Důležité!

Se souhlasem vlády ČR od úterý 4.5.2021 obnovujeme činnost provozovny masážního salonu v režimu 1 na 1!
Jsme připraveni dostát všem hygienickým nařízením a doporučením.
Od návštěvníků budeme muset - dočasně - požadovat nejenom krytí obličeje respirátorem a dezinfekci rukou,
ale i doložení jejich negativity na SARS-CoV-2
. Prosíme, počítejte s tím.

V případě komplikací nebo nemožnosti dodržet sjednaný termín či při potřebě domluvit si termín nový nás informujte s dostatečným předstihem, abychom si mohli smysluplně a účelně upravit své aktuální pracovní plány.
Upřednostňujeme mailovou komunikaci.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

Vaše masérka Alena Malovcová

Vážení zákazníci,
připravuji pro Vás nové webové stránky pro pohodlné prohlížení mé prezentace na Vašich mobilních zařízeních. Realizace si vyžádá trochu času a úsilí, proto Vás prosím o dočasnou shovívavost, pokud by snad tyto současné stránky nebyly ve všech ohledech zcela přesné
(poslední aktualizace proběhla v dubnu 2021). Omlouvám se Vám za způsobené komplikace a jsem připravena Vám případné nesrovnalosti objasnit - mailem, SMS zprávou, telefonicky nebo osobně. Děkuji za pochopení! Malovcová

DRUHY MASÉRSKÝCH SLUŽEB

MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ

ZÁJMOVÉ MASÉRSKÉ KURZY
VÝUKA REKONDIČNÍCH A RELAXAČNÍCH MASÁŽÍ - TEORIE / PRAXE

 • DOTEK je specifický způsob kontaktu a komunikace, který napomáhá k citlivějšímu vnímání a reagování na potřeby lidského těla, k rozvíjení schopnosti empatie, k nalezení vlastní identity, k vybudování si sebedůvěry, pocitu jistoty, spokojenosti, štěstí a žádoucnosti a k obnovení životní síly
 • dotek je instinktivním vyjádřením pocitů v mezilidských vztazích a záležitostí vzájemného sdílení prožitků
 • systematicky prováděné doteky (masáž) jsou účinným nástrojem dotekové komunikace a nejjednodušším způsobem léčby; na nejvyšší úrovni mohou představovat určitou formu meditace
 • MASÁŽ ve svém důsledku obnovuje rovnováhu fyzického a psychického zdraví jedince a pozitivně ovlivňuje všechny aspekty života - přináší harmonii, radost i užitek
 • moderní masážní postupy jsou kombinací účinných speciálních technik východní a západní medicíny, léčitelského umění a osobitého „rukopisu“ terapeuta a individuálních potřeb ošetřované osoby
 • osobně se masážemi zabývám již od roku 1991 - postupně jsem se naučila a v praxi vyzkoušela více jak 20 druhů různých masážních technik a postupů; nejúčinnější masážní hmaty jsem poté spojila do jednoho celku a vytvořila si tak vlastní autorskou masáž, kterou bych Vám (ve zjednodušené verzi) ráda předala formou zájmových masérských kurzů
 • výuka je rozdělena do 3 bloků a 3 samostatných návštěv - MASÁŽ ZAD a ŠÍJE, MASÁŽ DOLNÍCH KONČETIN a HÝŽDÍ, MASÁŽ HORNÍCH KONČETIN, BŘICHA, HRUDNÍKU, HLAVY a OBLIČEJE a to na té-
  ma REKONDIČNÍ a RELAXAČNÍ MASÁŽE - které na sebe volně navazují a dohromady tvoří komplexní masáž (absolvování všech částí není povinné; můžete si zvolit jen ta témata, která Vás nejvíce zajímají
  - výuku tomu přizpůsobím)
 • v teoretické části masérských kurzů Vám objasním některé zákonnitosti fungování lidského těla, na které bude třeba brát zřetel během masírování, seznámím Vás s důležitými doporučeními a s kontraindikacemi masáží (vzhledem ke zdravotnímu stavu ošetřované osoby), vysvětlím Vám rozdíly mezi jednotlivými masérskými technikami a s tím souvisejícím různým přístupem maséra
 • v praktické části masérských kurzů Vám názorně předvedu, jak se mají správně provádět základní masérské hmaty, jaká pravidla je u toho potřeba dodržovat a naučím Vás základním masérským postupům; společně se pak soustředíme na osvojování správných masérských návyků a dovedností, což bude z kurzu nejdůležitější a bude tomu věnováno nejvíce času
 • v případě zájmu Vám ukáži sestavu cviků pro maséry - vhodnou pro efektivní protažení a posílení hybných svalů, pro zklidnění mysli, zvýšení vnitřního soustředění a „vyladění“ se na masírovaného
 • zájmové masérské kurzy jsou koncipovány pro malé 2-3 členné skupiny lidí (rodina, přátelé, kolegové, ...), kteří se masáže chtějí naučit pouze pro svou osobní potřebu a dále je zamýšlejí praktikovat jen v soukromém životě (na vlastní zodpovědnost) - tomu je podřízen i rozsah sdělovaných vědomostí a vyučovaných dovedností, protože pro profesionální provádění masérských služeb je potřeba mít podstatně více znalostí (studium musí být podrobnější a praxe dlouhodobější než nabízí tento zájmový kurz); další rozšiřování znalostí je pochopitelně nepovinné, i když žádoucí
 • v návaznosti na absolvované základní masérské kurzy nabízím možnost jednorázových praktických nebo teoretických konzultací za účelem zopakování si dříve probíraného tématu nebo jeho dalšího rozšíření; pokud by účastníci kurzů později projevili zájem o vyšší odborné vzdělání a o získání masérské licence, ráda jim poskytnu další potřebné informace a předám kontakty na školy a zařízení, působící v této oblasti v rámci ČR
 • v případě potřeby mohou ke mě přijít pro radu v oboru masérských služeb také soukromé osoby z řad laické veřejnosti - ráda jim poskytnu informace např. o vhodnosti masáží a používaní různých masážních prostředků či pomůcek, případně zodpovím libovolné dotazy týkající se běžné masérské problematiky; pokud bych některé dotazované téma podrobněji neznala či zcela neporozuměla danému dotazu, pokusím se dodatečně zjistit potřebné náležitosti nebo předám kontakty na firmy a odborníky, působící v této oblasti v rámci ČR
 • nabízím též možnost individuálního řešení (náplně kurzu) podle Vaše-
  ho přání a dosavadních znalostí.

| Cena kurzu | Nahoru|

PORADENSTVÍ V OBORU MASÉRSKÝCH SLUŽEB
ODBORNÉ MASÉRSKÉ KONZULTACE - TEORIE / PRAXE

 • na základě vlastních dlouholetých profesních zkušeností, zákonných nařízení a informací z veřejně dostupných zdrojů poskytuji následující teoretické i praktické PORADENSTVÍ v oboru masérských služeb, a to na téma
  • - BĚŽNÁ MASÉRSKÁ PROBLEMATIKA (konzultace jsou určeny
     pro laickou veřejnost)
  • - ZOPAKOVÁNÍ ČI ROZŠÍŘENÍ DOSAVADNÍCH MASÉRSKÝCH ZNALOSTÍ
     A DOVEDNOSTÍ (konzultace jsou určeny zejména pro absolventy
     zde pořádaných zájmových masérských kurzů)
  • - ZÁKONNÉ A LEGISLATIVNÍ POVINNOSTI PODNIKATELE
     V OBORU MASÉRSKÝCH SLUŽEB (konzultace jsou určeny hlavně
     pro začínající profesionální maséry)
 • poradím Vám s výběrem pro Vás vhodného druhu masáže či masážního výrobku (s ohledem na Váš zdravotní stav)
 • zprostředkuji Vám prodej masážních prostředků, pomůcek a dalšího zboží masérského sortimentu
 • zpracuji pro Vás odborné masérské materiály a studie
 • doporučím Vám kvalitní odbornou masérskou literaturu
 • naučím Vás automasáž či energetické cvičení (vhodné nejen pro ma-
  séry)
 • zopakuji či hlouběji s Vámi proberu již dříve probíraná masérská témata - teoretické znalosti i praktické masérské dovednosti
 • poskytnu Vám další potřebné informace a předám kontakty na akredi-tované masérské školy a zařízení, působící v rámci ČR, v nichž můžete získat hlubší odborné vzdělání a následně začít podnikat v oboru masérských služeb
 • doporučím Vám k prostudování některé důležité zákony, zákoníky, vyhlášky, ustanovení, předpisy, pokyny a normy (včetně jejich novel a příloh), které se Vás budou týkat
 • poskytnu Vám seznam úřadů, institucí státní správy a dalších firem, které by Vám mohli pomoci při realizaci všech potřebných kroků k úspěšnému rozjetí podnikání a následně i k celému zdárnému průběhu Vašeho dalšího profesního života (aktualizováno pro Králové-
  hradecký kraj)
 • upozorním Vás na nezbytné legislativní a administrativní úkony, nutné pro zřízení živnostenského oprávnění
 • připomenu Vám další zákonné povinnosti vůči jednotlivým státním a soukromým organizacím a firmám, které budete mít v průběhu provozování živnosti
 • poradím Vám, jaké náležitosti musí splňovat Vaše provozovna a její provozní řád, co si budete muset ohlídat a jaké smlouvy budete muset následně uzavřít
 • řeknu Vám, na co všechno budete muset vynaložit finanční prostředky, jak si vypočítáte kalkulaci cen a jak by měla vypadat Vaše účetní evidence
 • pomohu Vám zorientovat se v reklamě a připravit slevovou akci
 • zdůrazním Vám hlavní zásady komunikace se zákazníky
 • pokud bych některou dotazovanou problematiku podrobněji neznala či zcela nerozuměla tématu Vašeho dotazu, pokusím se dodatečně zjistit potřebné náležitosti nebo Vám předám kontakty na firmy a odborníky, působící v této oblasti v rámci ČR
 • nabízím též možnost individuálního řešení (náplně konzultace) podle Vašeho přání a dosavadních znalostí

| Cena konzultace | Nahoru|

ÚVODEM ** O MNĚ ** VZDĚLÁNÍ ** STUDIUM ** LICENČNÍ DIPLOMY, OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY ** ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ ** PRAXE
AKTUÁLNĚ POSKYTOVANÉ MASÉRSKÉ SLUŽBY ** POUŽÍVANÉ PŘÍPRAVKY (ZNAČKY TĚLOVÉ KOSMETIKY) ** DOPORUČENÁ LITERATURA ** MASÁŽNÍ SALÓN
ADRESA A DOPRAVNÍ SPOJENÍ ** UPOZORNĚNÍ ** ORIENTACE ** GPS ** PARKOVÁNÍ ** MHD ** ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKTY ** ** WEB ** MAIL ** TELEFON
PROVOZNÍ DOBA ** VOLNO / ZAVŘENO ** PROVOZNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ** SMLUVNÍ VZTAH ** KOMUNIKACE ** REZERVACE ** NÁVŠTĚVA ** INFORMOVANÝ SOUHLAS
ÚHRADA ** PŘEDPLATNÉ ** OSTATNÍ USTANOVENÍ ** REKLAMACE ** ÚČINNOST ** CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** ZÁKLADNÍ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** PODROBNÝ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** SPECIÁLNÍ KOMBINOVANÁ OŠETŘENÍ ** INTUITIVNÍ OŠETŘENÍ
REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE ** RELAXAČNÍ MASÁŽE ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** DRUHY MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** REKONDIČNÍ MASÁŽE ** ŠVÉDSKÁ KLASICKÁ MASÁŽ ** SPORTOVNÍ MASÁŽ ** TĚHOTENSKÁ MASÁŽ
SENIORSKÁ MASÁŽ ** DĚTSKÁ MASÁŽ ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** BREUSSOVA MASÁŽ ** MĚKKÉ TECHNIKY A MÍČKOVÁNÍ ** MOXOVÁNÍ
BAŇKOVÁNÍ ** GUA-SHA ** DORNOVA METODA ** JEMNÉ MOBILIZACE ** SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE A PLOVOUCÍ TECHNIKA ** MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ DRENÁŽ
ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ ** REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ ** KINEZIOLOGICKÝ TAPING ** REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE
ŠPANĚLSKÁ ČAKROVÁ MASÁŽ ** MASÁŽ DRAHÝMI KAMENY ** ESENCIÁLNÍ ENERGETICKÁ MASÁŽ ** ANTISTRESOVÁ MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ
JAPONSKÁ ZEN-SHIATSU MASÁŽ ** JAPONSKÁ AMMA MASÁŽ VSEDĚ ** INDICKÁ CHAMPI MASÁŽ ** ÁJURVÉDSKÁ MARMA MASÁŽ ** ČÍNSKÁ THUINA MASÁŽ
RELAXAČNÍ MASÁŽE ** AROMA MASÁŽ ** HAVAJSKÁ LOMI-LOMI MASÁŽ ** MASÁŽ HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY
MASÁŽ BYLINNÝMI, SOLNÝMI, RÝŽOVÝMI A KOKOSOVÝMI MĚŠCI ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
REKONDIČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** REVITALIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** HARMONIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK
RELAXAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** ZÁJMOVÉ MASÉRSKÉ KURZY ** PORADENSTVÍ V OBORU MASÉRSKÝCH SLUŽEB
MASÁŽE ** DOTEKY A MASÁŽE ** HISTORIE A SOUČASNOST MASÁŽÍ ** KONTRAINDIKACE MASÁŽÍ ** DOPORUČENÍ PŘED A PO MASÁŽI
DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL ** DOPORUČENÍ PŘI REDUKCI TĚLESNÉ HMOTNOSTI ** ANATOMIE LIDSKÉHO TĚLA ** LIDSKÉ TĚLO ** KOSTRA ** SVALY
NERVY ** KREV ** MÍZA ** DÝCHÁNÍ ** TRÁVENÍ ** VYLUČOVÁNÍ ** ŽLÁZY ** KŮŽE ** ROZMNOŽOVÁNÍ ** BIOENERGIE LIDSKÉHO TĚLA ** AURA ** NÁDÍ
PRÁNA ** ELEMENTY ** MERIDIÁNY ** ČAKRY ** KUNDALINÍ ** AROMATERAPIE ** KRYSTALOTERAPIE
OČISTNÉ A OCHRANNÉ AFIRMACE PRO OZDRAVENÍ TĚLA, MYSLI A DUŠE ** CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ ** CVIČENÍ PRO HARMONIZACI ORGANISMU
CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ A DRŽENÍ TĚLA ** CVIČENÍ PRO EFEKTIVNÍ PROTAŽENÍ A POSÍLENÍ HYBNÝCH SVALŮ
CVIČENÍ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY ** FOTOGALERIE ** BANNER ** LOGO ** QR CODE