Důležité!

Se souhlasem vlády ČR od úterý 4.5.2021 obnovujeme činnost provozovny masážního salonu v režimu 1 na 1!
Jsme připraveni dostát všem hygienickým nařízením a doporučením.
Od návštěvníků budeme muset - dočasně - požadovat nejenom krytí obličeje respirátorem a dezinfekci rukou,
ale i doložení jejich negativity na SARS-CoV-2
. Prosíme, počítejte s tím.

V případě komplikací nebo nemožnosti dodržet sjednaný termín či při potřebě domluvit si termín nový nás informujte s dostatečným předstihem, abychom si mohli smysluplně a účelně upravit své aktuální pracovní plány.
Upřednostňujeme mailovou komunikaci.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

Vaše masérka Alena Malovcová

Vážení zákazníci,
připravuji pro Vás nové webové stránky pro pohodlné prohlížení mé prezentace na Vašich mobilních zařízeních. Realizace si vyžádá trochu času a úsilí, proto Vás prosím o dočasnou shovívavost, pokud by snad tyto současné stránky nebyly ve všech ohledech zcela přesné
(poslední aktualizace proběhla v dubnu 2021). Omlouvám se Vám za způsobené komplikace a jsem připravena Vám případné nesrovnalosti objasnit - mailem, SMS zprávou, telefonicky nebo osobně. Děkuji za pochopení! Malovcová

ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE

BREUSSOVA MASÁŽ

 • je to bezbolestná tlaková masáž meziobratlových plotének a nervů
  v oblasti páteře, kterou vytvořil rakouský léčitel a expert na přírodní medicínu Rudolf Breuss (1899 - 1990)
 • provádí se jako samostatná preventivní masáž, jako součást zdravotně-regeneračního ošetření - v kombinaci s jinými masážními technikami a pomocnými metodami (např. s MĚKKÝMI TECHNIKAMI, MÍČKOVÁNÍM, MOXOVÁNÍM, BAŇKOVÁNÍM či GUA-SHOU) nebo jako uvolňovací a přípravná technika před různými metodami odblokování pohybového aparátu (např. před DORNOVOU METODOU)
 • masíruje se speciálními, energetizujícími, velmi jemnými a pomalými masážními hmaty vedenými přímo po páteři, jejich vzpřimovačích
  a povrchových svalech za pomoci jemného tahu
 • používá se olivovo-třezalkový olej, který zabraňuje vysychání meziobratlových plotének (pozor: třezalkový olej obsahuje hypericin, který může u citlivých lidí se světlou pletí vyvolat fotosenzibilitu, svědění nebo skvrny na kůži, proto se nedoporučuje pobyt na slunci nebo v soláriu minimálně 24 hodin po masáži!) a osmotický hedvábný papír, který z meziobratlových plotének odstraňuje nečistoty; postupným přikládáním rukou dochází k magnetizování
 • BREUSSOVA MASÁŽ přináší výraznou fyzickou a psychickou úlevu
 • působí na pohybový aparát i na nervový systém
 • zbavuje svalových bolestí zad
 • zmírňuje svalovou disbalanci (stav, kdy antagonistické svaly vzájemně působící proti sobě - flexor a extenzor - jsou v nerovnováze; zpravidla je jeden sval ochablý a druhý zkrácený; současně dochází k nerovno-
  měrnému zatížení kloubů, k jejich blokádám a degenerativním změnám)
 • uvolňuje a regeneruje meziobratlové ploténky (pružné destičky sloužící k odpružení a rotaci páteře a k tlumení nárazů, kterým je páteř vystavena při pohybu)
 • upravuje špatné držení těla a vyrovnává celkovou statiku organismu
 • zlepšuje krevní oběh, látkovou výměnu a vylučování moči
 • cíleně vyrovnává energie, především v oblasti meridiánu ledvin a mo-
  čového měchýře
 • odstraňuje tělesné i energetické blokády
 • je protizánětlivá
 • působí antidepresivně - zmenšuje tělesnou reakci na stres a pomáhá při odstraňování hlubokých psychických problémů
 • POZOR: po tomto ošetření by jste se neměli opalovat - prosím, počítejte s tím
 • doporučení: pravidelně 2 - 3 x měsíčně (opakovat minimálně 5 x)
 • nabízím též možnost individuálního řešení podle Vašeho přání a zdra-
  votního stavu.

MĚKKÉ TECHNIKY A MÍČKOVÁNÍ

 • jsou to pomocné hmatové techniky manuální fyzikální terapie (FYZIOTERAPIE), které šetrně obnovují přirozenou hybnost a vitalitu organismu, zejména pak optimalizují citlivost, pružnost, protažitelnost a vzájemnou posunlivost jednotlivých měkkých tkání - kůže, podkoží, fascií a svalů (hlazením, řasením, protahováním, protlačováním); používají se samostatně (nejčastěji místo KLASICKÉ MASÁŽE), v kombinaci s jinými masážními technikami (např. s BREUSSOVOU MASÁŽÍ) nebo jako příprava na manipulace (např. JEMNÉ MOBILIZACE)
 • mezi MĚKKÉ TECHNIKY (správněji: techniky měkkých tkání - TMT) patří např.
  • - dermální (kožní) indukce - metoda anglického neurologa MUDr. Hen-
     ryho Heada (1861 - 1940)
   • - při receptivním vyšetření (volným přiložením ruky a pasivním
      vnímáním podnětů) nacházíme na kůži tzv. Headovy hyper-
      algetické zóny
    - HAZ - se změněnou citlivostí, zvýšeným
      tuhým odporem a sníženou protažitelností (motilitou);
      obvykle vznikají při onemocněních vnitřních orgánů
   • - v místě patologické bariéry uchopíme kůži, vyvineme mírný
      tah (předpětí) mezi palci nebo mezi celými dlaněmi, vyvolá-
      me kožní reakci (indukci) a počkáme si na moment uvolnění
      (release), tzv. fenomén tání, čímž dojde k normalizaci funkce
  • - myofasciální trakce - metoda německých terapeutek J. Leubeové-
     Teirichové a E. Dickeové, amerického lékaře MUDr. C. Kibblera a
     dalších
   • - při palpačním vyšetření (pohmatem) nacházíme v podkoží
      uzlovité či vřetenovité zatvrdliny, tzv. myogelózy se zvý-
      šenou bolestivostí, trvalým napětím (spazmy) a degenera-
      tivními změnami podkoží; obvykle vznikají v důsledku
      nesprávného držení těla, nečinnosti, strnulých poloh,
      jednostranného či dlouhodobého fyzického přetěžování,
      po úrazech, při svalovém revmatismu, psychických
      onemocněních nebo v těžkých stresových situacích
   • - v místě patologické bariéry uchopíme podkožní řasu myofasci-
      ální tkáně (fascie svalu), vyvineme mírný tlak palci střídavě
      proti ukazováčkům a proti prostředníčkům, ošetřovanou tkáň
      natáhneme do požadovaného fyziologického směru (provede-
      me trakci) a počkáme si na moment uvolnění (release), tzv.
      fenomén tání, čímž dojde k normalizaci funkce - poté se
      posuneme dál
  • - míčková facilitace (míčkování) - metoda české fyzioterapeutky Zdeny
     Jebavé (* 1946)
   • - jedná se o podpůrnou léčbu ortopedických, neurologických,
      alergických, astmatických a průduškových onemocnění
      (předpokladem úspěchu je pravidelnost jejího provádění)
   • - technika využívá stlačení (komprese) a následného uvolnění
      (release) ošetřovaného podkožního úseku, které se provádějí
      molitanovými facilitačními míčky různých velikostí
      (o průměru 2-9 cm) - koulením nebo vytíráním; reflexně
      dochází ke snížení svalového napětí a dechové frekvence,
      k usnadnění nervové aktivity (facilitace) v ošetřovaném
      místě, k pozitivnímu ovlivnění činnosti vnitřních orgánů a
      k povzbuzení imunitního systému
  • - ischemická komprese - metoda amerických lékařů MUDr. Janet Greame
     Travellové (17.12.1901 - 1.8.1997), MUDr. Lois Statham Simonsové
     (1934 - 2004) a MUDr. Davida Goodmana Simonse (7.7.1922 - 5.4.2010)
   • - při palpačním vyšetření (pohmatem) nacházíme na povrchu
      (fasciích) svalů tuhá a bolestivá místa (Taut Band) se zvýše-
      ným svalovým napětím, utlačovanými nervy, zhoršeným
      prokrvováním (ischemie) a dalšími vegetativními změnami,
      které vedou k omezení kloubní pohyblivosti, svalové síly a
      následně k poruše (dysfunkci) svalové činnosti; obvykle
      vznikají z mechanického poškození nebo z akutního či
      chronického přetížení svalu
   • - drážděním myofasciálních spoušťových bodů, tzv. Trigger
      Points
    - TRPs - na ztuhlých měkkých tkáních dochází ke sva-
      lovým bolestem (Spot Tenderness), křečím, záškubům (Twitch
      Response) a úhybným reakcím klienta (Jump Sing), oblast se
      vyznačuje zvýšenou potivostí, přičemž ztuhlost a léze
      (poranění, trauma) se postupně řetězově šíří do vzdálených
      míst (Reffered Pain); jediným účinným řešením je aktivace
      těchto bodů - střídavě silnějším a slabším tlakem (kompresí)
      proti kosti - s následným hlubokým uvolněním svalu za součin-
      nosti se správným dýcháním (případně i s aplikací vlhkého
      tepla), čímž dojde k překrvení (hyperémii) ošetřované oblasti
      a vymizení bolesti (klient cítí již jen tlak)
  • - postizometrická relaxace - PIR - metoda českého neurologa a ortopeda
     prof. MUDr. Karla Lewita, Dr.SC (* 25.4.1916)
   • - technika slouží k uvolnění lokálního napětí (spazmu) a elimi-
      naci bolesti ve svalu; za aktivní spolupráce klienta a správné-
      ho dýchání v jednotlivých pozicích terapeut protahuje oše-
      třovaný segment tzv. dekontrakcí (uvolněním svalu po sta-
      hu), přičemž fáze relaxace je vždy delší než fáze izometrické
      kontrakce
   • - na začátku ošetření klient dosáhne co největšího možného
      protažení daného svalu a dále jeho délku aktivně nemění
      (izometrie), poté proti odporu (lehkému tlaku terapeuta)
      zvýší lokální svalové napětí, čímž provede tzv. izometrickou
      kontrakci - následně dojde k samovolnému svalovému uvolně-
      ní (release) a k protažení ošetřovaného segmentu; nový
      pohyb vychází vždy z již dosažené polohy (nevracíme se
      do výchozího postavení); cyklus opakujeme 3-5 x (dokud je
      efektivně zvyšován rozsah pohybu během relaxace)
  • - antigravitační relaxace - AGR - metoda slovenského lékaře MUDr. Ľudo-
     víta Zbojana
   • - technika je modifikací postizometrické relaxace - s tím roz-
      dílem, že během fáze izometrické kontrakce i fáze relaxace
      se zde (místo lehkého tlaku terapeuta) využívá silového
      působení zemské přitažlivosti (gravitace) ošetřovaného
      segmentu, přičemž se obě fáze úměrně prodlužují - fáze
      relaxace zůstává vždy delší než fáze izometrické kontrakce
   • - na začátku ošetření klient dosáhne co největšího možného
      protažení daného svalu a dále jeho délku aktivně nemění
      (izometrie), poté proti odporu (gravitaci) zvýší jeho svalové
      napětí, čímž provede tzv. izometrickou kontrakci - následně
      dojde k samovolnému svalovému uvolnění (release) a k pro-
      tažení ošetřovaného segmentu; nový pohyb vychází vždy z již
      dosažené polohy (nevracíme se do výchozího postavení);
      cyklus opakujeme 3-5 x (dokud je efektivně zvyšován rozsah
      pohybu během relaxace - řídí se pocitem bolesti nebo napětí
      ve svalu)
  • - postfacilitační inhibice - PFI
   • - technika slouží k protažení celého svalu nebo svalových
      řetězců; za aktivní spolupráce klienta, správného dýchání a
      doprovodného pohybu očí v jednotlivých pozicích terapeut
      protahuje ošetřovanou lokalitu do opačného směru, přičemž
      fáze inhibice je vždy delší než fáze facilitace
   • - na začátku ošetření klient vyvine co největší možné napětí
      (stah) v daném svalu nebo svalovém řetězci, čímž se lokalita
      inervuje (nastane tzv. facilitace izometrickou kontrakcí),
      poté všechny na pohybu zúčastněné svalové a vazivové
      struktury samovolně uvolní - následně dojde k jejich pasivní-
      mu protažení (inhibici) do opačného směru; nový pohyb
      vychází vždy z již dosažené polohy (nevracíme se do výcho-
      zího postavení); cyklus opakujeme 3-5 x (dokud je efektivně
      zvyšován rozsah pohybu během inhibice)
 • MĚKKÉ TECHNIKY se provádějí na sucho nebo s použitím masážních pudrů, postupuje se od povrchových vrstev k hlubším - terapeut pracuje svými prsty, dlaněmi, předloktími, lokty či klouby, způsobuje nejdříve povrchovou kožní stimulaci, poté hluboké podkožní a myofasciální dráždění, čímž spouští biochemické reakce uvnitř měkkých tkání, přímo ovlivňuje jejich strukturu a nepřímo působí i na činnost vnitřních orgánů
 • účinek terapie se může prohloubit a zefektivnit např. teplými obklady, prohřívacími zábaly, soluxem či jinými světelnými terapiemi aplikovanými před měkkými technikami, dále magnetoterapií, elektrostimulací, vysokofrekvenční terapií, ultrazvukem, laserem, akupresurou, kineziotapingem či v indikovaných případech nošením ortéz nebo bandáží
 • v závislosti na přetížení dané svalové partie, intenzitě poškození tkání a délce trvání onemocnění, může být technika pro klienta různě bolestivá - po ošetření může vnímat teplo nebo píchání jako jehličkami, může se cítit unavený, vzácně až vyčerpaný (je to znamením, že tělo reaguje na nové biochemické impulzy, ale poměrně rychle to odezní); po dobu několika následujících dní se doporučuje větší příjem tekutin (vody)
 • metoda je přísně individuální, proto nelze přesně odhadnout, zda a za jak dlouho bude rozdíl patrný (nedojde-li ke změně ani po 5 ošetře-
  ních, je třeba dále zkoumat, zda za potížemi nestojí hlubší emocionální problémy nebo špatné pohybové stereotypy, které vyvolávají nesprávnou polohu obratlů a kloubů); klient by si měl být vědom své spoluodpovědnosti za svůj zdravotní stav - k tomu, aby byly účinky trvalé, je nutné provádět samostatná jednoduchá zdravotní cvičení, odstranit všechny nesprávné pohybové a výživové návyky a dodržovat pitný režim (za dostatečné množství tekutin se považuje 0,03 litru násobeno tělesnou hmotností v kg - pokud lékař nedoporučil jinak)
 • MĚKKÉ TECHNIKY účinně řeší potíže s krční, hrudní i bederní páteří a s okolními svaly, MÍČKOVÁNÍ je navíc i podpůrnou léčbou ortopedických, neurologických, alergických, astmatických a průduškových onemocnění
 • nepoužívájí se při nádorových onemocněních, cévních mozkových příhodách, srdečních selháních, při krvácivých, septických, horečnatých a zánětlivých stavech, při virózách, akutním astmatu, zánětu žil, pásovém oparu, otevřených ranách a jiných poraněních kůže, ani po úrazech
 • nedoporučují se praktikovat u žen v době menstruace a v těhotenství
 • nenahrazují rehabilitaci !
 • doporučení: pravidelně 1-2 x týdně (opakovat minimálně 5 x)
 • nabízím též možnost individuálního řešení podle Vašeho přání a zdra-
  votního stavu.

MOXOVÁNÍ

 • je to orientální léčebná terapie, která působením sálavého tepla a kouře na aktivní energetické akupunkturní body (Tsubo, Cubo) či celé energetické akupunkturní dráhy (MERIDIÁNY) nastoluje v těle rovnováhu toku vitální životní energie (Ki, Čchi, Prána), celkově posiluje organismus, utužuje zdraví jedince a prodlužuje délku jeho života
 • MOXOVÁNÍ (IGNIPUNKTURA, MOXIBUCE, POŽEHOVÁNÍ, PŘIPALOVÁNÍ, NAHŘÍVÁNÍ) je součástí tradiční čínské medicíny (TČM) - stejně jako FYTOTERAPIE, BAŇKOVÁNÍ, GUA-SHA, AKUPUNKTURA, MANUPRESURA, ČÍNSKÁ THUINA MASÁŽ a další starobylé tradiční léčebné metody Dálného Východu
 • slovo MOXA pochází z japonštiny (Mo-Kusa = „spálená bylina“), ale samotná technika MOXOVÁNÍ vznikla v Číně v období mezi 9. - 4. stole-
  tím př.n.l. (dle archeologických nálezů ze severu Číny)
 • první historicky doložené písemné zmínky o MOXOVÁNÍ lze nalézt již v díle starověkého čínského lékaře Pien-Čchue (5. století př.n.l.), ale k největšímu rozmachu této techniky dochází až v období mezi 1. sto-
  letím př.n.l. - 2. stoletím n.l.; nejvýznamějšími průkopníky MOXOVÁNÍ jsou čínští lékaři Chua Tchuo (110 - 208 n.l.), Čang Čung-Ťing
  (150 - 219 n.l.), Chuang-Fu Mi (okolo roku 200 n.l.) a další
 • v 6. století n.l. MOXOVÁNÍ proniká do Koreje, v 7. století n.l. do Japonska a teprve v 16. století n.l. do Evropy; postupně dochází k propojování a kombinování tradičních čínských bylinek s MOXOVÁNÍM, BAŇKOVÁNÍM, GUA-SHOU a AKUPUNKTUROU - jako nejúčinnější preventivní i léčebné metody tradiční čínské medicíny
 • v polovině 20. století n.l. se díky vědeckým objevům a moderním technologiím začíná rozvíjet také LASEROVÁ AKUPUNKTURA (Acus-Pungere = „nabodávat jehlou“), která na aktivní energetické akupunkturní body (Tsubo, Cubo) působí polarizovaným a koherentním (tj. rovnoměrně kolísavým) zářením, ale toto ošetření se ukazuje příliš hrubým a jednostranným a mnoho se nepoužívá
 • na rozdíl od klasické AKUPUNKTURY (kterou lze praktikovat pouze tehdy, pokud má tělo dostatek vlastní vitální životní energie - Ki, Čchi, Prána) se MOXOVÁNÍ může použít jak při nedostatku, tak i při nadbytku vlastní vitální životní energie (Ki, Čchi, Prána); navíc díky účinkům použité směsi léčivých bylin a teplu, které (hořením) pomalu a rovnoměrně proniká do hlubších podkožních vrstev, má MOXOVÁNÍ - na biochemické a buněčné úrovni - větší efekt než AKUPUNKTURA
 • další výhodou MOXOVÁNÍ je její jednoduchost - počet aktivních energetických akupunkturních bodů (Tsubo, Cubo), které se ošetřují, činí maximálně 100 - 150 (z celkového počtu 810 známých aktivních a energetických akupunkturních bodů - Tsubo, Cubo, které se aktivují klasickou AKUPUNKTUROU) - proto se MOXOVÁNÍ využívá hlavně k ošetření chronicky nemocných, oslabených a vyčerpaných jedinců
 • MOXOVÁNÍ se provádí tzv. MOXOU, která obsahuje směs sušených, lisovaných, jemně drcených či na prášek umletých bylin - pelyňku černobýlu (používají se především „vlněná“ vlákna ze spodní strany listů a „vata“ z mladých květů) a dalších čínských léčivých bylin, aromaterapeutických látek, živočišného uhlí nebo uhlíku (čím je obsah pelyňku černobýlu vyšší, tím je MOXA kvalitnější); podle složení dělíme MOXY na
  • - kouřivé (čoudící)
   • - čistě pelyňkové
   • - bylinné
  • - nekouřivé (nečoudící)
   • - pelyňkové s příměsí živočišného uhlí nebo uhlíku
   • - bylinné s příměsí živočišného uhlí nebo uhlíku
 • POZOR: MOXU nikdy nenahrazujeme běžnou tabákovou cigaretou (nepřineslo by to požadovaný výsledek)!!
 • MOXY se požívají ve tvaru svitků (doutníků, cigaret), kuželíků, válečků či kuliček nebo ve formě vaty či prášku, a to zcela samostatně nebo s použitím speciálních kovových patron, pouzder (žehliček) či keramických ohřívačů, případně také s použitím akupunkturní jehly (metoda tzv. horké jehly); podle typu použité MOXY rozlišujeme MOXOVÁNÍ
  • - nepřímé
   • - použijeme MOXU ve tvaru svitku (doutníku, cigarety),
      zapílíme a ve vzdálenosti 1 - 3 cm od kůže v místě aktivního
      energetického a akupunkturního bodu MOXU volně držíme,
      krouživě jí pohybujeme nebo jí přibližujeme a oddalujeme
      od kůže v rytmu 1 tahu za 1 sekundu (metoda tzv. ptačího
      zobání
    ) - dle potřeby působíme 1 - 10 minut, dokud nedojde
      k viditelnému prohřátí ošetřovaného místa (až kůže zrůžoví
      nebo zčervená)
   • - použijeme MOXU ve tvaru kuželíku či válečku, položíme ji
      na izolační podložku (např. plátek čerstvého zázvoru, petržele,
      česneku či cibule), MOXU zapálíme a necháme vyhořet
  • - přímé
   • - použijeme MOXU ve tvaru kuželíku, válečku či kuličky,
      položíme ji přímo na kůži v místě aktivního energetického a
      akupunkturního bodu, zapálíme a necháme vyhořet
   • - použijeme MOXU ve tvaru válečku či kuličky nebo ve formě
      vaty či prášku, vložíme ji do speciální kovové patrony, pouzdra
      (žehličky) či keramického ohřívače umístěného na kůži v místě
      aktivního energetického a akupunkturního bodu - existují i
      samolepící - zapálíme a necháme vyhořet
   • - použijeme MOXU ve formě vaty, připevníme ji na rukojeť
      akupunkturní jehly, která je zavedena do aktivního
      energetického a akupunkturního bodu, MOXU zapálíme a
      necháme vyhořet
 • při MOXOVÁNÍ se ohřívají aktivní energetické akupunkturní body (Tsubo, Cubo) i celé energetické akupunkturní dráhy (MERIDIÁNY), čímž se odstraňuje stagnace proudění vitální životní energie (Ki, Čchi, Prána)
 • MOXOVÁNÍ dále podporuje krevní oběh, rozšiřuje cévy a prokrvuje
 • zrychluje látkovou výměnu a střevní peristaltiku
 • uvolňuje svalstvo
 • normalizuje procesy vyčerpání, podráždění a útlumu
 • stabilizuje vegetativní nervový systém
 • zpomaluje pulz a snižuje krevní tlak
 • zvyšuje obranyschopnost (imunitu) organismu
 • má bakteriostatický a bakteriocidní účinek
 • zbavuje pocitu chladu a vlhkosti
 • při MOXOVÁNÍ se pracuje nejdříve na přední a poté na zadní straně těla, u žen se postupuje z levé strany k pravé a u mužů z pravé strany k levé; obvykle se začíná nahoře u hlavy a sestupuje se dolů ke končetinám - případně se MOXUJE směrem od centra těla ke končetinám
 • jinové energetické akupunkturní dráhy (meridián jater, meridián plic, meridián slinivky a sleziny, meridián srdce, meridián ledvin, meridián osrdečníku a meridián přední-střední) se MOXUJÍ opatrněji a kratší dobu, jangové energetické akupunkturní dráhy (meridián žlučníku, meridián tlustého střeva, meridián žaludku, meridián tenkého střeva, meridián močového měchýře, meridián trojitého ohřívače a meridián zadní-střední) se MOXUJÍ razantněji a delší dobu - přičemž působením ve směru toku vitální životní energie se podporuje její aktivace a proti směru toku vitální životní energie se navozuje její stagnace
 • pokud je to možné, pracuje se v teplé místnosti, klient leží v poloze na zádech nebo na břiše a po skončení ošetření zůstane ještě chvíli odpočívat a napije se teplého nealkoholického nápoje
 • ošetření je vždy přísně individuální - v případě nejasností o vhodnosti použití MOXOVÁNÍ je nutno se předem poradit s odborným ošetřujícím lékařem !
 • nelze aplikovat při nádorových a jaterních onemocněních (cirhóza), při cukrovce, při nemocech srdce a krvácivých stavech (purpura, leukémie), při vysokém, nízkém i kolísavém krevním tlaku, zánětech žil a křečových žilách, při poškozených tkáních, otevřených ranách či zánětech, při zvýšených teplotách a horečkách, při psychických a neurologických onemocněních s poruchami vnímání citlivosti a bolestivosti, při extrémním vyčerpání nebo při neznámé či nejasné diagnóze, potížích nebo bolestech !!
 • není vhodnou terapií pro velmi staré lidi a malé děti
 • nedoporučuje se praktikovat u menstruujících a těhotných žen (zvláště v oblasti břicha, beder, kříže, pánve, na dráze sleziny a na akupunkturních bodech TS4, SS6, MM60, MM67, PS4 a ŽL21) !
 • neprovádí se na prsou, lebce a obličeji
 • účinně se doplňuje s FYTOTERAPIÍ, BAŇKOVÁNÍM, GUA-SHOU, AKUPUNKTUROU, MANUPRESUROU či s ČÍNSKOU THUINA MASÁŽÍ
 • nenahrazuje rehabilitaci!
 • doporučení: pravidelně 1 - 2 x týdně (opakovat minimálně 5 x)
 • nabízím též možnost individuálního řešení podle Vašeho přání a zdra-
  votního stavu.

BAŇKOVÁNÍ

 • je to uznávaná metoda zevní a humorální medicíny (stejně jako přikládání pijavic nebo pouštění žilou), která fyzikálně i reflexně ovlivňuje metabolismus a detoxikaci organismu, oživuje všechny tělesné činnosti, prohřívá, prokrvuje a uvolňuje ztuhlé a bolestivé svaly, odstraňuje blokády kloubů, zmírňuje obtíže pohybového, trávicího a dýchacího aparátu a celkově harmonizuje
 • systematicky a léčebně se BAŇKOVÁNÍ (VAKUOTERAPIE) používalo již kolem roku 3000 př.n.l. ve starověké Číně, Egyptě, Mezopotámii, Indii a Řecku, později se rozšířilo na Balkán, do Arábie, Mexika a dalších zemí
 • nejstarším dochovaným písemným dokladem o jeho využití je lékařský rukopis, tzv. Ebersův papyrus z roku 1550 př.n.l.; velkými zastánci BAŇKOVÁNÍ byli také zakladatel středověkého racionálního lékařství Hippokratés z Kósu (460 - 377 př.n.l.) a jeho renesanční následovník Klaudios Galénos, zvaný Galén (129 - 216 n.l.)
 • v českých zemích nastal rozkvět BAŇKOVÁNÍ až v pozdním středověku (16. století n.l.) - tehdy bylo součástí běžně užívaných léčebných postupů; v současné době (21. století n.l.) je BAŇKOVÁNÍ spojováno především s tradiční čínskou medicínou (TČM) a znalostmi toku vitální životní energie (Ki, Čchi, Prána) v lidském těle
 • u zdravého člověka je kůže bez zatvrdlin ve svalech (myogelózy), je volně posunlivá a nebolestivá; jeho vitální životní energie (Ki, Čchi, Prána) rovnoměně a plynule proudí v přesném časovém pořádku po energetických akupunkturních drahách (MERIDIÁNECH), které mají svoji projekci i na povrchu lidského těla v aktivních energetických akupunkturních bodech (Tsubo, Cubo) a přímo souvisejí s jednotlivými částmi těla a životně důležitými orgány
 • při nepravidelném rytmu energetického toku (zpomalení, zrychlení) nebo při jeho přerušení (nedostatek, nadbytek) se na těle objevují bolestivé spoušťové Ashi body, tzv. Trigger Points, a postupně dochází k funkčním a orgánovým změnám - cílem léčení je tedy oživení všech tělesných činností a celková harmonizace organismu
 • při BAŇKOVÁNÍ se k tomu používají VAKUOVÉ BAŇKY, které jsou vyrobené z telecích rohů (Jiaofa), bambusu (Shuiguanfa), keramiky, skla (Shanhuofa), borosilikátu (Dijiufa), tvrzeného plastu, silikonu (Baguanfa), gelu a z dalších materiálů - obvykle jsou kulovitého nebo zvonovitého tvaru s průměrem otvoru 15 - 90 mm; přikládají se na postižená místa, nechávají se působit a poté se odtrhávají nebo se jimi intenzivně a razantně „krokuje“ či jemně a měkce masíruje (přímočaře či krouživě se jimi pohybuje ve směru toku energie) po celé ošetřované ploše
 • podtlaku v baňkách se dosáhne
  • - vyhořením kyslíku uvnitř baňky
   • - ohněm s přidáním malého množství alkoholu
  • - odčerpáním kyslíku z baňky
   • - otevřením šroubového či tlakového ventilu, mechanickou
      pumpou, stiskem a následným uvolněním gumového balónku
      nebo samotné baňky
 • podle intenzity podtlaku a síly sání se rozlišuje
  • - slabé baňkování
   • - je nejšetrnější, tonizační, doplňující nedostatek energie
   • - BAŇKY se přikládají se slabým podtlakem 0,5-1 cuny,
      nechávají se působit 5-10 minut a poté se odtrhávají nebo se
      jimi masíruje
   • - kůže a podkoží je lehce nadzvednuto a vtaženo do baňky,
      dojde k jejímu prokrvení a vyčištění
   • - postižené místo zůstane narůžovělé až načervenalé
   • - ošetření je vhodné pro oslabené jedince, starší osoby a děti
  • - střední baňkování
   • - je stimulující, doplňující nedostatek či odvádějící nadbytek
      energie (dle použité techniky)
   • - baňky se přikládají se středním podtlakem 1,5-2 cuny,
      nechávají se působit 10-20 minut a poté se odtrhávají nebo
      se jimi (po 1-2 minutách působení) „krokuje“ či masíruje
   • - kůže a podkoží je intenzivněji vtaženo do BAŇKY, dojde
      k jejímu prokrvení a vyčištění
   • - postižené místo zůstane načervenalé až nafialovělé, mohou
      se objevit i podkožní hematomy (většinou nejsou provázeny
      bolestivostí a do několika dní zmizí)
   • - ošetření je vhodné pro dospělé a děti starší 7 let
  • - silné baňkování
   • - je nejsilnější, drenující, odvádějící nadbytek energie
   • - BAŇKY se přikládají se silným podtlakem 2,5-3 cuny, nechávají
      se působit 20-30 minut a poté se odtrhávají
   • - kůže a podkoží je silně vtaženo do baňky, dojde k jejímu
      prokrvení a vyčištění
   • - postižené místo zůstane nafialověvé až načernalé, mohou se
      objevit i podkožní hematomy (většinou nejsou provázeny
      bolestivostí a do několika dní zmizí), vzácně také puchýře
   • - ošetření je vhodné pro dospělé a děti starší 14 let
 • podle způsobu provedení se BAŇKOVÁNÍ rozděluje na
  • - suché baňkování (tj. bez narušení integrity kůže a podkoží)
   • - přikládání baněk
   • - „kráčející baňky“ („krokování“)
   • - baňková masáž
  • - mokré baňkování (tj. s použitím teplé vody nebo bylinného odvaru)
   • - vodní baňkování
   • - bylinné baňkování
  • - krvavé baňkování (tj. s narušením integrity kůže a vytlačením
     30-60 ml krve, hnisu, hlenu nebo žluče)
   • - baňkování s akupunkturní jehlou
   • - baňkování s akupunkturní jehlou a moxou
 • vlivem BAŇKOVÁNÍ se odstraňují projevy městnání krve, lymfy a mezitkáňových tekutin, zlepšuje se jejich periferní oběh, vytvářejí se biologicky aktivní látky a následně se aktuvují výměnné a regenerační procesy
 • stimulují se vnitřní orgány
 • dochází k žádoucí úpravě mobility a peristaltice gastrointestinálního traktu
 • podporuje se činnost potních a mazových žláz (vylučování solí, kyseliny mléčné a žlučové, močoviny, acetonu, ...)
 • zvyšuje se elasticita kůže a její odolnost vůči mechanickým a teplotním faktorům
 • aktivují se nervová zakončení a zlepšují se reflexy
 • upravuje se sekrece synoviální tekutiny kloubů a tím se zvyšuje rozsah jejich bezbolestného pohybu
 • odstraňují se spazmy a bolesti svalů
 • harmonizuje se tok životní energie
 • ošetření je vždy přísně individuální - podle typu použitých BANĚK, podle konstituce a zdravotního stavu klienta a podle očekávaného výsledku se volí pro klienta nejvhodnější intenzita podtlaku a způsob provedení - v případě nejasností o vhodnosti použití dané metody BAŇKOVÁNÍ je nutno se předem poradit s odborným ošetřujícím lékařem
 • nelze aplikovat při nádorových a jaterních onemocněních (cirhóza), při nemocech srdce a krvácivých stavech (purpura, leukémie), při vysokém krevním tlaku, zánětech žil a křečových žilách, při poškozených tkáních, otevřených ranách či zánětech, při zvýšených teplotách a horečkách, při extrémním vyčerpání nebo při neznámé či nejasné diagnóze, potížích nebo bolestech !!
 • není vhodnou terapií pro velmi staré lidi a malé děti
 • nedoporučuje se praktikovat u menstruujících a těhotných žen (zvláště v oblasti břicha, beder, kříže, pánve, na dráze sleziny a na akupunkturních bodech TS4, SS6, MM60, MM67, PS4 a ŽL21) !
 • neprovádí se na prsou, lebce a obličeji
 • účinně se doplňuje s FYTOTERAPIÍ, MOXOVÁNÍM, GUA-SHOU, AKUPUNKTUROU, MANUPRESUROU či s ČÍNSKOU THUINA MASÁŽÍ
 • nenahrazuje rehabilitaci!
 • POZOR: po tomto ošetření můžete mít modřiny - prosím, počítejte
  s tím
 • doporučení: pravidelně 2-3 x měsíčně (opakovat minimálně 5 x)
 • nabízím též možnost individuálního řešení podle Vašeho přání a zdra-
  votního stavu.

GUA-SHA MASÁŽ

 • je to bezbolestná a zdraví prospěšná forma léčení, která energeticky harmonizuje a celkově revitalizuje organismus - může se aplikovat i preventivně
 • GUA-SHA je starobylá pomocná léčitelská metoda orientální medicíny, která se v dávných dobách (až 3000 let př.n.l.) rozvinula v Číně, Vietnamu a Indonésii a s úspěchem se používá dodnes
 • GUA (KVA) znamená škrabání, rozpouštění, dření, intenzivní tření a pohyb jedním směrem
 • SHA (ŠA) označuje krevní nebo lymfatickou stázi a svalovou spazmu
 • GUA-SHA (KVAŠA, SCARPING) se dá volně přeložit jako „seškrábat všechno špatné“
 • GUA-SHA zahrnuje 3 hlavní způsoby expozice
  • - Xie-Gua - rychlý pohyb se silným tlakem (metoda rozptýlení)
  • - Bu-Gua - pomalý pohyb s lehkým tlakem
  • - Pyn-Bu-Xie - pomalý pohyb se silným tlakem
 • GUA-SHA se provádí za pomoci třezalkového oleje (dobře vstřebává hematomy a regeneruje) a speciální hladké a tenké masážní DESTIČKY např. z rohu vodního buvola, jadeitu, nefritu či porcelánu, kterou se dělají pumpovací, jednosměrné, přímočaré a krátké (cca 10 cm) pohyby po kůži - většinou shora dolů (kaudálně) nebo podél postiženého svalu či související energetické akupunkturní dráhy (MERIDIÁNU), čímž dochází k uvolnění sraženin toxických a odpadních látek z měkkých tkání, ke zlepšení výměných procesů v kůži a ve svalech, k rozproudění krevního a lymfatického oběhu, k normalizaci vzájemného působení vnitřních orgánů a k obnovení stagnující vitální životní energie (Ki, Čchi, Prána)
 • během ošetření může klient pociťovat silné prokrvení, prohřátí až pálení a na kůži se mu objeví typické barevné stopy, které potvrzují nastartování uzdravovacího procesu (horko, chlad a vlhkost jsou vyvedeny z organismu na povrch a vyloučeny)
  • - pouhé zrůžovění kůže znamená, že v dané oblasti nejsou žádné
     stáze ani spazmy
  • - růžové až červené krvavé tečky (petechie) nebo pruhy signali-
     zují uvolnění sraženin toxických a odpadních látek
  • - purpurové, nachové až černé tečky (petechie) nebo pruhy
     ukazují na rozproudění krevního a lymfatického oběhu
  • - nazelenalé tečky (petechie) nebo pruhy s následným zčerve-
     náním naznačují obnovení stagnující životní energie;
  • barevné stopy většinou nejsou provázeny bolestivostí a do několika dní zmizí
 • po provedení GUA-SHY může klient cítit velkou únavu (podobnou jako po fyzické námaze)
 • během následujících 12 hodin je třeba neustále doplňovat tekutiny (nejlépe vlažnou nebo teplou vodu), aby se tělo mohlo detoxikovat, ozdravit a omladit
 • pravidelným prováděním GUA-SHY dochází ke zpomalení stárnutí, ke zvýšení imunity a k normalizaci motoriky
 • zlepšuje se stav srdečně-cévního systému a upravuje se srdeční rytmus
 • uvolňují se dýchací cesty a odstraňuje se zadýchávání
 • upravuje se činnost zažívacího traktu, povzbuzuje se chuť k jídlu
 • zvyšuje se prokrvení orgánů, tkání a svalů
 • mizí bolesti a svalové křeče, zvětšuje se rozsah původně zablokovaných částí pohybového aparátu
 • zlepšuje se kvalita kůže (napomáhá proti celulitidě)
 • zkvalitňuje se spánek
 • odstraňuje se napětí, podráždění a nervozita
 • zvyšuje se celkový stav energie v těle
 • ošetření je přísně individuální - vždy se praktikuje v závislosti na konstituci a konkrétních problémech klienta - v případě nejasností o vhodnosti použití GUA-SHY je nutno se předem poradit s odborným ošetřujícím lékařem !
 • nelze aplikovat při nádorových, plicních a jaterních onemocněních (cirhóza), při snížené funkci ledvin, při nemocech srdce, krvácivých stavech (purpura, leukémie, hemofilie, trombocytopenie) a poruchách srážlivosti krve, při vysokém krevním tlaku, zánětech žil, křečových žilách, bércových vředech a trombózách, při poškozených, popálených nebo opařených tkáních, otevřených a nezahojených ranách, gangrénách, nebezpečných znaménkách či čerstvém tetování, při zvýšených teplotách, horečkách, virózách, zánětech a infekcích, při extrémním vyčerpání, při špatném zdravotním stavu nebo při neznámé či nejasné diagnóze, potížích nebo bolestech, těsně po úrazech, zlomeninách a operacích, pod vlivem tišících léků, bezprostředně po jídle, při zácpách, otocích a alergiích na třezalkovou silici, v těhotenství a šestinedělí !!
 • není vhodnou terapií pro velmi staré lidi a malé děti
 • nedoporučuje se praktikovat u menstruujících a těhotných žen (zvláště v oblasti břicha, beder, kříže, pánve, na dráze sleziny a na akupunkturních bodech TS4, SS6, MM60, MM67, PS4 a ŽL21) !
 • neprovádí se na prsou, lebce a obličeji
 • účinně se doplňuje s FYTOTERAPIÍ, MOXOVÁNÍM, BAŇKOVÁNÍM, AKUPUNKTUROU, MANUPRESUROU či s ČÍNSKOU THUINA MASÁŽÍ
 • nenahrazuje rehabilitaci !
 • POZOR: po tomto ošetření můžete mít modřiny - prosím, počítejte s tím
 • doporučení: pravidelně 2 - 3 x měsíčně (opakovat minimálně 5 x)
 • nabízím též možnost individuálního řešení podle Vašeho přání a zdra-
  votního stavu.

DORNOVA METODA

 • je to efektivní, bezpečná, přesná, šetrná a jemná metoda německého fyzioterapeuta a chiropraktika Dietera Dorna (1938 - 2011), jejíž pomocí lze vrátit obratle a klouby do původní přirozené polohy
 • začíná se aspekcí (kontrolou pohledem) postavy z fyzioterapeutického hlediska a mnohdy je vhodné nejprve ošetřit svalový aparát pomocí klasických, reflexních či jiných masáží (zpravidla se provádí po Breus-
  sově masáži)
 • poté se provádí korekce postavení pánve, kyčlí, dolních končetin (kolen a kotníků), páteře (krčních, hrudních a bederních obratlů), ramen a horních končetin (loktů a zápěstí), a to volným, přirozeným, dynamickým a aktivním kývavým pohybem protilehlé končetiny vpřed
  a vzad a současným jemným protitlakem na problematický obratel nebo kloub za pomoci palců nebo dlaně terapeuta, čímž se vybočený obratel či kloub postupně dostává do své původní polohy (někdy je možné cítit lehkou bolest, která však nepřesáhne práh bolestivosti ošetřované osoby); nakonec se provádí jemné hlazení ošetřovaného místa
 • DORNOVA METODA účinně zbavuje příčiny onemocnění, fyzických a
  psychických bloků
 • odstraňuje potíže s pozorností, koncentrací a soustředěností, zbavuje chronické únavy
 • napravuje duševní nerovnováhu, labilitu a neuralgii (mnohé potíže
  v oblasti páteře jsou úzce spojeny s životní situací, s osobními problémy a starostmi, s postojem k sobě samému a k ostatním lidem)
 • upravuje poruchy srdečního rytmu a krevního tlaku
 • posiluje imunitní a lymfatický systém, zlepšuje činnost vnitřních orgánů
 • prokrvuje končetiny, zbavuje otoků a zmírňuje křečové žíly
 • zpomaluje nepříznivý vývoj skoliózy (je-li počátek zachycen včas, tj. nedošlo-li k torzi a rotaci obratlů)
 • metoda je přísně individuální, proto nelze přesně odhadnout, zda a
  za jak dlouho bude rozdíl patrný (nedojde-li ke změně ani po 5 ošetře-
  ních, je třeba dále zkoumat, zda za potížemi nestojí hlubší emocionální problémy nebo špatné pohybové stereotypy, které vyvolávají nesprávnou polohu obratlů a kloubů); klient by si měl být vědom své spoluodpovědnosti za svůj zdravotní stav - k tomu, aby byly účinky trvalé, je nutné provádět samostatná jednoduchá zdravotní cvičení, odstranit všechny nesprávné pohybové a výživové návyky a dodržovat pitný režim (za dostatečné množství tekutin se považuje 0,03 l násobeno tělesnou hmotností v kg - pokud lékař nedoporučil jinak)!
 • je vhodná po nehodách a sportovních či pracovních úrazech, při boles-
  tech zad, kyčlí, kolen, loktů a hlavy, při rozdílné délce končetin, tvaru nohou do O nebo X, při tzv. tenisových loktech, syndromu karpálních tunelů, nedostatečném prokrvování a brnění končetin, křečových žilách, střevních potížích a problémech s otěhotněním
 • metodu nelze provádět při imobilitě, Bechtěrevově chorobě (nesmí se ošetřovat srostlé a umělé klouby), rakovině kostí, artróze, osteoporóze, revmatoidní artritidě, zlomeninách, náchylnosti k láma-
  vosti kostí a ke krevním výronům, při akutních zánětech, tumorech a onkologických onemocněních, bezprostředně po operaci kloubů a plotének!
 • aby nenastaly nežádoucí komplikace, je třeba poradit se předem
  o vhodnosti terapie s ortopedem či neurologem, ideálně absolvovat také rentgen páteře, pánve a kyčlí!
 • doporučení: pravidelně 2 - 3 x měsíčně (opakovat minimálně 5 x)
 • nabízím též možnost individuálního řešení podle Vašeho přání a zdra-
  votního stavu.

JEMNÉ MOBILIZACE

 • jsou to uznávané zdravotní metody, které postupně a nenásilně odstraňují blokády pohybového aparátu, zlepšují toky energií v těle, obnovují obranné tělesné mechanismy a přispívají k celkové regeneraci organismu (tahem, tlakem, pružením, polohováním, prodýcháváním); kombinují se nejčastěji s MĚKKÝMI TECHNIKAMI, MÍČKOVÁNÍM a AKUPRESUROU, účinně se doplňují také s KINEZIOTAPINGEM
 • zdravý kloub, obratel či žebro fungují bez omezení a bolestí (Joint Play); v místech, která jsou nadměrně namáhána v důsledku ochablého držení těla, jednostranné či asymetrické zátěže - statické (dlouhé sezení nebo stání) i dynamické (chůze, pracovní činnosti), dále v důsledku fyzického přetížení organismu, nekoordinovaných a prudkých pohybů, silných nárazů, úrazů, imobilizací, ale také dlouhodobým působením stresu se vytváří kloubní blokáda, tj. stav kdy se kloub, obratel či žebro vybočí ze svého správného fyziologického postavení, dojde k jeho funkční poruše a k omezení hybnosti v dané oblasti; kolem zablokovaného místa se postupně patologicky změní i okolní měkké tkáně, lokálně se zkomplikuje krevní a lymfatický oběh, čímž dojde k intenzivnímu nervovému dráždění a vzniku bolestí
 • JEMNÉ MOBILIZACE se účinně využívají v případě funkční blokády kloubu, pohybového segmentu páteře (spojení 2 sousedních obratlů) nebo žeber - nenásilně, šetrně, přesně, vedeně, v malém rozsahu, úměrnou silou, za dechové součinnosti a při plném uvolnění klienta, respektování jeho pohybových možností a aktuálního zdravotního stavu terapeut provádí pohyby ve směru blokády (manévrování), a to na hranici možného rozsahu (tj. těsně před dosažením kloubního předpětí), přičemž nový pohyb vychází z již dosažené polohy (nevracíme se do výchozího postavení); cyklus opakujeme 3-5 x (dokud je efektivně zvyšován rozsah pohybu během mobilizace - řídí se pocitem bolesti nebo napětí ve svalu)
 • jemné mobilizace se provádějí na sucho (bez použití masážních prostředků) - na ošetřované segmenty, svaly, měkké tkáně i vnitřní orgány se působí reflexní cestou
 • většinou již během prováděné jemné mobilizace klient cítí uvolnění, obnovení kloubní vůle a funkční pohyblivosti ošetřované partie - dochází ke zmenšení či úplnému vymizení kloubní blokády
 • manuálním působením povoluje napětí v úponech a šlachách, postupně se uvolňuje také ztuhlé svalstvo
 • odstraňují se dlouhodobé bolesti hlavy, šíje, zad, beder, kříže, hrudi, horních a dolních končetin
 • eliminují se strachy, úzkosti, pocity na omdlení či na zvracení, nevolnosti a zlepšují se dechové vzorce
 • metoda je přísně individuální, proto nelze přesně odhadnout, zda a za jak dlouho bude rozdíl patrný (nedojde-li ke změně ani po 5 ošetře-
  ních, je třeba dále zkoumat, zda za potížemi nestojí hlubší emocionální problémy nebo špatné pohybové stereotypy, které vyvolávají nesprávnou polohu obratlů a kloubů); klient by si měl být vědom své spoluodpovědnosti za svůj zdravotní stav - k tomu, aby byly účinky trvalé, je nutné provádět samostatná jednoduchá zdravotní cvičení, odstranit všechny nesprávné pohybové a výživové návyky a dodržovat pitný režim (za dostatečné množství tekutin se považuje 0,03 litru násobeno tělesnou hmotností v kg - pokud lékař nedoporučil jinak)
 • nepoužívají se při nádorových onemocněních, cévních mozkových příhodách, srdečních selháních, při krvácivých, septických, horečnatých a zánětlivých stavech, při virózách, akutním astmatu, zánětu žil, pásovém oparu, otevřených ranách a jiných poraněních kůže, ani po úrazech
 • nedoporučují se praktikovat u žen v době menstruace a v těhotenství
 • nenahrazují rehabilitaci !
 • aby nenastaly nežádoucí komplikace, je třeba poradit se předem o vhodnosti terapie s ortopedem či neurologem, ideálně absolvovat také rentgen páteře, pánve a kyčlí !
 • doporučení: pravidelně 1-2 x týdně (opakovat minimálně 5 x)
 • nabízím též možnost individuálního řešení podle Vašeho přání a zdra-
  votního stavu.

SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE A PLOVOUCÍ TECHNIKA

 • SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE (SKT) a PLOVOUCÍ TECHNIKA (PT) jsou unikátní metody, jejichž autorem je Jiří Pavelka - fyzioterapeut, masér a školitel s více jak 30-ti letou rehabilitační praxí, kterou aktivně provozuje v Priessnitzových léčebných lázních Jeseník
 • SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE je moderní a praktická metoda korekce facilitačního typu (FACILITACE = zesílení reflexu nebo jiné nervové aktivity různými podněty), která v sobě spojuje prvky KLASICKÉ MASÁŽE, REFLEXOLOGIE a REHABILITAČNÍHO CVIČENÍ - na svalech, šlachách a úponech se hmatově vyhledávají změněná místa s největší projekcí zátěže (tzv. SLOUPKY) a poté se "rozpouštějí" jemným válením, chvěním, vibracemi, kmity, tahy, trakcemi a rotacemi
 • SLOUPKOVOU KOREKČNÍ TERAPII efektivně doplňuje pomocná PLOVOUCÍ TECHNIKA, která díky částečně nestabilní ploše pod klientem - polonafouknutých overbalech - umožňuje hlubokou prostorovou (trojrozměrnou) stabilizaci pohybového aparátu
 • SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE a PLOVOUCÍ TECHNIKA se provádějí převážně vleže, částečně též vsedě a ve stoje
 • SKT a PT šetrně zasahují do funkční architektury organismu, a tím účinně korigují vadné držení těla
 • odstraňují brzdicí mechanismy
 • tlumí bolesti, snižují pocity parastezií (= změněné citlivosti) a vyrovnávají napětí
 • obnovují délku a pružnost svalů
 • upravují nesprávné postavení obratlů
 • odlehčují přetíženým kloubům (optimalizováním směrové osy) a zvětšují jejich rozsah pohybu
 • rovněž usnadňují dýchání (zlepšením pohyblivosti hrudníku) a zlepšují oběh (prokrvením)
 • SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE, ani PLOVOUCÍ TECHNIKA, se nesnaží zasahovat do lékařem stanoveného rehabilitačního ošetření - klient ji může absolvovat bez lékařského doporučení (většinou si ji volí při počátečních příznacích snížené funkčnosti pohybového aparátu); aplikací se nastaruje samoléčebný proces v místě potíží
 • ošetření SKT a PT může předcházet
  • - relaxační či energetické ošetření
  • - termoterapie (sauna, infrasauna, vodoléčba, elektroléčba, ...)
  • - protahovací cvičení (strečink, pilates, jóga, ...)
 • SKT a PT se současně dá nakombinovat s jinými korekčními ošetřeními (provádějí se na specializovaných fyzioterapeutických pracovištích)
  • - měkké techniky (MT), pomocné hmatové techniky manuální fyzikální
     terapie (FYZIOTERAPIE) - povrchovou kožní stimulací se vyvolává
     hluboké podkožní a myofasciální dráždění a spouští se tak bioche-
     mické reakce uvnitř měkkých tkání (kůže, podkoží, fascií a svalů);
     cílem je optimalizace jejich struktury a funkčnosti; provádí se pasiv-
     ně
  • - SM systém, metoda stabilizace a mobilizace páteře spirálními
     svalovými řetězci (SMS, SPS) dle českého internisty MUDr. Richarda
     Smíška
   - všechny pohyby se dějí aktivací spirálových zřetězení svalů;
     cílem je protažení zkrácených svalů a posílení oslabených svalů;
     provádí se aktivně
  • - McKenzie metoda, metoda mechanické diagnostiky a terapie (MDT)
     dle novozélandského fyzioterapeuta Robina Anthonyho McKenzie
     (1931 - 2013) - všechny mobilizační pohyby se dějí na základě
     důkladného vyšetření aktuálního zdravotního stavu jedince a
     doporučení vhodných cvičení a pozic při jeho následné autoterapii;
     cílem je eliminace bolesti; provádí se aktivně
  • - Kolářova metoda, metoda dynamické neuromuskulární stabilizace
     (DNS) dle čekého ortopeda Prof. PaedDr. Doc. Pavla Koláře, Ph.D.
     (* 1963) - všechny pohyby se dějí při centrovaném postavení kloubů
     s efektivním zapojováním svalových skupin; cílem je odstranění
     dysbalancí; provádí se aktivně
  • - Vojtova metoda, metoda reflexní lokomoce (RL) dle českého
     dětského neurologa Prof. MUDr. Václava Vojty (1917 - 2000) - všech-
     ny pohyby vycházejí z vývojové kineziologie a neurologie, dějí se
     na základě reflexní lokomoce (= motorická aktivita vyvolaná vnějšími
     podněty); cílem je vzpřímená chůze; provádí se s dopomocí
  • - Kabatova metoda, metoda proprioceptivní nervosvalové facilitace
     (PNF) dle amerického neurofyziologa MUDr. Hermana Kabata
     (1913 - 1995) - všechny pohyby jsou vedeny diagonálním směrem se
     současnou rotací v přesných pohybových vzorcích; důležitý je sled
     pohybů (= timing); cílem je zlepšení pohybu, motoriky a senzibility
     klienta; provádí se pasivně s dopomocí nebo aktivně proti odporu
 • po ošetření SKT a PT je vhodné následně pokračovat
  • - stabilizačními technikami (bosu, ...)
  • - léčebnou tělesnou výchovou (LTV)
 • SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE a PLOVOUCÍ TECHNIKA jsou metody přísně individuální - vždy se přizpůsobují aktuálnímu stavu klienta; předem nelze přesně odhadnout, zda a za jak dlouho bude rozdíl patrný (nedojde-li ke změně ani po 5 ošetřeních, je třeba dále zkoumat, zda za potížemi nestojí hlubší emocionální problémy nebo špatné pohybové stereotypy, které vyvolávají nesprávnou polohu obratlů a kloubů); klient by si měl být vědom své spoluodpovědnosti za svůj zdravotní stav - k tomu, aby byly účinky trvalé, je nutné provádět samostatná jednoduchá zdravotní cvičení, odstranit všechny nesprávné pohybové a výživové návyky a dodržovat pitný režim (za dostatečné množství tekutin se považuje 0,03 litru násobeno tělesnou hmotností v kg - pokud lékař nedoporučil jinak)
 • SKT a ST se nepoužívají při nádorových onemocněních, cévních mozkových příhodách, srdečních selháních, při poruchách prokrvení, při krvácivých, septických, horečnatých a zánětlivých stavech, při virózách, akutním astmatu, zánětu žil, pásovém oparu, otevřených ranách a jiných poraněních kůže, ani po úrazech
 • nedoporučují se praktikovat u žen v době menstruace a v těhotenství
 • nenahrazují rehabilitaci !
 • aby nenastaly nežádoucí komplikace, je třeba poradit se předem o vhodnosti terapie s odborným ošetřujícím lékařem (ortopedem, neurologem), ideálně absolvovat také rentgen páteře, pánve a kyčlí !
 • doporučení: pravidelně 1 - 2 x týdně (opakovat minimálně 5 x)
 • nabízím též možnost individuálního řešení podle Vašeho přání a zdra-
  votního stavu.

MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ DRENÁŽ

 • je to speciální ručně prováděná jemná hmatová technika, která má vynikající ozdravný, detoxikační, regenerační i relaxační účinek - především na LYMFATICKÝ SYSTÉM
 • existence LYMFATICKÉHO SYSTÉMU byla známa již Hippokratovi
  (460 - 337 př.n.l.) a Aristotelovi (384 - 322 př.n.l.), ale jeho přesné funkce byly popsány až v 17. století Gasparem Asselim (1581 - 1626), Thomasem Bartholinim (1616 - 1680), Jean Pecquatem (1622 - 1674) a Olofem Rudbeckem (1630 - 1702); systém ošetření formou lymfodrenáže se začal uplatňovat až ve 20. století - u jeho zrodu stáli Emil Vodder (1896 - 1986) a Estrid Vodderová (1896 - 1996) a do světa ji uvedl Johanes Asdonek (1910 - 2003); za zakladatele české lymfologie je považován MUDr. Miroslav Bechyně a za jeho úspěšné pokračovatele např. MUDr. Martin Wald, MUDr. Oldřich Eliška,
  MUDr. Karel Benda, MUDr. Hana Houdová, MUDr. Zuzana Navrátilová, MUDr. Milena Wittnerová a další
 • LYMFATICKÝ (MÍZNÍ) SYSTÉM je důležitou součástí imunitního systému - spolupodílí se na tvorbě protilátek, účastní se látkové přeměny - shromažďuje a vylučuje z těla odpadní látky z buněčného metabolismu, mrtvé a nádorové buňky, bakterie, viry, chorobotvorné zárodky nemocí a další cizorodé látky, váže na sebe tuky, transportuje bílkoviny, zodpovídá za proudění tekutin v těle, úzce souvisí s trávicí a vylučovací soustavou, významně doplňuje a ovlivňuje krevní oběhovou soustavu
 • LYMFATICKÝ SYSTÉM je jednostranná soustava lidského těla (necirkuluje v uzavřeném oběhu), která proudí vlastním cévním řečištěm; skládá se z lymfoidní tkáně, lymfatického řečiště a lymfatických orgánů; lymfatické řečiště tvoří systém cév (lymfatik) - lymfatické kapiláry (vlásečnice), lymfatické postkapiláry (prokolektory), lymfatické cévy (kolektory, míznice), lymfatické uzliny (nody) a lymfatické kmeny (mízovody), hlavními lymfatickými orgány jsou - slezina, brzlík, slepé střevo, krční a nosní mandle
 • z 80% je LYMFATICKÁ (MÍZNÍ) SOUSTAVA uložena pod povrchem - v kůži a podkoží a z 20% hluboko ve tkáních; dělí se na
  • - dolní lymfatické rozvodí
   • - je to oblast od pupíku dolů (dolní končetiny, hýždě,   bedra, dolní polovina břicha)
   • - hlavním centrem jsou lymfatické uzliny v tříslech
  • - horní lymfatické rozvodí
   • - je to oblast od pupíku nahoru (horní končetiny, hlava, krk,   hrudník, horní polovina břicha a zad)
   • - hlavním centrem jsou lymfatické uzliny v podpaží
 • LYMFATICKÝ SYSTÉM produkuje speciální průsvitnou až nažloutlou tělní tekutinu - LYMFU, která se podílí na stálosti vnitřního prostředí (homeostáze) a váže na sebe bílkoviny, tuky a odpadní látky; vzniká z tkáňového moku a z 99 % je tvořena bílými krvinkami (lymfocyty)
 • lymfokinetickou svalovou pumpou (opakovaným smršťováním a napínáním přilehlých kosterních svalů, pohybem bránice, změnami nitrobřišního tlaku, peristaltikou střev, pulsací cév a činností srdce) je LYMFA hnána lymfatickým řečištěm ve směru toku LYMFY z mezibuněčných prostor periferních oblastí těla do centra, a to lymfatickými kapilárami, cévami a kmeny přes LYMFATICKÉ UZLINY, kde je filtrována, rozštěpena, transportována do krve, sleziny, jater a ledvin, dále zužitkována nebo z těla definitivně vyloučena společně s odpadem (metabolity); její průtok dosahuje až 1 - 1,4 cm3 za 1 min
 • při nedostatečné funkci LYMFATICKÉHO SYSTÉMU nebo při jeho poškození (např. v důsledku špatného životního prostředí, nevhodné skladby potravy, nedostatečného pitného režimu, nadměrné konzumace alkoholu a léků, kouření, nošení příliš těsného a neprodyšného prádla, v důsledku zvýšené stresové zátěže, sportovní aktivity, fyzické námahy a dlouhodobě se opakujících jednostranných činností či naopak při nedostatku pohybu, dále také v důsledku mělkého dýchání, úrazu, operace, infekce, onkologických a dalších závažných onemocnění) dochází v mezibuněčných prostorech kůže a podkoží k hromadění, deformaci, nerovnoměrnému rozložení, zvětšování množství (hyperplazie) a objemu (hypertrofie) tukových buněk či tuhnutí a tvrdnutí vaziva (fibrotizaci), ke krevním výronům (hematomům) a otokům, ke vzniku zánětlivých infekčních onemocnění LYMFATICKÝCH UZLIN (lymfadenitid), poruch toku LYMFY z žilní nedostatečnosti (flebedémů) nebo nádorů v LYMFATICKÉM SYSTÉMU (lymfomů), které deformují postavu a limitují mobilitu a kvalitu života klientaa
 • nejčastějším projevem poruchy funkce LYMFATICKÉHO SYSTÉMU jsou otoky; dělíme je na
  • - lymfedémy
   • - nastávají z poruchy transportní funkce lymfatických cév   (lymfomotoriky) a následného hromadění a městnání lymfy
      v mezibuněčných prostorech kůže a podkoží, případně též
      k jejímu vylití do okolních tkání
   • - postihují pouze některé části na těle, tvoří se nesyme-
      tricky
   • - kůže při doteku tvoří viditelný důlek, ale nebolí
   • - v počátečních stádiích jsou lymfedémy dobře léčitelné,
      zejména manuálními lymfodrenážemi a lymfotapingem;
      v pokročilých stádiích je nutná zdravotnická léčba a
      pravidelná odborná péče
  • - lipedémy
   • - nastávají z důvodu zmnožení, zbytnění a abnormálního
      ukládání tukové tkáně a následného špatného prokrvování,
      zásobování a čištění kůže a podkoží
   • - postihují nejčastěji dolní polovinu těla, tvoří se syme-
      tricky vpravo i vlevo
   • - tkáň je rosolovitá a gumovitá (skáče)
   • - kůže se vrásní, je citlivá až bolestivá (lipodystrophia
      dolorosa)
   • - test „Stemerovo znamení“ - zmáčknout kůži na ukazo-
      váčku dolní končetiny, udělá-li se řasa, potom se jedná
      o lipedém
  • - lipolymfedémy
   • - jsou kombinací lymfedému a lipedému
   • - nastávají z důvodu zmnožení, zbytnění a abnormálního
      ukládání tukové tkáně, která způsobuje postupné hroma-
      dění a městnání LYMFY, abnormální zadržování vody v tě-
      le, narušení výživy kůže a podkoží a celkové zhoršení
      látkové výměny a metabolismu
   • - postihují nejčastěji dolní polovinu těla, tvoří se syme-
      tricky vpravo i vlevo
   • - kůže se vrásní, tvoří zářezy a je bolestivá (např.
      CELULITIDA, CELULITA = lipohypertrofie)
   • - v počátečních stádiích jsou lipolymfedémy dobře léčitel-
      né, zejména manuálními lymfodrenážemi, lymfotapin-
      gem, zevní kompresí (elastickými kompresními návleky či
      speciálním kompresním prádlem), farmakoterapií a důs-
      lednou úpravou pohybového a dietního režimu; v pokro-
      čilých stádiích je nutná zdravotnická léčba a pravidelná
      odborná péče
 • otoky mohou být
  • - primární
   • - vrozené, zpravidla začínají na periférii a šíří se směrem
      k centru; vyžadují trvalou péči, ale nedají se vyléčit
  • - sekundární
   • - získané (po úraze, operaci, parazitárním onemocnění,
      atd.), zpravidla začínají před překážkou a šíří se směrem
      k periférii; v počátečních stádiích jsou dobře léčitelné;
      v pokročilých stádiích vyžadují trvalou péči, ale nedají se
      vyléčit
  • - artificiální
   • - vzniklé v důsledku sebepoškozování (např. přiškrcování   končetin)
 • stádia otoků jsou
  • - latentní
   • - bez viditelného otoku, charakterizované pouze subjek-
      tivními potížemi (šimrání, pnutí, tlak); přechodný stav
  • - reverzibilní
   • - mírný otok, nejčastěji po námaze; může trvat celý den,   ale přes noc většinou zmizí
  • - ireverzibilní
   • - zarudlý otok provázený chronickým zánětem, změnami   měkkých tkání, infekcí kůže a podkoží; nutná
      zdravotnická léčba a pravidelná odborná péče
  • - elefantiázní
   • - trvalý monstrózní otok s vazivovou přestavbou kůže a   podkoží a s omezením hybnosti okolních kloubů; vyžadují
      trvalou péči, ale nedají se vyléčit
 • LYMFATICKÁ DRENÁŽ (odvádění sekretů a tělních tekutin pomocí drénu nebo drenážních pohybů, které pročišťují a zprůchodňují lymfatický systém) je založená na pomalém a rytmickém hrnutí kůže a podkoží (tangování) speciálními kruhovými, spirálovitými, pumpovacími či vypuzovacími hmaty, prováděnými lehkým tlakem (hlava: 10 - 20 mmHg, tělo: 30 - 50 mmHg), pomalu v 1 - 4 s intervalech postupně na celém lymfatickém rozvodí ve směru toku lymfy (centrální oblasti se ošetřují dříve než periferní)
 • při LYMFODRENÁŽNÍM OŠETŘENÍ se pracuje pouze v povrchových vrstvách kůže a podkoží (do hlubších svalových struktur se nezasahuje !!), provádí se na sucho nebo s použitím masážních pudrů; účinek terapie se může prohloubit a zefektivnit např. následně provedeným zábalem (s použitím vhodně zvolených bylin), kineziologickým lymfotapingem nebo dechovými cvičeními
 • pro správné zavodnění organismu by klient měl vypít před každou terapií alespoň 0,5 l vody, stejně tak během terapie a po ní, plus další 1 - 2,5 l vody během celého dne; celková denní spotřeba vody by v den ošetření měla činit 2,5 - 4 l (počítáno dle vzorce 0,4 l na každých 10kg hmotnosti)
 • po LYMFODRENÁŽI pracuje LYMFATICKÝ a KREVNÍ SYSTÉM 5 - 8x rychleji; u některých klientů se vzácně dostavují bolesti hlavy, ospalost a únava nebo naopak zvýšený příval energie, objevuje se pocit sucha v ústech a žízně nebo potřeba častého vyměšování a též tmavší zabarvení moči s neobvyklým zápachem
 • MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ DRENÁŽ (LYMFODRENÁŽ) aktivně odvádí metabolické, katabolické, odpadní a toxické látky z těla
 • podporuje lymfomotoriku (transportní funkci lymfatického systému)
 • regeneruje a stimuluje buněčné enzymatické procesy
 • zvyšuje imunitu
 • odstraňuje nebo zmenšuje krevní výrony (hematomy) a otoky
 • ulevuje od bolesti
 • napomáhá při akutní či chronické únavě
 • zvyšuje pohyblivost jednotlivých segmentů v drenované oblasti
 • napravuje poruchy čití při omrzlinách
 • působí preventivně proti kožním nemocem (akné, ekzémy)
 • zpomaluje stárnutí pokožky
 • usměrňuje projevy obezity a celulitidy - zmenšuje se obvod dolních či horních končetin, boků, pasu, hrudníku (dle zvolené aplikace)
 • urychluje bazální metabolismus (spalování)
 • první výsledky jsou viditelné zpravidla již po 5 ošetřeních - tj. asi
  po 3 týdnech, ale ideální je LYMFODRENÁŽE podstupovat pravidelně celoročně
 • terapii je vhodné podpořit bandáží, elastickými kompresními návleky či speciálním kompresním prádlem - minimálně prvních 6 hodin po absolvované lymodrenáži a vždy při namáhavé činnosti, nadměrné zátěži, sportu, po úrazech nebo operacích
 • není dobré kombinovat LYMFODRENÁŽE, KLASICKÉ a REFLEXNÍ MASÁŽE, naopak je velice prospěšné ošetřované partie na závěr zafixovat KINEZIOTAPINGEM
 • nesmí se provádět při onkologických, srdečních, cévních, oběhových a dechových potížích, při cukrovce, epilepsii, žilních trombózách a kře-
  čových žilách (varixech), při hnisavých kožních onemocněních, při zá-
  nětlivých, akutních bakteriálních, virových a horečnatých onemocně-
  ních, při šedém a zeleném zákalu (glaukomu) !!
 • nedoporučuje se praktikovat v těhotenství, během menstruace,
  při zvýšené funkci štítné žlázy a anorexii !
 • při nejasnostech o vhodnosti lymfodrenáže je vhodné se předem poradit a vyžádat si souhlas odborného lékaře !
 • doporučení: pravidelně 1 - 2 x týdně (opakovat minimálně 5 -10 x), dále dle potřeby
 • nabízím též možnost individuálního řešení podle Vašeho přání a zdra-
  votního stavu.

ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ

 • je to speciální ošetření, které přispívá k potlačení lymfatických otoků, erozních a celulitidních projevů na kůži, spouští ozdravné, omlazovací a hubnoucí procesy v těle a účinně napomáhá k formování postavy (může být upraveno podle přání a potřeb klienta)
 • CELULITIDA (CELULITA) je zánětlivé onemocnění podkožní tkáně, kdy dochází k poškození podkožního tukového vaziva a ke ztrátě pružnosti pokožky v oblasti stehen, hýždí, boků, břicha a paží; postihuje až 90 % populace, většinou žen (v závislosti na odlišném uspořádání, pevnosti a pružnosti podkožního vaziva - ženy mají sloupkovité a muži síťovité uspořádání podkožního vaziva)
 • CELULITIDA (CELULITA) souvisí nejen se špatnou funkcí LYMFATICKÉHO (MÍZNÍHO) SYSTÉMU, se zhoršeným metabolismem tuků, se zanášením buněk a mezibuněčných prostor toxiny a nestrávenými metabolity (které organismus není schopen zpracovat a vyloučit), ale také s poruchami krevního oběhu
 • příčinou vzniku CELULITIDY (CELULITY) mohou být genetické a hormonální dispozice, slabost cévních stěn, poruchy činnosti jater, nadměrný stres, nadváha, nesprávná životospráva a nezdravý způsob života (špatné stravovací návyky, přejídání, nedostatečný příjem vhodných tekutin, konzumace kávy, coly a alkoholu, kouření, nošení příliš těsného a neprodyšného oblečení, sedavé zaměstnání, nedostatek pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu)
 • stupně CELULITIDY (CELULITY)
  • - 1. stupeň
   • - drobné nerovnosti na kůži jsou patrné pouze při kom-
      presivním testu, který se provádí stiskem kůže mezi prsty
  • - 2. stupeň
   • - drobné nerovnosti na kůži jsou viditelné při napnutí svalů
      při stání, při sezení na tvrdé podložce či v ostrém bočním
      světle; při ležení zmizí
  • - 3. stupeň
   • - nerovnosti na kůži jsou viditelné vždy - bez ohledu
      na stání, sezení, ležení, osvětlení
  • - 4. stupeň
   • - hrubé nerovnosti na kůži a nezvratné poškození je
      viditelné vždy; nejčastěji se projevuje při neléčených
      příznacích (po 40. roce věku)
 • ANTICELULITIDOVÁ (ANTICELULITNÍ) MASÁŽ je manuální lymfodrenáž-
  ní technika (intenzivní, tvrdá a hloubková masáž stehen, hýždí, boků a břicha + ozónová okysličující kompresivní bandáž nebo jiný vhodný zábal), která stimuluje hluboké i povrchové svalové struktury, rozrušuje tukové buňky podkožních tkání, urychluje jejich spalování a rozklad
 • aktivně odvádí zplodiny metabolismu, mrtvé buňky, viry, bakterie, choroboplodné zárodky a další cizorodé látky
 • zlepšuje okysličení buněk
 • podporuje krevní oběh
 • zlepšuje svalový tonus
 • vyhlazuje kůži (drobné žilky, prasklinky, strie a kožní eroze)
 • celkově zlepšuje stav pokožky a dodává jí mladší vzhled
 • napomáhá při akutní či chronické únavě dolních končetin
 • zmenšuje objem problematických partií - zeštíhluje a formuje postavu
 • pro zlepšení a udržení stavu je vhodné (kromě anticelulitidových masáží) pravidelně (nejlépe denně) provádět účinné cviky na zpevnění tkání a svalů (především lýtek, stehen, hýždí, pánevního dna, boků a břicha) - více viz CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ (CVIČENÍ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY), případně pro tvarování postavy využít přístroj myostimulátor (= elektronický přístroj, který nízkofrekvenčními elektrickými impulzy vyvolává svalovou kontrakci stimulovaných svalů) nebo bodyter (= elektronický přístroj, který rytmicky se opakujícími bioaktivními elektrickými impulzy a termostimulací infračerveným zářením posiluje svaly a odbourává tuky); dále se denně sprchovat střídavě teplou a studenou vodou, provádět stimulační automasáž stehen, hýždí a boků sisalovou rukavicí nebo kartáčem (případně používat anticelulitidové přípravky a termozábaly), vyvážit přísun a výdej energie, dodržovat optimální pitný režim (denně vypít 2 - 3 l čisté pramenité vody, neslazených bylinných čajů nebo ovocných a zeleninových šťáv), dbát na správnou skladbu a složení stravy (jíst tzv. detoxikační stravu s velkým množstvím vitamínů, minerálních látek, vlákniny a s minimem sacharidů a uhlovodanů - preferovat ovoce, zeleninu, luštěniny, celozrnné obiloviny, bílá masa a nízkotučné mléčné výrobky), celkově dbát na správnou životosprávu a zdravý životní styl, nezapomínat na pravidelný a dostatečně dlouhý aktivní pobyt na čerstvém vzduchu a slunci a na kvalitní odpočinek!
 • první výsledky (zmenšení objemu, hladká kůže a mladší vzhled) jsou viditelné zpravidla již po 5 ošetřeních - tj. asi po 3 týdnech, ale ideální je podstoupit intenzivní kůru 10 ošetření (maximálně však 1 - 2 x roč-
  ně)
 • nesmí se provádět při srdečních, cévních a oběhových potížích,
  při cukrovce, epilepsii a křečových žilách (varixech) !!
 • nedoporučuje se praktikovat v těhotenství !
 • doporučení: pravidelně 1 - 2 x týdně (opakovat minimálně 5 - 10 x), dále dle potřeby
 • nabízím též možnost individuálního řešení podle Vašeho přání a zdra-
  votního stavu.

REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ

 • je to jemná masáž založená na stimulaci aktivních REFLEXNÍCH BODŮ na REFLEXNÍCH ZÓNÁCH, která nastoluje energetickou a vegetativní rovnováhu a vede k regeneraci jednotlivých tělesných orgánů a celého organismu
 • REFLEXOLOGIE je stará metoda alternativní přírodní medicíny, která se současně vyvíjela a praktikovala na různých místech zeměkoule - v Číně, Japonsku, Vietnamu, Indii, Tibetu, Thajsku, Egyptě, v severní a jižní Americe
 • základy novodobé REFLEXOLOGIE položil americký lékař William Fitzgerald (1872 - 1942), který vypracoval speciální anatomicky topografickou mapu reflexních zón těla; jeho pokračovatelkami se staly americké terapeutky Eugenice Inghramová a Hana Marquartová a švýcarská zdravotní sestra Heidi Masafretová, které ještě zdokonalily metodu přítlaku na REFLEXNÍ BODY A ZÓNY a zasloužily se o její rozšíření do Velké Británie, Skandinávie, Švýcarska, Rakouska, jižní Afriky a dalších zemí; v Čechách metodu reflexní zónové terapie zpopularizovali terapeuti přírodní alternativní medicíny ing. Jiří Janča, CSc. (1924 - 2005), Július Pataky (*1955) a Beáta Patakyová (*1957), kteří založili českou školu reflexologie
 • REFLEXOLOGIE komplexně a neinvazně ovlivňuje celkový stav lidského zdraví, přičemž vždy přísně respektuje individualitu každého jedince (je vhodná pro všechny věkové kategorie a v každém stádiu zdraví či nemoci)
 • vychází z poznatku, že na těle je velké množství míst s nervovými zakončeními - tzv. REFLEXNÍ BODY, které lze dráždit vnějšími podněty,
  a tím ovlivňovat konkrétní orgány, tkáně, další tělesné struktury a funkce; jejich cílenou aktivací dochází k přenosu účinku reflexním obloukem ze stimulovaného místa přes daný orgán až do mozku (REFLEX je nekoordinovaně probíhající svalová kontrakce vyvolaná vnějšími podněty a zrealizovaná prostřednictvím ústředních orgánů - např. míchy)
 • REFLEXNÍ BODY související se stejným životně důležitým tělesným orgánem leží na plochách - tzv. reflexních zónách, které mají rozměry až několika cm2, jsou daným orgánům tvarově podobné a zrcadlí jejich stav
 • při aplikaci REFLEXNÍ ZÓNOVÉ MASÁŽE se cíleně aktivují reflexní body a zóny na reflexních displejích (chodidla, dlaně, obličej, lebka, uši, oči - duhovka, zuby, jazyk, spánky, puls, břicho, páteř, meridiány a čakry), a tím se přímo odstraňují a léčí příčiny zdravotních potíží
 • pro snadnější určování REFLEXNÍCH ZÓN a zón lze využít speciální anatomicky topografické mapy těla, které tělo rozdělují na 10 podél-
  ných (svislých, vertikálních) a 3 příčné (kolmé, horizontální) pruhy,
  v nichž snadněji nalezneme konkrétní REFLEXNÍ BODY
  • - podélné pruhy vedou přes celé tělo ve stejných vzdálenostech
     od sebe (začínají na jednotlivých prstech nohou a rukou, končí
     na hlavě a navzájem se překrývají)
  • - příčné pruhy vymezuje čára ramen (hlava, krk, ramena), pasu
     (hrudník, horní část břicha a zad) a pánve (spodní část břicha a
     zad, pánev); přičemž platí, že
   • - každý orgán nebo oblast těla se nachází ve stejném
      místě na těle jako ve zmenšeném měřítku v rastru
      reflexního displeje (např. nohou a rukou)
   • - páteř a orgány umístěné ve středu těla mají své
      REFLEXNÍ BODY A ZÓNY na vnitřních stranách reflexního
      displeje (např. na nohou a rukou)
   • - dolní a horní končetiny mají své REFLEXNÍ BODY A ZÓNY
      na vnějších stranách reflexního displeje (např. na nohou
      a rukou)
   • - hlava má své REFLEXNÍ BODY A ZÓNY na horní části
      reflexního displeje (např. na prstech nohou a rukou)
   • - orgány a části těla, které reálně leží na pravé polovině
      těla, mají své REFLEXNÍ BODY A ZÓNY na pravé straně
      reflexního displeje (např. na pravé noze a pravé ruce)
   • - orgány a části těla, které reálně leží na levé polovině
      těla, mají své REFLEXNÍ BODY A ZÓNY na levé straně
      reflexního displeje (např. na levé noze a levé ruce)
   • - orgány a části těla, které reálně leží na přední polovině
      těla (ventrálně), mají své REFLEXNÍ BODY A ZÓNY
      na přední straně reflexního displeje (např. na nártu
      nohy a hřbetu ruky)
   • - orgány a části těla, které reálně leží na zadní polovině
      těla (dorzálně), mají své REFLEXNÍ BODY A ZÓNY
      na zadní straně reflexního displeje (např. na chodidle
      nohy a dlani ruky)
   • - párové orgány a části těla (např. oči, uši, plíce, ledviny,
      nadledvinky, vaječníky, varlata ...) mají své REFLEXNÍ
      BODY A ZÓNY na stejných místech na pravé či
      levé straně reflexního displeje (např. na pravé a levé
      noze či na pravé a levé ruce)
   • - singulární (jednotlivé) orgány a části těla (např. játra,
      žlučník, dvanácterník, ... - vpravo a srdce, slezina,
      slinivka, ... - vlevo) mají své REFLEXNÍ BODY A ZÓNY
      na reflexních displejích (např. na nohou a rukou) v mís-
      tech svého anatomického uložení
 • REFLEXNÍ BODY A ZÓNY jsou za normálních okolností nebolestivé, ale při nemoci nebo úrazu může být jejich stimulace nepříjemná nebo mírně bolestivá (míra citlivosti a bolestivosti REFLEXNÍHO BODU nebo celé ošetřované plochy je přímo úměrná postižení či nefunkčnosti příslušného tělesného orgánu a zastaralosti zdravotních potíží = chronické nemoci)
 • REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ by se neměla přerušovat ani při případných negativních reakcích organismu - dočasné zhoršení stavu je znamením započaté ozdravné regenerace jednotlivých tělesných orgánů a celého organismu, trvá jen krátce a poté se zdraví postupně zkvalitní a upevní (mezi možné dočasné nepříjemné reakce na reflexní masáž patří např. zvýšená únava, rozladění, neklidný spánek, pocení, rýma, horečka, zakalená a páchnoucí moč, častá stolice, poševní výtoky -
  u žen, kožní vyrážky, bolesti hlavy, zubů nebo páteře)
 • stimulace aktivních REFLEXNÍCH BODŮ na REFLEXNÍCH ZÓNÁCH se silnějším přítlakem až zavrtáním vede k povzbuzení (tonizaci) a s jemným třením k uklidnění (sedaci) - účinek lze přesněji směrovat a kontrolovat
 • pro rychlejší efekt reflexní masáže je důležitá aktivní spolupráce klienta, která spočívá v pravidelném autoreflexivním aktivováním REFLEXNÍCH BODŮ A ZÓN, v úpravě životosprávy a dodržování zdraví prospěšných návyků
 • REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ obnovuje tok životní energie
 • nastoluje energetickou a vegetativní rovnováhu (homeostázi)
 • rozpouští psychické bloky, zbavuje únavového syndromu a odstraňuje poruchy spánku
 • osvědčila se při léčbě nervových onemocnění
 • aktivuje imunitní a lymfatický systém
 • podporuje vyloučení škodlivých látek z těla a příliv látek obranných
 • odblokovává a harmonizuje činnost tělesných orgánů
 • napomáhá při léčbě neplodnosti a ulevuje od menstruačních bolestí
 • upravuje zažívací potíže a alergie
 • zmírňuje bolestí svalů, kloubů, obratlů a plotének, likviduje záněty a křeče
 • potlačuje příznaky migrén
 • nejlepší REFLEXNÍ MASÁŽÍ je bosá chůze venku
 • REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ dokáže poměrně přesně diagnostikovat blížící se poruchu funkce příslušného tělesného orgánu, a to ještě dříve, než si klient zdravotní problém připustí a než se mu objeví ve fyzické rovině; je velice úspěšná zejména u akutních onemocnění - včasná aplikace umožní rychlý nástup léčby (na pohybový aparát lze působit neomezeně, na vnitřní tělesné orgány maximálně 3 minuty denně); mnohdy není nutná ani následná farmakologická léčba
 • nesmí se provádět po transplantacích tělesných orgánů, při cukrovce, křečových žilách, bradavicích, kožních vyrážkách a plísních, při otevře-
  ných poraněních, při infekčních, zánětlivých a onkologických onemocněních !!
 • nedoporučuje se praktikovat v těhotenství a omezeně ji lze aplikovat u dětí do 15 let !
 • nenahrazuje lékařské vyšetření, léčbu ani neodkladný chirurgický či jiný lékařský zákrok - pokud není jasná příčina nemoci nebo pokud se stav nezlepšuje, je nutné navštívit odborného ošetřujícího lékaře !
 • doporučení: pravidelně 2-3 x měsíčně (opakovat minimálně 5 x)
 • nabízím též možnost individuálního řešení podle Vašeho přání a zdra-
  votního stavu.

KINEZIOLOGICKÝ TAPING

 • TAPING (TEJPING) je moderní zdravotně-regenerační technika, která pomocí speciálních pásek (TAPŮ, TEJPŮ) nalepených na kůži přetěžované partie kosterního či svalového systému vytváří jeho pasivní oporu, koriguje drobné deformace a udržuje kosti, klouby, vazy, šlachy a svaly v optimální fyziologické poloze za současného zachování jisté úrovně pohybu
 • používá se jako preventivní ochrana před poraněním (např. při spor-
  tovním výkonu) nebo jako doplněk léčby či rekonvalescence po úraze; uplatňuje se ve fyzioterapii, ortopedii, traumatologii, neurologii, gynekologii, pediatrii i ve veterinární medicíně
 • metodiku TAPINGU propracoval japonský lékař a chiropraktik Kenzo Kase, který se v 70. letech 20. století zásadním způsobem přičinil o rozšíření této převratné metody do celého světa; spolupodílel se také na vývoji vhodného tapovacího materiálu (voděodolného, prodyšného, pružného, přilnavého a šetrného k pokožce)
 • původní tapovací metodou je FIXAČNÍ TAPING, který dodnes slouží jako funkční náhrada ortéz nebo bandáží při potřebě zajištění maximálního zpevnění a znehybnění daného exponovaného segmentu (např. kotník a zápěstí); výrazně však omezuje krevní a mízní cirkulaci
 • FIXAČNÍ TAPING se provádí extrémně pevnou textilní páskou a podkládá se speciálním molitanovým podtapem - lepí se v několika vrstvách volně na kůži
 • fixační pásku lze nosit jen krátce (několik hodin) !!
 • novou progresivní tapovací metodou je dynamický KINEZIOLOGICKÝ TAPING (KINEZIOTAPING), který nejen stabilizuje kosterní či svalový systém (např. kolena, lokty, ramena, záda, stehna, lýtka, břicho, horní končetiny), ale současně umožňuje plný rozsah pohybu tapovaných segmentů, šetrným způsobem upravuje činnost krevního a lymfatického systému, podporuje imunitní systém a urychluje léčebné procesy; v kombinaci s jinými manuálními metodami a terapiemi (např. masážemi, reflexologií, akupresurou, manuální lymfodrenáží, mobilizací, Dornovou metodou, ...) výrazně prodlužuje jejich účinky
 • KINEZIOTAPING se provádí speciálními elastickými textilními páskami, které odpovídají vlastnostem lidské kůže (vyrábějí se s 10 - 15% před-
  pětím a mají schopnost napnout se až na 140 - 160 % své klidové délky; jejich spodní vrstva je pokryta termosenzitivním lepidlem z lékařské pryskyřice)
 • KINEZIOTAPY existují v různých barvách - barvy teplého spektra (např. červená, růžová, oranžová, žlutá) mají povzbuzující účinek a používají se zejména na chronické obtíže, bolestivé, namožené a ztuhlé svaly, klouby a kosti, barvy studeného spektra (např. zelená, modrá, fialová, černá) mají utlumující účinek a používají se spíše na akutní obtíže, záněty, otoky, hematomy a natažené šlachy a vazy, neutrální barvy (např. béžová, bílá) se používají zejména na citlivou pokožku; barvy použitých tapovacích pásek ale nejsou prvořadě důležité, neboť účinek kineziotapu je určen především jeho správně zvoleným směrem nalepení a intenzitou tahu a spočívá v jeho mikropohybech (konvuluce = vlnky, vrásnění) při běžném pohybu, čímž dochází k per-
  manentnímu nadzvedávání kůže a aktivování podkoží, k úpravě průtoku krve a lymfy, k vstřebávání krevních výronů (hematomů) a otoků
 • v KINEZIOTAPINGU se používá několik specifických technik, např.
 • - svalová technika
  • - povrchová
   • - aplikuje se na svaly za účelem uvolnění (inhibice) jejich   povrchových struktur a při akutním stavu
   • - KINEZIOTAPE se nejčastěji tvaruje do „V“, „Y“, „X“
   • - měří a lepí se v maximálním protažení segmentu ve směru   od úponu k začátku svalu
   • - na kůži se pokládá volně s 10 - 25% napětím (báze, střed,   kotva)
  • - hloubková
   • - aplikuje se na svaly za účelem aktivace (facilitace) jejich   hlubokých struktur a při chronickém stavu
   • - KINEZIOTAPE se nejčastěji tvaruje do „Y“
   • - měří a lepí se v maximálním protažení segmentu ve směru   od začátku k úponu svalu
   • - na kůži se pokládá v tahu s 25 - 50% napětím (báze) a dále   volně s 10 - 25% napětím (střed, kotva)
 • - úponová (ligamentózní) technika
  • - šlachová
   • - aplikuje se na šlachy (spojují svaly a kosti) za účelem   jejich stabilizace
   • - KINEZIOTAPE se nejčastěji tvaruje do „I“
   • - měří a lepí se v maximálním protažení segmentu ve směru   od úponu k začátku šlachy (stříhá se o 25% kratší)
   • - na kůži se pokládá v tahu s 50 - 75 % napětím (střed) a
      dále volně s 10 - 25% napětím (báze, kotva)
  • - vazivová
   • - aplikuje se na vazy (spojují kosti) za účelem jejich   stabilizace
   • - KINEZIOTAPE se nejčastěji tvaruje do tvaru „I“
   • - měří a lepí se v maximálním protažení segmentu ve směru   od úponu k začátku vazu (stříhá se o 25% kratší)
   • - na kůži se pokládá v tahu s 75 - 100% napětím (střed) a
      dále volně s 10 - 25 % napětím (báze, kotva)
 • - korekční technika
  • - mechanická
   • - aplikuje se na svaly, šlachy a vazy za účelem jejich   odlehčení a zajištění správného postavení
   • - KINEZIOTAPE se nejčastěji tvaruje do „I“, „Y“, „kříže“,
      „hvězdy“
   • - měří se v neutrální pozici segmentu a lepí se v jeho   maximálním protažení
   • - na kůži se pokládá v tahu s 25 - 50% napětím (střed) a dále   volně s 10 - 25% napětím (báze, kotva)
  • - funkční
   • - aplikuje se na klouby za účelem podpoření nebo omezení   pohybu v jejich funkčním postavení (tj. v pozici, ve které   jsou rovnoměrně napjaty svaly, šlachy a vazy působící
      na kloub)
   • - KINEZIOTAPE se nejčastěji tvaruje do „I“
   • - měří se ve zkrácení segmentu a lepí se v jeho maximálním   protažení
   • - na kůži se pokládá volně s 10 - 25% napětím (báze, kotva -   o 10 cm přesahují kloub) a dále v tahu s 50 - 75% napětím   (střed)
 • - lymfatická technika
  • - otoková
   • - aplikuje se v souladu s LYMFATICKÝM SYSTÉMEM za účelem   odstranění (vstřebání) lymfatického otoku a zprůchodnění   podkožních struktur
   • - KINEZIOTAPE se nejčastěji tvaruje do „vějíře“
   • - měří a lepí se v maximálním protažení segmentu ve směru   lymfatického spádu od LYMFATICKÉ UZLINY k otokem   postižené části těla
   • - na kůži se pokládá volně s 0 - 20% napětím, (báze, střed,   kotva)
  • - hematomová
   • - aplikuje se v souladu s LYMFATICKÝM SYSTÉMEM za účelem   odstranění (vstřebání) krevního výronu (hematomu) a   zprůchodnění podkožních struktur
   • - KINEZIOTAPE se nejčastěji tvaruje do „vějíře“
   • - měří a lepí se v maximálním protažení segmentu ve směru   lymfatického spádu od LYMFATICKÉ UZLINY k hematomem   postižené části těla
   • - na kůži se pokládá volně s 0 - 10% napětím, (báze, střed,   kotva)
 • KINEZIOLOGICKÉ TAPOVACÍ PÁSKY (KINEZIOTAPY) se aplikují vždy na oholenou, očištěnou, odmaštěnou a osušenou pokožku, ihned se zažehlují rychlým třením (aktivují se tělesným teplem); dokonale přilnou po 20 - 30 minutách (sportovat a koupat se lze nejdříve po 1,5 - 2 hodinách od nalepení kineziotapu)
 • KINEZIOTAPY lze nosit 3 - 5 dní i déle (bez omezení osobní hygieny a dalších každodenních činností, včetně sportovních aktivit, plavání a saunování), poté se šetrně odstraní pomalým tahem při současném natažení kůže v okolí kineziotapu; před další aplikací je dobré nechat alespoň 1 - 2 denní odstup (kvůli regeneraci kůže)
 • KINEZIOTAPY zmírňují chronické i akutní bolesti a křeče
 • zlepšují toleranci pohybu kostí, kloubů, vazů, šlach a svalů
 • stabilizují uvolněné blokády a vyhřezlé ploténky
 • vyrovnávají nesprávné držení těla (skolióza)
 • úlevu lze pocítit ihned po nalepení kineziotapu, během několika násle-
  dujících hodin nebo dní; v ojedinělých případech může dojít ke krát-
  kodobému zvýšení citlivosti či bolestivosti tapované oblasti - odezní
 • při neustupujících nebo zhoršujících se obtížích je třeba KINEZIOTAPE ihned odstranit !!
 • nesmí se aplikovat při horečnatých, virových, bakteriálních a onkologických onemocněních, při žilních trombózách a varixech (křečových žilách), při kožních projevech (pigmentové névy, mateřská znaménka, bradavice, dermatitidy, vyrážky, ekzémy, lupénky, plísně, hnisavé a otevřené rány, nedoléčené jizvy, ...) a při alergiích (na slož-
  ky KINEZIOTAPU - vzácně) !!
 • opatrně a obezřetně se musí provádět v těhotenství, při srdečních, cévních a oběhových potížích, při cukrovce, epilepsii a onemocněních ledvin
 • doporučení: pravidelně 1x týdně (opakovat minimálně 5 -10 x), dále dle potřeby
 • nabízím též možnost individuálního řešení podle Vašeho přání a zdra-
  votního stavu.

ÚVODEM ** O MNĚ ** VZDĚLÁNÍ ** STUDIUM ** LICENČNÍ DIPLOMY, OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY ** ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ ** PRAXE
AKTUÁLNĚ POSKYTOVANÉ MASÉRSKÉ SLUŽBY ** POUŽÍVANÉ PŘÍPRAVKY (ZNAČKY TĚLOVÉ KOSMETIKY) ** DOPORUČENÁ LITERATURA ** MASÁŽNÍ SALÓN
ADRESA A DOPRAVNÍ SPOJENÍ ** UPOZORNĚNÍ ** ORIENTACE ** GPS ** PARKOVÁNÍ ** MHD ** ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKTY ** ** WEB ** MAIL ** TELEFON
PROVOZNÍ DOBA ** VOLNO / ZAVŘENO ** PROVOZNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ** SMLUVNÍ VZTAH ** KOMUNIKACE ** REZERVACE ** NÁVŠTĚVA ** INFORMOVANÝ SOUHLAS
ÚHRADA ** PŘEDPLATNÉ ** OSTATNÍ USTANOVENÍ ** REKLAMACE ** ÚČINNOST ** CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** ZÁKLADNÍ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** PODROBNÝ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** SPECIÁLNÍ KOMBINOVANÁ OŠETŘENÍ ** INTUITIVNÍ OŠETŘENÍ
REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE ** RELAXAČNÍ MASÁŽE ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** DRUHY MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** REKONDIČNÍ MASÁŽE ** ŠVÉDSKÁ KLASICKÁ MASÁŽ ** SPORTOVNÍ MASÁŽ ** TĚHOTENSKÁ MASÁŽ
SENIORSKÁ MASÁŽ ** DĚTSKÁ MASÁŽ ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** BREUSSOVA MASÁŽ ** MĚKKÉ TECHNIKY A MÍČKOVÁNÍ ** MOXOVÁNÍ
BAŇKOVÁNÍ ** GUA-SHA ** DORNOVA METODA ** JEMNÉ MOBILIZACE ** SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE A PLOVOUCÍ TECHNIKA ** MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ DRENÁŽ
ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ ** REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ ** KINEZIOLOGICKÝ TAPING ** REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE
ŠPANĚLSKÁ ČAKROVÁ MASÁŽ ** MASÁŽ DRAHÝMI KAMENY ** ESENCIÁLNÍ ENERGETICKÁ MASÁŽ ** ANTISTRESOVÁ MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ
JAPONSKÁ ZEN-SHIATSU MASÁŽ ** JAPONSKÁ AMMA MASÁŽ VSEDĚ ** INDICKÁ CHAMPI MASÁŽ ** ÁJURVÉDSKÁ MARMA MASÁŽ ** ČÍNSKÁ THUINA MASÁŽ
RELAXAČNÍ MASÁŽE ** AROMA MASÁŽ ** HAVAJSKÁ LOMI-LOMI MASÁŽ ** MASÁŽ HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY
MASÁŽ BYLINNÝMI, SOLNÝMI, RÝŽOVÝMI A KOKOSOVÝMI MĚŠCI ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
REKONDIČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** REVITALIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** HARMONIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK
RELAXAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** ZÁJMOVÉ MASÉRSKÉ KURZY ** PORADENSTVÍ V OBORU MASÉRSKÝCH SLUŽEB
MASÁŽE ** DOTEKY A MASÁŽE ** HISTORIE A SOUČASNOST MASÁŽÍ ** KONTRAINDIKACE MASÁŽÍ ** DOPORUČENÍ PŘED A PO MASÁŽI
DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL ** DOPORUČENÍ PŘI REDUKCI TĚLESNÉ HMOTNOSTI ** ANATOMIE LIDSKÉHO TĚLA ** LIDSKÉ TĚLO ** KOSTRA ** SVALY
NERVY ** KREV ** MÍZA ** DÝCHÁNÍ ** TRÁVENÍ ** VYLUČOVÁNÍ ** ŽLÁZY ** KŮŽE ** ROZMNOŽOVÁNÍ ** BIOENERGIE LIDSKÉHO TĚLA ** AURA ** NÁDÍ
PRÁNA ** ELEMENTY ** MERIDIÁNY ** ČAKRY ** KUNDALINÍ ** AROMATERAPIE ** KRYSTALOTERAPIE
OČISTNÉ A OCHRANNÉ AFIRMACE PRO OZDRAVENÍ TĚLA, MYSLI A DUŠE ** CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ ** CVIČENÍ PRO HARMONIZACI ORGANISMU
CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ A DRŽENÍ TĚLA ** CVIČENÍ PRO EFEKTIVNÍ PROTAŽENÍ A POSÍLENÍ HYBNÝCH SVALŮ
CVIČENÍ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY ** FOTOGALERIE ** BANNER ** LOGO ** QR CODE