělesnou hmotnost
  • - starat se o fyzický vzhled (postava, oblečení, líčení, vlasy)
  • - systematicky tělo detoxikovat
  • - dodržovat zásady správné výživy
  • - kvalitně, plnohodnotně a pestře se stravovat
  • - vhodně a vyváženě kombinovat potraviny
  • - nepřejídat se, ani nehladovět
  • - vyvarovat se škodlivým, stimulačním a návykovým látkám
  • - užívat doplňky stravy (minerální látky, stopové prvky,
     omega-3 nenasycené mastné kyseliny, vlákninu a vitamíny)
  • - dodržovat pitný režim
 • optimální zdravý životní styl (životospráva) vždy zcela respektuje individualitu, originalitu a odlišné vlastnosti, možnosti a potřeby jednotlivce - každá osobnost si vyžaduje jiná doporučení; modifikujícími faktory jsou zeměpisná poloha, klimatické prostředí, antropologický a etnický původ (rasa, kultura), zděděné predispozice (sklony k nemocem), kvalita zdraví, genetika, DNA (= deoxyribonukleo-
  vá kyselina), krevní skupina (0, A, B, AB), stav tělesných orgánů, rychlost a efektivnost metabolismu (spalování), stravovací zvyklosti, somatotyp a tělesná konstituce (ektomorfní = štíhlý, endomorfní = sil-
  ný, mezomorfní = svalnatý), stavba těla, fyzická aktivita, temperament (sangvinik = vyrovnaný, flegmatik = lhostejný, melancholik = smutný, cholerik = výbušný), emocionální reakce a chování (introvert = uzavře-
  ný, extrovert = spontánní), pohlaví, věk, hmotnost, výška a další aspekty
 • metabolický věk (MV) jedince odpovídá poměru svalové a tukové tkáně, opotřebování organismu a stavu metabolismu; stanovuje se bioimpendační metodou na diagnostickém přístroji, např. InBody, BodyStat - metebolický věk by ideálně měl být o polovinu nižší, než je věk skutečný - dá se upravit zvýšením tělesné aktivity, zvětšením množství a objemu svalů, snížením zásob viscerálního tuku (= tukové zásoby v životně důležitých orgánech uvnitř tělní dutiny, např. v ját-
  rech, ledvinách, ...), zlepšením bazálního metabolismu (= energie potřebná k udržení základních životních funkcí) a detoxikací organismu; vypočítává se podle vzorce::
  • MV = věk v letech : 2
   • - u žen i u mužů optimální Mv = 90-110%
 • optimální tělesné proporce závisí na genetice a pohlaví jedince, na vě-
  ku, na hmotnosti, na výšce, na obvodu pasu a boků, na typu postavy, na stavbě těla, na množství a objemu svalů, na opotřebování tkání,
  na podílu vody v organismu, na zásobách tělesného podkožního a viscerálního tuku, na množství neodbouraných toxinů, na bazálním metabolismu, na vykonávaných činnostech a na mnoha dalších faktorech - přesně a spolehlivě to může posoudit jen odborník, který jedinci provede patřičná antropometrická a biochemická vyšetření; vypovídací hodnotu ale mají i některé testy a indexy, které si můžeme udělat sami, např. Brockův index tělesné hmotnosti (BI), Queteletův index tělesné hmotnosti (BMI), index tělesného tuku (WHR), index bazálního metebolismu (BMR), index energetické spotřeby (BMRp) a další
 • Brockův index tělesné hmotnosti (BI) je ideální tělesná hmotnost daná v závislosti na pohlaví jedince, výšce a typu postavy; hranice přirozené tělesné hmotnosti, tzv. kritický bod je krajní mez biologické rovnováhy organismu - pokud by tělesná hmotnost klesla pod tuto hranicí, mohlo by dojít k ohrožení životních funkcí organismu; vypočítává se podle vzorce:
  • BI = (výška v cm - 100) - 10%
   • - u žen optimální BI = 90-100%
  • BI = (výška v cm - 100) + 10%
   • - u mužů optimální BI = 100-110%
 • Queteletův index tělesné hmotnosti (BMI) je stupeň zmnožení tělesného tuku v organismu (např. obezita, podvýživa) daný poměrem tělesné hmotnosti a výšky v závislosti na pohlaví jedince a typu postavy; vypočítává se podle vzorce:
  • BMI = hmotnost v kg : (výška v m)2
   • - u žen optimální BMI = 19-24kg/m2
   • - u mužů optimální BMI = 20-25kg/m2
 • index tělesného tuku (WHR) je fyziologická mez potřebného tělesného tuku daná poměrem obvodu pasu a boků v závislosti na pohlaví jedince a typu postavy; vypočítává se podle vzorce:
  • WHR = obvod pasu v cm : obvod boků v cm
   • - u žen optimální WHR = 0,75-0,80cm (zvýšené riziko   kardiovaskulárních a metabolických onemocnění při ob-
      vodu pasu > 80cm a při zásobách tělesného viscerálního   tuku > 35%)
   • - u mužů (optimální WHR = 0,85-0,90cm (zvýšené riziko   kardiovaskulárních a metabolických onemocnění při ob-
      vodu pasu > 94cm a při zásobách tělesného viscerálního   tuku > 25%)
 • index bazálního metabolismu (BMR) je množství energie potřebné
  k zachování základních životních funkcí bez provozování dalších pohybových aktivit, které je dané součtem koeficientu a ekvivalent-
  ních násobků tělesné hmotnosti, výšky a věku v závislosti na pohlaví jedince a typu postavy; vypočítává se podle vzorce:
  • BMR = [655 + (9,6 × hmotnost v kg) + (1,7 × výška v cm) - (4,7 × věk v letech)] × 4,2
   • - u žen optimální BMR = 4 400 - 5 000KJ
  • BMR = [66 + (13,7 × hmotnost v kg) + (5 × výška v cm) - (6,8 × věk v letech)] × 4,2
   • - u mužů optimální BMR = 6 400 - 7 600KJ
 • index energetické spotřeby (BMRp) je optimální množství energie potřebné k zachování základních životních funkcí a k provozování předpokládaných pohybových aktivit, které je dané násobkem ekvivalentního koeficientu a indexu bazálního metabolismu v závislosti na tělesné hmotnosti, výšce, věku, pohlaví jedince, typu postavy a náročnosti provozované aktivity; vypočítá se podle vzorce:
  • BMRp = 0,9 × BMP při neaktivitě a redukci tělesné hmotnosti
   • - u žen optimální BMRp = 3 960 - 4 500KJ
   • - u mužů optimální BMRp = 5 760 - 6 840KJ
  • BMRp = 1,2 × BMP při nízké aktivitě (pomalá chůze)
   • - u žen optimální BMRp = 5 280 - 6 000KJ
   • - u mužů optimální BMRp = 7 680 - 9 120KJ
  • BMRp = 1,3 × BMP při střední aktivitě (rekreační cvičení)
   • - u žen optimální BMRp = 5 720 - 6 500KJ
   • - u mužů optimální BMRp = 8 320 - 9 880KJ
  • BMRp = 1,7 × BMP při velké aktivitě (vrcholový sport)
   • - u žen optimální BMRp = 7 480 - 8 500KJ
   • - u mužů optimální BMRp = 10 880 - 12 920KJ
  • BMRp = 1,9 × BMP při extrémní aktivitě (těžká fyzická
                                celodenní činnost)
   • - u žen optimální BMRp = 8 360 - 9 500KJ
   • - u mužů optimální BMRp = 12 160 - 14 440KJ
 • má-li tělo dobře fungovat, musí být jeho energetický příjem a výdej
  v rovnováze
 • pohyb je zcela nevyhnutelný - pohybový aparát je potřeba zatěžovat alespoň na 65-75% svého maxima, jinak ochabuje, pozbývá své funkční schopnosti a ztrácí podíl svalové tkáně; délka a intenzita provozované pohybové aktivity určuje, zda tělo bude snižovat své tukové zásoby nebo zvyšovat objem svalové hmoty - měřítkem je tepová frekvence, kterou si můžeme změřit např. na vnitřní straně zápěstí přiložením prstů na tepnu (počet tepů za 10 sekund x 6 = tepová frekvence
  za 1 minutu)
 • maximální tepová frekvence (MTF) odpovídá maximální možné intenzitě zatížení, kterou je organismus schopen dosáhnout a krátko-
  době udržet v tzv. aerobní zóně (s přísunem kyslíku) - je daná v závis-
  losti na pohlaví a věku jedince a na způsobu zatížení; vypočítává se:
  • MTF = 209 - (0,7 × věk v letech)
   • - u žen optimální MTF = 65%
  • MTF = 214 - (0,8 × věk v letech)
   • - u mužů optimální MTF = 75%
 • personalizovaná doporučení pro ideální tělesný energetický příjem (pohyb) a výdej (strava) se řídí rozdílnými charakteristikami a nutriční-
  mi potřebami jednotlivých skupin, např.
  • krevní skupina 0
   • - vyniká odvahou, silou, vytrvalostí, cílevědomostí a entu-
      ziasmem (= nadšením, zanícením)
   • - nesnáší změny prostředí, špatně se adaptuje
   • - stres nejlépe kompenzuje intenzivní fyzickou námahou   (aerobik, bodystyling, kondiční trénink, kontaktní sporty,   bojová umění, ...); aktivní činnosti jsou důležitější než   strava
   • - má nadměrně čilý imunitní systém a odolný trávicí trakt   (rychlé spalování)
   • - udržení produktivity a štíhlosti nejvíce ovlivňuje účinný   metabolismus
   • - potřebuje více živočišných bílkovin, proteinů a tuků (ma-
      so, drůbež, ryby, vejce, ořechy)
   • - špatně tráví mléčné výrobky a obiloviny (pšenice, oves,   kukuřice)
   • - vhodným a neutrálním doplňkem stravy je zelenina a ovo-
      ce
  • krevní skupina A
   • - vyniká chytrostí, citlivostí, slušností, sebekontrolou a pe-
      dantstvím
   • - dobře se adaptuje na změny prostředí
   • - snadno podléhá stresu, nejlépe jej kompenzuje uklidňující   a nenáročnou činností (plavání, jóga, pilates, strečink,   golf, chůze, ...)
   • - má odolný imunitní systém a citlivý trávicí trakt (pomalé   spalování)
   • - udržení produktivity a štíhlosti nejvíce ovlivňuje vhodná   přírodní vegetariánská strava
   • - potřebuje více sacharidů, škrobů a uhlovodanů (zelenina,   ovoce, obiloviny)
   • - špatně tráví maso a mléčné výrobky
   • - vhodným doplňkem stravy je drůbež a ryby
  • krevní skupiny B
   • - vyniká vyrovnaností, nekonvenčností, empatií, pružností a   tvořivostí
   • - je nepřizpůsobivější na změny prostředí
   • - stres nejlépe kompenzuje přiměřenou činností (tancování,   tenis, gymnastika, cyklistika, pěší turistika, meditace ...)
   • - má citlivý imunitní systém a odolný trávicí trakt
   • - udržení produktivity a štíhlosti nejvíce ovlivňuje rovnová-
      ha mezi tělesnou, duševní aktivitou a vyváženou pestrou   stravou
   • - potřebuje stejné množství bílkovin, proteinů, tuků, sa-
      charidů, škrobů a uhlovodanů
   • - dobře tráví maso, drůbež, ryby, vejce, mléčné výrobky a   obiloviny
   • - vhodným a neutrálním doplňkem stravy je zelenina a ovo-
      ce
  • krevní skupina AB
   • - moderní spojení, převažují vlastnosti krevní skupiny A ne-
      bo B
   • - vyniká oduševnělostí, spiritualismem, léčitelskými a diplo-
      matickými schopnostmi
   • - na změny prostředí reaguje různorodě a proměnlivě
   • - stres nejlépe kompenzuje duchovně s tvořivou energií a   elánem (jogging, aikido, čchi-kung, makko-ho, tai-chi, ...)
   • - má odolný imunitní systém a citlivý trávicí trakt
   • - udržení produktivity a štíhlosti nejvíce ovlivňuje vhodná   přírodní vegetariánská strava (při převaze vlastností krevní   skupiny A) nebo rovnováha mezi tělesnou, duševní aktivi-
      tou a vyváženou pestrou stravou
    (při převaze vlastností   krevní skupiny B)
   • - potřebuje více zeleniny, sacharidů, škrobů a uhlovodanů   (při  převaze vlastností krevní skupiny A) nebo stejné   množství bílkovin, proteinů, tuků, sacharidů, škrobů a   uhlovodanů (při převaze vlastností krevní skupiny B)
   • - špatně tráví maso a mléčné výrobky (při převaze vlastností   krevní skupiny A) nebo dobře tráví maso, drůbež, ryby,   vejce, mléčné výrobky a obiloviny (při převaze vlastností   krevní skupiny B)
   • - vhodným doplňkem stravy je drůbež a ryby (při převaze   vlastností krevní skupiny A) nebo zelenina a ovoce -
      (při převaze vlastností krevní skupiny B)
 • specifickou klasifikaci a různá doporučení mají i jednotlivé biochemic-
  ké individuality
  (= rychlost a efektivnost metabolismu) v závislosti
  na glykemickém indexu GI (= rychlost vstřebávání jednoduchých a složitých sacharidů do krve a jejich následné využití tělem) a obsahu živin v přijímaných potravinách - bílkovin, proteinů, tuků, sacharidů, škrobů, uhlovodanů a vlákniny
  • „rychlí spalovači“
   • - bývají hyperaktivní a nervózní
   • - potravu štěpí příliš rychle, energii z ní využívají jen krát-
      kodobě (jsou zaplavováni náhlými přívaly energie, poté   nastává útlum)
   • - potřebují přijímat stravu s nízkým glykemickým indexem   GI < 55 (pomalu zvedá postprandiální glykémii po jídle a   dlouhodobě vyvolává pocit sytosti), s vysokým obsahem   bílkovin a proteinů (poskytuje energii), s vysokým obsa-
      hem tuků
    (zpomaluje metabolismus), s nízkým obsahem   jednoduchých sacharidů, škrobů a uhlovodanů (zrychluje   metabolismus) a s vysokým   obsahem vlákniny (zrychluje   metabolismus) - jako např. zeleninu, ovoce, ořechy, rýži,   fruktózu ...
   • - při nedostatku pohybu a nesprávném stravování tloustnou
  • „normální spalovači“
   • - bývají aktivní a pohodoví
   • - potravu štěpí přiměřeně rychle, energii z ní využívají   dlouhodobě a vyváženě
   • - potřebují přijímat stravu se středním glykemickým inde-
      xem
    GI = 56-74 (středně rychle zvedá postprandiální glyké-
      mii po jídle), s vysokým obsahem bílkovin a proteinů (pos-
      kytuje energii) a se středním obsahem tuků, složitých sa-
      charidů, škrobů, uhlovodanů a vlákniny
    (udržuje odpoví-
      dající metabolismus) - jako např. obiloviny, cereálie, su-
      šenky, zmrzlinu, sacharózu, ...
   • - při nedostatku pohybu tloustnou
  • „pomalí spalovači“
   • - bývají letargičtí a unavení
   • - potravu štěpí pomalu, energii z ní využívají dlouhodobě   (nedokáží ji plně zužitkovat a hromadí ji v tukových buň-
      kách)
   • - potřebují přijímat stravu s vysokým glykemickým inde-
      xem
    GI > 75 (velmi rychle zvedá postprandiální glykémii   po jídle a krátkodobě vyvolává pocit sytosti), s vysokým   obsahem bílkovin a proteinů (poskytuje energii), s vyso-
      kým obsahem složitých sacharidů, škrobů a uhlovodanů
      
    (zrychluje metabolismus) a s nízkým obsahem vlákniny a   tuků (zpomaluje metabolismus) - jako např. (brambory,   burizóny, chipsy, med, glukóza, pivo, ...)
   • - při nesprávném stravování snadno tloustnou
 • neexistují součásti potravy, které by byly důležitější než ostatní - všechny živiny jsou pro tělo stejně potřebné a měly by být ve stravě zastoupeny v poměrném a vyváženém množství
 • pro maximální zhodnocení a využití výživových hodnot konzumované stravy a pro snadnější trávení (omezení kvašení a zahnívání nestrávené potravy v zažívacím traktu) je potřebné správně kombinovat současně přijímané potraviny - především nemíchat rostlinné a živočišné bílkoviny a proteiny (např. maso, drůbež, ryby, sóju, vejce, mléčné výrobky, citrusy a exotické ovoce) se sacharidy, škroby a uhlovodany (např. se sladidly, obilovinami, těstovinami, brambory a sušeným ovocem), neboť se v těle rozkládají v odlišných prostředích (bílkoviny a proteiny - v kyselém prostředí, sacharidy, škroby a uhlovodany - v zásaditém prostředí), která jsou vzájemně chemicky neslučitelná; obě skupiny potravin ale lze libovolně kombinovat s tzv. neutrálními potraviny (např. se zeleninou, houbami, bylinami, kořením, ořechy a tuky)
 • nejefektivnější je stravu rozdělit na 5 menších vyvážených denních dávek a konzumovat je pravidelně a v klidu (na jídlo si vyhradit dostatek času), nejlépe v intervalu 3 hodin - poslední jídlo by mělo být snědeno nejpozději 2 hodiny před spaním; snídaně by měla tvořit 25% z celkového denního energetického příjmu, přesnídávka 10% z celko-
  vého denního energetického příjmu, oběd 35% z celkového denního energetického příjmu, svačina 10% z celkového denního energetické-
  ho příjmu a večeře 20% z celkového denního energetického příjmu
 • velice důležité je dodržovat také optimální pitný režim - za dostateč-
  né se považuje 0.03 l tekutin (čisté pramenité vody, neslazených bylinných čajů nebo ovocných a zeleninových šťáv) násobeno tělesnou hmotností v kg (pokud lékař neurčil jinak)
 • pokud jsou důsledně dodržována všechna doporučení zdravého životního stylu (životosprávy) a stav jedince stále není uspokojivý, je nutné se poradit s odborným lékařem
 • změna emocionálních, pohybových, stravovacích a jiných návyků musí být postupná, celková a dlouhodobá (nejlépe trvalá), ale stojí za to - neboť jediným způsobem, jak si zajistit dobrou budoucnost, je zlepšit přítomnost !!

DOPORUČENÍ při REDUKCI TĚLESNÉ HMOTNOSTI

 • cílem REDUKCE TĚLESNÉ HMOTNOSTI je odbourat nadbytečný podkožní a viscerální tuk bez ztráty množství a kvality svalové tkáně; za tímto účelem je třeba provozovat zvýšené fyzické pohybové aktivity v tzv. aerobní zóně (s přísunem kyslíku) při nízké nebo střední intenzitě a přiměřené srdeční tepové frekvenci - vždy minimálně
  40-60 minut (čímž dojde ke zvýšení energetického výdeje) - a současně omezit příjem potravy (čímž se sníží energetický příjem), ale zachovat dostatečný, komplexní a pravidelný příjem živin, minerálních látek, stopových prvků, omega-3 nenasycených mastných kyselin, vlákniny a vitamínů, které tělo potřebuje pro svou optimální funkci
 • doporučovanými aerobními pohybovými aktivitami pro zlepšení a udržení ideálního stavu jsou např. přeskoky přes švihadlo, jízda na ro-
  topedu, spinningovém, trekkingovém či horském kole, jízda na koleč-
  kových bruslích, jízda na skeateboardu či snowboardu, sjezdové lyžování, běh na lyžích, jogging (běh), walking (rychlá chůze), chůze na stepperu, chůze do schodů, step-aerobic, aerobic, bodystyling, bodyforming, pilates, gymnastika, tanec, kick-box, volejbal, badminton, tenis, veslování, potápění a plavání
 • pravidelně (nejlépe denně) je vhodné provádět účinné cviky na zpev-
  nění tkání a svalů
  (především lýtek, stehen, hýždí, pánevního dna, boků a břicha (více viz CVIČENÍ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY), případně pro tvarování postavy využít přístroj myostimulátor (= elek-
  tronický přístroj, který nízkofrekvenčními elektrickými impulzy vyvolává svalovou kontrakci stimulovaných svalů) nebo bodyter (= elek-
  tronický přístroj, který rytmicky se opakujícími bioaktivními elektrickými impulzy a termostimulací infračerveným zářením posiluje svaly a odbourává tuky); při nejasnostech o vhodnosti cvičení se předem poradit s trenérem či lékařem a při zdravotních obtížích necvičit a vyhledat odborné lékařské ošetření !!
 • při 1. a 2. stupni celulitidy je dobré absolvovat profesionálně provedenou manuální intenzivní kůru speciálních anticelulitidových či jiných lymfodrenážních masáží a zábalů, případně podstoupit přístro-
  jovou presoterapii (= sekvenční kompresivní drenáž fungující na bázi postupující vzduchové tlakové vlny, která stimuluje žilní a lymfatický oběh); maximálně 1 - 2 x ročně
 • při 3. a 4. stupni celulitidy je bezpodmínečně nutné navštívit specializované zdravotnické zařízení, hubnout pod dohledem lékaře a případně podstoupit liposukci (= metodu plastické chirurgie, při které se operativně - za použití anestézie a podtlaku - odsává nadbytečný tuk z podkožních tkání), kavitaci (= kosmetickou metodu, při které se nízkofrekvenčním ultrazvukem - bez poškození integrity kůže - odbourává přebytečná tuková tkáň, která je přirozeně odvedena lymfatickými a močovými cestami z těla ven) nebo kryolipolýzu (= kos-
  metickou metodu, při které se zahřátím a následným zmražením zeleným světlem - přes pokožku, bez poškození podkožních struktur - řízeně rozpadají a odumírají nadbytečné tukové buňky, které jsou pomocí fagocytózy bílých krvinek odstraněny z těla ven) - více viz CELULITIDA (OZÓNOVÁ ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ)
 • každé ráno a večer se sprchovat střídavě teplou vodou (po dobu
  60 sekund) a studenou vodou (po dobu 20 sekund), provést stimulační automasáž sisalovou rukavicí nebo kartáčem - především lýtek, stehen, hýždí, boků a břicha - a poté do pokožky vmasírovat anticelulitidové přípravky (aplikovat jen lokálně, nanášet plynulými dlouhými tahy směrem k srdci); zvýšené odbourávání podkožních tuků stimulovat termozábaly (minimálně 1 - 2x týdně) - nevhodné jsou horké koupele, sauna a silné sluneční záření, včetně solária
 • před cvičením nebo před anticelulitidovým či lymfodrenážním ošetře-
  ním si nedávat větší jídlo (jinak bude tělo muset pracovat na trávení a důkladně se neuvolní); co nejdříve po cvičení nebo po anticelulitido-
  vém či lymfodrenážním ošetření vypít sklenici čisté vody (aby se tělo mohlo detoxikovat) a alespoň hodinu poté nejíst (neboť metabolismus - zvýšený pohybovou aktivitou organismu - odbourává tuky, ale
  při příjmu potravy ho přeruší a začne místo toho zpracovávat a ukládat živiny); nikdy nepít alkohol a neužívat drogy, ani psychotropní látky
 • doporučovanou energetickou hodnotu a skladbu stravy je třeba předem zkonzultovat s výživovým poradcem či dietologem (s ohledem na zdravotní stav jedince) !
 • denní energetický příjem je vhodné snižovat postupně - průměrně vždy o 1000KJ týdně - až na minimální hranici pro redukci tělesné hmotnosti, která je u žen = 3960KJ a u mužů = 5760KJ (pod tuto hranici by denní energetický příjem nikdy neměl klesnout bez doporu-
  čení a dozoru odborníka)
 • strava musí být vždy esteticky upravená, chutná, jednoduchá a rychlá na přípravu
 • zároveň je třeba dbát na to, aby strava byla pestrá a obsahovala všechny potřebné živiny (bílkoviny, sacharidy, uhlovodany a tuky) a další důležité minerální látky, stopové prvky, omega-3 nenasycené mastné kyseliny, vlákninu a vitamíny - preferovat syrové ovoce, zeleninu, brambory, rýži, luštěniny, celozrnné obiloviny, ryby, netučnou drůbež, libové telecí, hovězí a vepřové maso, čisté zeleninové a masové vývary, rostlinné tuky, nízkotučné mléko, jogurty, tvarohy, sýry a zakysané mléčné výrobky; omezit jednoduché cukry, kompoty, džemy, zeleninu nakládanou v sladkokyselém nálevu, pšeničné výrobky, bílé pečivo, těstoviny, tučné maso, vnitřnosti, uzeninu, živočišné tuky, smetanu a smetanové výrobky
 • 1× týdně je možné zařadit tzv. odlehčovací den - tj. konzumovat pouze ovoce nebo zeleninu, a to v množství přibližně 2,5 kg na den (při dodržování pitného režimu); nikdy však nehladovět
 • velice důležité je dodržovat optimální pitný režim, což představuje denně vypít 2-3 litry čisté pramenité vody, neslazených bylinných čajů nebo ovocných a zeleninových šťáv
 • ráno na lačno vypít sklenici neperlivé vody se šťávou z 1 citrónu a
  1 pomeranče (aby se účinně nastartoval metabolismus)
 • během redukce tělesné hmotnosti nepít kávu, colu a alkohol, neužívat drogy, psychotropní látky, ani bolest tišící léky (protože toxikují organismus a zatěžují játra)
 • nikdy se nesnažit redukovat tělesnou hmotnost pod její kritický bod, hubnout pomalu - zdravý je úbytek 0,5 - 1 kg tělesné hmotnosti za týden; při větším úbytku hmotnosti dochází velmi často k tzv.
  jo-jo efektu (= po přerušení redukce a návratu k původnímu stylu stravování se úbytek tělesné hmotnosti opět nabere zpět)
 • všechny změny musí být postupné, celkové a dlouhodobé (nejlépe trvalé) - k úspěšné redukci hmotnosti je třeba velké cílevědomosti a trpělivosti !!

| Nahoru |
| Historie a současnost masáží | Doteky a masáže | Kontraindikace masáží |

ÚVODEM ** O MNĚ ** VZDĚLÁNÍ ** STUDIUM ** LICENČNÍ DIPLOMY, OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY ** ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ ** PRAXE
AKTUÁLNĚ POSKYTOVANÉ MASÉRSKÉ SLUŽBY ** POUŽÍVANÉ PŘÍPRAVKY (ZNAČKY TĚLOVÉ KOSMETIKY) ** DOPORUČENÁ LITERATURA ** MASÁŽNÍ SALÓN
ADRESA A DOPRAVNÍ SPOJENÍ ** UPOZORNĚNÍ ** ORIENTACE ** GPS ** PARKOVÁNÍ ** MHD ** ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKTY ** ** WEB ** MAIL ** TELEFON
PROVOZNÍ DOBA ** VOLNO / ZAVŘENO ** PROVOZNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ** SMLUVNÍ VZTAH ** KOMUNIKACE ** REZERVACE ** NÁVŠTĚVA ** INFORMOVANÝ SOUHLAS
ÚHRADA ** PŘEDPLATNÉ ** OSTATNÍ USTANOVENÍ ** REKLAMACE ** ÚČINNOST ** CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** ZÁKLADNÍ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** PODROBNÝ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** SPECIÁLNÍ KOMBINOVANÁ OŠETŘENÍ ** INTUITIVNÍ OŠETŘENÍ
REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE ** RELAXAČNÍ MASÁŽE ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** DRUHY MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** REKONDIČNÍ MASÁŽE ** ŠVÉDSKÁ KLASICKÁ MASÁŽ ** SPORTOVNÍ MASÁŽ ** TĚHOTENSKÁ MASÁŽ
SENIORSKÁ MASÁŽ ** DĚTSKÁ MASÁŽ ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** BREUSSOVA MASÁŽ ** MĚKKÉ TECHNIKY A MÍČKOVÁNÍ ** MOXOVÁNÍ
BAŇKOVÁNÍ ** GUA-SHA ** DORNOVA METODA ** JEMNÉ MOBILIZACE ** SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE A PLOVOUCÍ TECHNIKA ** MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ DRENÁŽ
ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ ** REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ ** KINEZIOLOGICKÝ TAPING ** REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE
ŠPANĚLSKÁ ČAKROVÁ MASÁŽ ** MASÁŽ DRAHÝMI KAMENY ** ESENCIÁLNÍ ENERGETICKÁ MASÁŽ ** ANTISTRESOVÁ MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ
JAPONSKÁ ZEN-SHIATSU MASÁŽ ** JAPONSKÁ AMMA MASÁŽ VSEDĚ ** INDICKÁ CHAMPI MASÁŽ ** ÁJURVÉDSKÁ MARMA MASÁŽ ** ČÍNSKÁ THUINA MASÁŽ
RELAXAČNÍ MASÁŽE ** AROMA MASÁŽ ** HAVAJSKÁ LOMI-LOMI MASÁŽ ** MASÁŽ HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY
MASÁŽ BYLINNÝMI, SOLNÝMI, RÝŽOVÝMI A KOKOSOVÝMI MĚŠCI ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
REKONDIČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** REVITALIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** HARMONIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK
RELAXAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** ZÁJMOVÉ MASÉRSKÉ KURZY ** PORADENSTVÍ V OBORU MASÉRSKÝCH SLUŽEB
MASÁŽE ** DOTEKY A MASÁŽE ** HISTORIE A SOUČASNOST MASÁŽÍ ** KONTRAINDIKACE MASÁŽÍ ** DOPORUČENÍ PŘED A PO MASÁŽI
DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL ** DOPORUČENÍ PŘI REDUKCI TĚLESNÉ HMOTNOSTI ** ANATOMIE LIDSKÉHO TĚLA ** LIDSKÉ TĚLO ** KOSTRA ** SVALY
NERVY ** KREV ** MÍZA ** DÝCHÁNÍ ** TRÁVENÍ ** VYLUČOVÁNÍ ** ŽLÁZY ** KŮŽE ** ROZMNOŽOVÁNÍ ** BIOENERGIE LIDSKÉHO TĚLA ** AURA ** NÁDÍ
PRÁNA ** ELEMENTY ** MERIDIÁNY ** ČAKRY ** KUNDALINÍ ** AROMATERAPIE ** KRYSTALOTERAPIE
OČISTNÉ A OCHRANNÉ AFIRMACE PRO OZDRAVENÍ TĚLA, MYSLI A DUŠE ** CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ ** CVIČENÍ PRO HARMONIZACI ORGANISMU
CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ A DRŽENÍ TĚLA ** CVIČENÍ PRO EFEKTIVNÍ PROTAŽENÍ A POSÍLENÍ HYBNÝCH SVALŮ
CVIČENÍ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY ** FOTOGALERIE ** BANNER ** LOGO ** QR CODE